Collectieve arbeidsovereenkomstDovnload 307.7 Kb.
Pagina1/11
Datum06.05.2018
Grootte307.7 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Collectieve Arbeidsovereenkomst


met een looptijd van

1 mei 2012 tot en met 30 april 2013

voor werknemers in dienst van


HELVOET

Copyright


© 2013 CAO PARTIJEN EN AWVN
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoekmogelijkheid te verschaffen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijk toestemming van partijen bij deze CAO alsmede van AWVN te s-‘Gravenhage

Collectieve Arbeidsovereenkomst 1

Artikel 1: Definities 4

Artikel 2: Algemene verplichtingen van partijen 4

Artikel 3: Verplichtingen van de werknemers 5

Artikel 4: Aanneming en ontslag 5

Artikel 5: Normale arbeidsduur en werktijd 7

Artikel 6: Functiegroepen en salarisschalen 9

Artikel 7: Toepassing van de salarisschalen 10

Artikel 8: Oververdienste 11

Artikel 9: Bijzondere beloningen 12

Artikel 10: Zon- en feestdagen 15

Artikel 11: Verzuim met behoud van salaris 15

Artikel 12: Vakantie 17

Artikel 12A: Extra dagen 21

Artikel 13: Vakantietoeslag 21

Artikel 14: Eindejaarsuitkering 22

Artikel 14A: Spaarloonregeling 22

Artikel 14B: Levensloopregeling en onbetaald verlof 22

Artikel 14C: Onbetaald verlof 22

Artikel 15: Uitkering bij arbeidsongeschiktheid 23

Artikel 16: Pensioenregeling 25

Artikel 17: Verzekering van uitkeringen aan nabestaanden 26

Artikel 19: Personeelsvertegenwoordiging 27

Artikel 20: Tussentijdse wijzigingen 27

Artikel 21: Duur, opzegging en verlenging 28

Bijlage I: Groepsindeling 29

Bijlage II: Salarisschalen 30

Bijlage III: Overige bepalingen 32

6. Ziektekostenverzekering Vanaf 1 mei 2010 verstrekt werkgever voor alle medewerkers per maand een nominale bijdrage van € 20,- bruto aan de medewerkers, als tegemoetkoming in de ziektekosten. 37

9. Wajong 38

Bijlage V: Regeling bijzondere salarisschaal A-O 40

De ondergetekenden


Helvoet Rubber en Plastic Technologies B.V. te Hellevoetsluis

als partijen ter ene zijde: hierna genoemd als Helvoet


en
FNV Bondgenoten te Utrecht
en
CNV Vakmensen te Utrecht
als partijen ter andere zijde

zijn de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan.


Deel met je vrienden:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina