Cbr procedure ziekte van ParkinsonDovnload 22.21 Kb.
Datum30.04.2018
Grootte22.21 Kb.

CBR Procedure bij de ziekte van Parkinson

RA Bredewoud, arts. Hoofd medisch zaken CBR, Rijswijk 2014

1. Relevante regelgevingA. De normen staan in § 7.4 van de Regeling eisen geschiktheid 2000

Die is te vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0011362Ziekte van Parkinson samengevat:

 • Als er functiebeperkingen zijn die het veilig besturen kunnen beïnvloeden, dan wordt het gebruik van groep 1 rijbewijzen (auto en motorfiets) beperkt tot privé gebruik of zeer beperkt zakelijk gebruik(maximaal vier uur per dag).

 • De aanvrager komt alleen in aanmerking voor rijbewijzen van groep 2
  (vrachtauto en bus) als er geen functiebeperkingen zijn die het besturen kunnen beïnvloeden. Dus zeer lichte, beginnende Parkinson.

 • Voor de beoordeling van de geschiktheid is een specialistisch rapport nodig van een neuroloog. Dat mag de eigen neuroloog opstellen, omdat hem of haar geen oordeel wordt gevraagd.

 • Voor een juiste oordeelsvorming wordt een deskundige op het gebied van de praktische geschiktheid ingeschakeld voor afnemen van een rijtest

 • De duur van de geschiktheidstermijn is maximaal vijf jaar. Daarna volgt een herkeuring.


B Het rapport van de neuroloog (art. 101 en 102 Reglement rijbewijzen)
Het CBR mag vragen dat de aanvrager zich op eigen kosten laat keuren door een of meer door het CBR aangewezen specialisten, bij Parkinson een neuroloog.
De aangewezen arts rapporteert schriftelijk aan het CBR in hoeverre de aanvrager voldoet aan de eisen uit paragraaf 7.4.2 en voor welke termijn (maximaal vijf jaar) de patiënt voldoet aan de eisen.
2. De procedure bij het CBR • Elke aanvraag bij het CBR begint met het invullen van een formulier Eigen verklaring. Het formulier Eigen verklaring is te koop op het gemeentehuis, bij de klantenservice van het CBR (0900-0210) en online op Mijn.CBR.nl.
  De Eigen verklaring kost in 2015 € 27,80. Het CBR is geen overheid en haalt al zijn inkomsten uit deze tarieven. Deze tarieven staan wel onder toezicht van de Minister van Infrastructuur en Milieu.

 • De Eigen verklaring moet helemaal worden ingevuld en ondertekend. Aan de
  voorzijde graag duidelijk aangegeven of het gaat om de vernieuwing van een
  (bijna) verlopen rijbewijs of om de eerste melding van de ziekte van Parkinson
  (gewijzigde gezondheid) bij een geldig rijbewijs.

 • Als een van de vragen op de Eigen verklaring met "ja" wordt beantwoord moet
  een arts een aantekening op de Eigen verklaring plaatsen over de aard en de ernst van de aandoening. Deze arts mag de u zelf uitzoeken. Slaat het "ja" antwoord alleen op de ziekte van Parkinson, dan kan de aantekening door de arts achterwege blijven en mag u zelf op de Eigen verklaring schrijven "ik heb de ziekte van Parkinson". Er volgt dan namelijk altijd een keuring door een neuroloog.

 • Als het huidige rijbewijs afloopt op of na de 75e verjaardag of als u toch een aanvraag wilt doen voor een groep 2 rijbewijs (vrachtauto en bus), dan moet het Geneeskundige verslag bij de Eigen verklaring ingevuld worden door een arts. Voor een aanvraag van een oudere bestuurder mag dat elke arts zijn, voor de aanvraag van groep 2 alleen een arts van een arbodienst of een bedrijfsarts, dat staat zo ook op het formulier.

 • Na ontvangst van de Eigen verklaring zal het CBR een neuroloog aanwijzen voor een rijbewijskeuring. De prijs die de neuroloog daarvoor mag vragen is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en informatie vindt u op hun website www.nza.nl.
  Als de aanvrager bij de Eigen verklaring een rapport van de eigen neuroloog meestuurt, zal het CBR dat rapport ook accepteren als het inhoudelijk een goed rapport is. De eigen neuroloog zal wel bereid moeten zijn ook een advies over de geldigheidstermijn van het nieuwe rijbewijs te geven: het maximum van vijf jaar of korter.

 • Als er u voor een rijbewijskeuring bij de aangewezen onafhankelijk neuroloog bent, zal die vragen of het rapport naar het CBR mag worden gestuurd. U kunt dat blokkeren, maar dan krijgt u ook geen rijbewijs en mag u een heel jaar lang geen nieuwe aanvraag meer doen.

 • Als het keuringsrapport van de neuroloog positief is, zal het CBR u uitnodigen voor een rijtest met een deskundige op het gebied van praktische rijgeschiktheid. Zo mogelijk zal dat zijn in uw eigen auto. De deskundige stelt vast of u veilig en verantwoord aan het verkeer deelneemt en of er eventuele aanpassingen aan het voertuig (bijvoorbeeld automaat) noodzakelijk zijn.

 • De deskundige rapporteert zijn bevindingen aan de medisch adviseur van het CBR. Als de rijtest positief is verlopen zal het CBR een Verklaring van geschiktheid sturen naar de RDW in Veendam. U krijgt daarvan een schriftelijk besluit, waarna u naar het gemeentehuis kunt voor de aanschaf van een nieuw rijbewijs.
  Als de rijtest negatief verloopt krijgt u meestal een tweede kans, maar als die ook slecht afloopt zal het CBR u niet langer geschikt vinden voor het rijbewijs. Uw rijbewijs moet worden ingeleverd of als het is verlopen kan het niet worden verlengd.

 • Als het CBR weigert een Verklaring van geschiktheid af te geven of als u een Verklaring van geschiktheid voor kortere duur krijgt of met beperkingen aan het voertuig mag u een Herkeuring aanvragen (second opinion) of een bezwaarschrift indienen. Deze mogelijkheden staan in allemaal in de besluitbrief van het CBR.3. Melding van uw ziekte bij het CBR

 • Er is in de Nederlandse Wegenverkeerswetten geen heel duidelijk artikel dat regelt wanneer u een aandoening moet melden bij het CBR, ook als u nog een geldig rijbewijs hebt. Wel is er een algemeen artikel (artikel 5 van de wet) dat zegt dat u anderen niet in gevaar mag brengen. Daaruit leiden we af dat er wel een morel plicht is en op grond van dit artikel zijn er wel rijbezitters veroordeeld tot straf. Omdat zij zich niet hadden gemeld bij het CBR, maar door zijn blijven rijden en een ongeluk had een veroorzaakt.

 • De eisen schrijven in paragraaf 7.4 dat personen met functiestoornissen door Parkinson alleen geschikt zijn voor een rijbewijs na een positieve rijtest met een deskundige van het CBR. En niet bijvoorbeeld met een rijschool. Dus bij de ziekte van Parkinson is het gewoon duidelijk dat de rijbewijsbezitter zich moet melden bij het CBR en pas na een positieve rijtest geschikt.

 • Verzekeringsmaatschappijen gaan allemaal anders om met het doen van een melding bij het CBR. Er zijn er wel die dat verplicht stellen, bij andere is dat onduidelijker. Meer informatie: http://www.autoverzekeringberekenen.org/gezondheidsvragen-bij-een-autoverzekering-waarom

Nog meer informatie over het CBR, de ziekte van Parkinson en de rijtest is te vinden op de website van het CBR: www.cbr.nl


http://www.cbr.nl/11467.pp
http://www.cbr.nl/faqRG.pp?customparam=rijtest

Deel met je vrienden:


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina