Cursus de uitdaging in 't Cocon, Centrum voor Floating en LevenskunstDovnload 44.42 Kb.
Datum13.06.2018
Grootte44.42 Kb.

Cursus de UItdaging in 't Cocon, Centrum voor Floating en Levenskunst
In het hart van Deventer bevindt zich een bijzonder centrum: 't Cocon. In dit centrum werken diverse therapeuten, coaches en begeleiders samen om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van de individuele mens.
Vanaf okotober 2013 bieden wij een bijzondere jaarcursus aan: de Uitdaging.

De Uitdaging is een cursus waarin de cursist ontdekt en leert hoe hij/zij de kwaliteit van zijn/haar leven duurzaam kan verbeteren (op persoonlijk en relationeel gebied, en op het gebied van werk en (vrije)tijdsbesteding), de weg naar zijn eigen hart kan vinden en zijn eigen pad kan ontdekken en leren volgen.

In de cursus staat de cursist als totaal mens centraal: in zowel mentaal als fysiek, emotioneel en spiritueel opzicht.
Het programma dat wij bieden bestaat uit de complete mindfulness training, emotioneel lichaamswerk, diverse (theater)spelvormen, yoga, coaching en floating.

Het is een bijzondere combinatie die zowel het fysieke als het mentale en emotionele in de mens aanspreekt.

De verschillende onderdelen die wij aanbieden zijn nauwkeurig op elkaar afgestemd.

De oefeningen en (huiswerk)opdrachten vullen elkaar aan en overlappen elkaar dusdanig dat het geleerde snel en doeltreffend zijn uitwerking kan hebben en de cursist het geleerde diepgaand en blijvend kan integreren in zijn/haar dagelijks leven.


De cursus omvat 27 bijeenkomsten van elk 2 uur en 2 zondagen.

De individuele sessies bestaan uit 1 intakegesprek, 3 maal coaching, 3 maal emotioneel lichaamswerk, 1 nazorggesprek en 10 maal floaten.


De trainers zijn:

Margriet Prein-Slits: coach, yogadocent en mindfulness-trainer.

Michiel Bruintjes: emotioneel lichaamswerker en fysiotherapeut.

Martine Jongenburger: ergotherapeut, theaterdocent en stoelmasseur.


Er starten 2 groepen: Op woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur.

Op donderdagmorgen van 9.00 – 11.00 uur.

De cursus start op 9/10 oktober 2013 en eindigt op 28/29 mei 2014.

Tijdens de schoolvakanties is er geen cursus.


Lees verder op de volgende pagina's voor informatie over de trainers en hun werkwijze.

MICHIEL - EMOTIONEEL LICHAAMSWERK, MASSAGE en FLOATEN

Michiel
De basis voor het emotioneel lichaamswerk werd gelegd tijdens de balletlessen in mijn jonge jaren. Daar ontdekte ik al vroeg dat niet alleen onze houding maar ook onze ademhaling van groot belang is voor ons welzijn. Na mijn studie voor massagetherapeut aan The Swedish Massage Acedemy te New York ben ik mij gaan toeleggen op bio-energetica en ademhalingstechnieken. Tijdens Tijdens de bio-ernergetica workshops in New York aan The Institute for Organomic Science en diverse trainingen in meditatie- en yogatechnieken, kwam ik tot de ontdekking dat veel spanningen verdwenen als ik met bewuste aandacht ging ademen. Daarna ben ik mij in mijn werk volledig gaan richten op emotioneel lichaamswerk. Ik werk met emotioneel lichaamswerk op individuele basis en ook geregeld in combinatie met floaten, met zeer goede resultaten.


a. EMOTIONEEL LICHAAMSWERK
Inleiding

Emoties zijn ons kompas naar onze verlangens en wat we belangrijk vinden in ons leven.
Wanneer je je emoties onder ogen durft te zien zul je daardoor ontdekken wat je verlangens zijn en wat voor jou van wezenlijk belang is.
In de loop der jaren ben je mogelijk het contact met je eigen emoties en met je eigen levensenergie verloren. De wortels ervan liggen vaak in onverwerkte ervaringen.
Ervaringen in je kindertijd, waarbij jouw gedrag of emoties door je omgeving werden afgewezen, kunnen als gevolg hebben dat je niet kunt zijn wie je bent. Om je te beschermen en je veilig te kunnen voelen, heb je je aangepast om vooral de liefde en zorg van je omgeving niet kwijt te raken. Zo kun je blokkades ontwikkelen, waardoor je energie niet vrij kan doorstromen. Dit kan tal van lichamelijke en psychische problemen veroorzaken. De wortels ervan liggen vaak in onverwerkte ervaringen uit het verleden. 

In ons taalgebruik kennen we talrijke zegswijzen en uitdrukkingen, die wijzen op een verband tussen ons lichaam en hoe we ons voelen. Op je tenen moeten lopen, het op je heupen hebben, je gal spuwen, vlinders in je buik hebben, enz.
Emotioneel Lichaamswerk maakt gebruik van dat verband om weer in contact te kunnen komen met je emoties. Als je contact maakt met je lichaam en alles wat daar te voelen is, geef je als het ware tijdelijk je aangeleerde bescherming op. Daardoor kun je je bewust worden van je beschermingsmechanismen, gedragspatronen en inperkende overtuigingen. En leren deze los te laten en vrijer, levendiger en energieker in het leven te staan.

Werkwijze

Belangrijke bestanddelen van het lichaamswerk zijn ademhalingsoefeningen, aandachtsoefeningen, inspannings- en ontspanningsoefeningen, contactoefeningen, grondoefeningen (van het Engelse woord 'grounden'), massage, expressie en gesprek. Je leert doelen in het leven te formuleren en na te gaan welke hindernissen je te boven wil komen. De mate waarin dit lukt, is uiteraard afhankelijk van je persoonlijke situatie en de intentie waarmee je aan de therapie begint.Doel
Emotioneel lichaamswerk beoogt mensen weer te leren leven vanuit hun hart in samenwerking met hun verstand. Door lichaam en geest in optimale conditie te brengen c.q. te houden is Emotioneel Lichaamswerk een doeltreffende methode voor persoonlijke ontwikkeling. Het richt zich op jouw mogelijkheden. Het brengt je weer in contact met je natuurlijke geaardheid. Je wordt je meer bewust van wie jij bent en je gaat zien, dat de kwaliteit van je leven wordt bepaald door jezelf. Dit alles maakt, dat het leven je niet overkomt, maar dat je je eigen koers gaat bepalen. Hierbij staan centraal: zelfinzicht, acceptatie van wie je bent, het hervinden van je individuele kwaliteit, open communicatie met de mensen om je heen, spontaniteit, creativiteit en een bewust omgaan met je gevoel. Weten waar het jou om gaat en van daaruit het roer in eigen hand nemen, is het resultaat.
b. INTEGRATIEVE MASSAGE
Het doel van een massage hangt af van de wensen van de cursist en zijn situatie. Hoewel deze doelstellingen van persoon tot persoon erg uiteen kunnen lopen, kunnen ze merendeels worden gegroepeerd in de volgende drie categorieën:

  1. verwenning en genieten – hieronder vallen om te beginnen de mensen die ongecompliceerd ‘voor het lekker’ gemasseerd willen worden; bij anderen heeft het te maken met hun leefomstandigheden waarin ze nauwelijks worden aangeraakt.

  2. ontspanning en rust – hierbij kan men denken aan mensen die onder stress leven (of zelfs al in een burn-out zitten); daarnaast zijn er mensen die hun tomeloos rondtollende gedachten niet tot bedaren kunnen brengen.

  3. leren de ervaring dieper te beleven, en meer lichaamsbewustzijn te ontwikkelen – dit betreft mensen die bijna uitsluitend in hun denkvermogen en/of fantasiewereld leven, en door een gebrek aan ‘voeling’ met hun lijf tekortschieten in de zorg voor hun lichaam en emoties.

Integratieve Massage heeft als voornaamste doel mensen lichamelijk en geestelijk te ontspannen, overtollige stress te verwijderen en energieblokkades te verminderen. Hierdoor kan de vitale lichaamsenergie opnieuw vrijer stromen en komt het dwangmatige denken tot rust. Er ontstaat meer harmonie tussen lichaam, geest en ziel, wat een sterk algemeen helende werking met zich meebrengt.

Integratieve Massage is ook een uitgelezen weg om mensen bewuster te maken van hun lichaam als bron van genot en welbehagen waardoor het tegemoet komt aan de fundamentele menselijke behoefte om warm en liefdevol aangeraakt en gekoesterd te worden. Het is een oase waarin men van kop tot teen, met hart en ziel verwend wordt.

Doordat Integratieve Massage de bloedsomloop bevordert en het gespannen spier- en zenuwstelsel ontspant, kunnen ook allerlei fysieke kwaaltjes zoals hoofdpijn, te lage bloeddruk, slechte nachtrust, pijnlijke spieren en gewrichten verlicht worden. Hoewel Integratieve Massage geen psychotherapeutische methode is, kan het toch letterlijk en figuurlijk een steuntje in de rug geven wanneer mensen het emotioneel moeilijk hebben of overspannen zijn. Het kan ook het vrijkomen van geblokkeerde gevoelens vergemakkelijken.
c. FLOATEN, GEZOND VOOR LICHAAM EN GEEST
Zo'n 20 jaar geleden opende Michiel Bruintjes het eerste floatcentrum van Nederland in Amsterdam, genaamd Koan Float. Onlangs opende hij opnieuw een floatcentrum, deze keer in Deventer: ‘t Cocon, centrum voor floating en levenskunst.
Floaten is drijven in warm water waarin zuiver magnesiumsulfaat (bitterzout) is opgelost. U drijft in een cabine die prikkels van buitenaf uitsluit, zodat u volledig tot rust kunt komen en lichaam en geest hun natuurlijke, optimale balans kunnen hervinden. Het magnesiumsulfaat in de cabine wordt via de huid opgenomen in het lichaam. Magnesium ontkrampt en is een belangrijke bouwsteen van ons lichaam, met name voor het zenuwstelsel, de spieren en bot-opbouw. Sulfaat verbetert de opname van voedingsstoffen en ontgift.
Floaten is diep ontspannend. Uit onderzoek blijkt dat door floaten het stresshormoon (cortisol) met 20%-30% afneemt, en dat al in 1 floatsessie. Floaten heeft een positieve invloed op het geheugen, de leerprestaties, concentratie en creativiteit.

Floaten helpt bij het herstel van blessures, slaapstoornissen, nek- en rugklachten, bij fibromyalgie, burn-out, whiplash, reuma, parkinson en migraine. Ook wordt het floaten toegepast bij afvallen en ontgiften.


Naast de ontelbare positieve ervaringen van klanten, blijkt ook uit jarenlang wetenschappelijk onderzoek dat floaten een zéér krachtige gunstige uitwerking heeft op lichaam en geest.

Volgens de Universiteiten van Amsterdam en Leiden is floaten zelfs het meest effectieve stressbestrijdingsmiddel dat er momenteel bestaat!
MARTINE - THEATERSPEL

Martine
Met haar vakkennis als ergotherapeut en theaterdocent en haar jarenlange ervaring als theatermaker en spelbegeleider met diverse doelgroepen is Martine Jongenburger in staat theaterspel in te zetten als middel tot het verwerven van inzicht, persoonlijke groei en verandering. Grote inspiratiebron is daarbij het werk van Augusto Boal (Theater Van de Onderdrukten) en de opleiding 'participatief drama' van Formaat in Rotterdam.
Inleiding
Theaterspelen hebben in principe de potentie in zich tot ont-dekken en leren.

Het aanbieden van de juiste oefeningen op het juiste moment biedt de spelers alle kans om zich bewust te worden van zichzelf en te groeien in emotioneel, mentaal en fysiek opzicht. Ook gaat het in het algemeen gepaard met veel plezier en positieve energie.


Werkwijze
In de oefeningen die Martine aanbiedt kunnen de spelers hun eigen verhaal uitbeelden en zich spelenderwijs bewust worden van hun gedachten, emoties, gedrag, reacties, fysiek, overlevingsstrategieën, blokkades, enz. Het verbeelden van hun eigen verhaal leidt mensen in het algemeen vrij snel naar de essentie ervan. Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden. Al spelend ontdekt men hoeveel mogelijkheden er zijn in elke (probleem)situatie en al spelend ontdekt en oefent men een nieuw arsenaal aan gedragingen om een probleem op te lossen. Vastgeroeste patronen worden doorbroken en men komt bewuster en autonomer in het leven te staan.

Vanwege het beeldende element is spel een mooie aanvulling op de vele 'talige' wegen tot bewustwording, groei en verandering.

Theaterspel is een groepsactiviteit. Dit gegeven biedt ongekende leermogelijkheden. De spelers kunnen zich aan elkaar spiegelen, zichzelf leren kennen via de ander, van de ander leren, grenzen leren herkennen en aangeven, de ander leren vertrouwen, leren zich open te stellen voor een ander, enz. enz.
Door middel van spel wordt de speler zich bewust van:

- eigen handelen, gedachten en emoties

- de eigen wensen en verlangens

- de belemmeringen die hem tegenhouden zijn eigen verlangens vorm te geven (vastgeroeste patronen, angsten, geboden, ......)

- de diverse keuzemogelijkheden die hij heeft in elke situatie
Door middel van spel oefent de speler:

- om te leven in aandacht en vanuit ontspanning

- zijn gedachten en emoties te uiten

- zijn houding en (nieuw) gedrag


Doel
- verbeteringen op het gebied van emotioneel welzijn (levenslust, positieve instelling, activiteiten ondernemen, realiteit onder ogen kunnen zien, kunnen ontspannen)

- verbeteringen op het gebied van interpersoonlijke relaties (zichzelf kunnen uiten, vertrouwen in de ander, nieuwe relaties aangaan)

- verbeteringen in de persoonlijke ontwikkeling (zelfreflectie, (on)mogelijkheden kennen, eigen ontwikkeling nastreven, leermomenten herkennen, hanteren van kritiek, afspraken nakomen)

- verbeteringen in de fysieke gesteldheid (ontspanning, souplesse, conditie)

- vergroting van de autonomie (formuleren van een eigen mening en verlangens, eigen keuzes maken, grenzen aan kunnen geven, zelfvertrouwen, blokkades overwinnen)
MARGRIET - YOGA, MINDFULNESS, COACHING

Margriet

Ik heb me na de HBO Sociaal Cultureel Werk verder ontwikkeld in het begeleiden van mensen naar persoonlijke groei en effectiviteit. Hiervoor heb ik opleidingen gevolgd in Hathayoga, Rajayoga, Chacrapsychologie, Mindfulness, Training, Coaching en Counseling. Ontwikkelen en groeien zijn centrale thema’s ook in mijn eigen leven. Ik heb jaarlijks bijscholingen gedaan en werk met diverse technieken, zoals: Enneagram Procesmodel, Voice Dialogue, Drama, Mindfulness, Yoga, Meditatie, Visualisatie, Ademoefeningen.

Ik heb jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen, zowel individueel als groepsgericht. Ik kom graag snel tot de kern, ben daarin direct en combineer deze aanpak met begrip en een uitgestoken hand. Het meest enthousiast kan ik zijn als het ‘dubbeltje’ valt en de ander in contact is gekomen met een belangrijk inzicht op één van zijn/haar kernvraagstukken. Ik voel me de begeleider van het proces. Ik spiegel en geef aan, maar de inzet en het commitment van de ‘vrager’ geeft de doorslag.

Zowel bij coaching, mindfulness als bij yoga gaat het om het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het zien en erkennen van de blokkades/belemmeringen. De hamvraag is, wat is er nodig om het mooiste en beste uit jezelf te halen en jezelf zo compleet mogelijk te ontplooien.


a. COACHING

Inleiding

Bij coaching gaat het er om de betreffende persoon weer richting te laten krijgen in zijn leven en in contact te zijn met zichzelf en zijn omgeving. Er kan één belangrijk thema spelen, maar er kunnen ook verschillende thema’s tegelijk spelen. Deze kunnen op persoonlijk vlak en/of op werkgebied liggen. Vanuit de vragen 'wat wil je, wat kan je en wat mag je van jezelf (tot hoever wil je gaan), werk je aan een doel en subdoelen. Je kijkt als persoon wat je zelf kan en wat je nodig hebt van een ander. Het moeilijkste is dan vaak ‘het doen’. De belemmeringen worden dan zichtbaar en er kan gewerkt worden aan de eigen overtuigingen, gewoonten, de houding en het gedrag. Gedrag en houding kan je trainen, maar overtuigingen en gewoonten moet je ook overwinnen.Werkwijze

Er wordt gewerkt met korte oefeningen en opdrachten vanuit een variëteit aan instrumenten, zoals: het Procesmodel van het Enneagram, Biografie, Counseling, Voice Dialogue, Mindfulness, Chakrapsychologie, Tekenen. Sommige oefeningen zijn fysiek, andere intuïtief en weer andere mentaal. Er worden doelen bepaald, keuzen gemaakt, acties bedacht en dan ………. aan de slag.Doel

We gaan natuurlijk voor een resultaat waarbij de persoon lekkerder in zijn vel zit, meer zelfvertrouwen heeft, de wereld weer aan kan en zich minder afhankelijk voelt van de wereld om hem heen. Er is meer zicht op de mogelijkheden en er is meer orde en structuur in diens leven. De persoon heeft weer een perspectief voor ogen en er zijn handvaten om daar naar toe te werken.
b. MINDFULNESS

Inleiding

Mindfulness heeft een Stress Reductie Programma. Patronen en gewoonten leren zien en inzien hoezeer er geleefd en gehandeld wordt vanuit gewoonten, patronen en overtuigingen, vanuit de 'automatische piloot'.

Een pas op de plaats nemen om te kunnen ontdekken dat er andere mogelijkheden zijn en dat er keuzes gemaakt kunnen worden. Mindfullness is erkennen en accepteren wat er is en van daaruit verder gaan. Met aandacht aanwezig zijn in je leven. Open en Mild zijn voor jezelf en een open houding en gezonde discipline ontwikkelen.
Werkwijze
Mindfulness biedt verscheidene technieken en structuur om anders om te gaan met malende gedachten, piekeren, stress, pijn, angst, depressie en moeheid.

Er wordt gewerkt met ‘formele’ oefeningen om de aandacht specifiek te leren richten zoals:  • De Bodyscan, een begeleide reis met aandacht door het lichaam, waarin gevoelens, emoties en lichamelijke gewaarwordingen kunnen worden ervaren. Het lichaamsbewustzijn wordt groter.

  • De Zitmeditatie, waarin de aandacht gericht wordt op verschillende gebieden om op te merken wat er aanwezig is op dat moment en wat er wordt ervaren. Zoals: met de aandacht bij de adem zijn, bij geluiden, gedachten, gevoelens. Leren 'waarnemen' en leren ‘waarnemer’ te zijn. Bewust worden van wat er zich aandient en wat dan de neigingen en afleidingsmanoeuvres zijn. Leren zijn met wat er is.

  • Yoga- en adem oefeningen: De mogelijkheden zien en de grenzen van het lichaam respecteren. Ruimte creëren in de adem, in lichaam en geest.

De ‘Informele oefeningen’ richten zich op de dagelijkse handelingen van elke dag, zoals: eten, lopen, fietsen, koken, communiceren, het invullen van schema’s etc. De training vindt plaats in groepsverband, waarin ervaringen regelmatig met elkaar worden uitgewisseld. Verschillende oefeningen uit de training mindfulness worden ook in de individuele coaching ingezet.
Doel
Met meer aandacht aanwezig zijn in het/je leven. Patronen, overtuigingen en valkuilen zien en leren hoe hiermee om te gaan. Bewust worden van de signalen die zowel het lichaam als de geest aangeeft en beter en sneller kiezen voor een aanpak die je vooruit helpt. Meer rust in het hoofd ervaren. Bewust zijn van je grenzen én je mogelijkheden. Inzichten krijgen in aspecten die een rol spelen bij de toename aan stress, moeheid en depressiviteit en handvatten creëren om hierin verandering te brengen. Beter voor jezelf leren zorgen. Je een vollediger mens voelen die meer geniet.

c. YOGA

Yoga betekent in verbinding zijn. Yoga werkt preventief voor stress en lichamelijke ongemakken.


De grenzen van het lichaam erkennen en de mogelijkheden zien. Leren loslaten en ontspannen. Door beoefening van Yoga ontstaat er een betere doorstroming van energie, waardoor alle lichaamsfuncties gestimuleerd worden. Het maakt het denken helderder, de emoties rustiger, het zet de zintuigen op scherp en verbeterd de intuïtie. Door beoefening van yoga ontstaat er balans tussen de innerlijke beleving en de uiterlijke wereld, tussen lichaam en geest, hoofd en hart, actie en rust.


Werkwijze
Een verscheidenheid aan lichamelijke, mentale en spirituele (energetische) oefeningen. Staande, zittende, liggende oefeningen, dynamische en statische, ademoefeningen, balanshoudingen, visualisaties, concentratie, meditatie en ontspanningsoefeningen.

Doel
Een verbetering van de doorstroming van energie zowel in het lichaam als in de geest, waardoor het lichaam soepeler wordt en de geest helderder. Je zit lekkerder in je vel. Inzichten krijgen in de mogelijkheden en grenzen van het lichaam en hoe dit uit te bouwen, ermee om te gaan. Maar ook geestelijke aspecten leren overwinnen zoals niet kunnen erkennen en accepteren wat er is, ongeduld of irritatie ervaren, een streven ervaren meer te willen dan mogelijk is op dat moment, of moeite hebben met loslaten. De adem leren verdiepen, waardoor er meer rust, ontspanning en ruimte wordt ervaren in zowel het lichaam als in de geest. De aandacht leren richten waardoor het concentratievermogen groeit en door de inzichten het bewustzijn.

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina