Tandheelkunde Wet van het minimum

Participatiewet Informatieblad Ieder(in)Participatiewet Informatieblad Ieder(in)
Dit informatieblad gaat over de Participatiewet. Deze nieuwe wet vervangt vanaf 1 januari 2015 drie oude wetten die met werk te maken hebben. Wet van het minimum
312.22 Kb. 3
lezen
Ii. Artikelsgewijze toelichtingIi. Artikelsgewijze toelichting
Algemene wet inzake rijksbelastingen (awr). De definitie geldt daarmee voor alle belastingwetten en de daarop gebaseerde regelgeving. Wet van het minimum
163.58 Kb. 5
lezen
Wet milieubeheerWet milieubeheer
De Richtlijn industriële emissies omvat een integratie van deippc-richtlijn met de Richtlijn grote stookinstallaties, de Afvalverbrandingsrichtlijn, de Oplosmiddelenrichtlijn en drie Richtlijnen voor de titaandioxide-industrie. Wet van het minimum
0.58 Mb. 22
lezen
Q&a participatiewet werkgeversQ&a participatiewet werkgevers
De Participatiewet gaat in op 1 januari 2015. Onlangs organiseerde wspr informatiebijeenkomsten voor werkgevers. Hieronder staan de meest gestelde vragen door de aanwezige werkgevers. Meer algemene informatie over de Participatiewet kunt u vinden op. Wet van het minimum
35.91 Kb. 1
lezen
Bepalingen ivm arbeidsduur en werkroostersBepalingen ivm arbeidsduur en werkroosters
De arbeidsduur is geregeld door de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector, zoals deze zal worden gewijzigd. Wet van het minimum
11.56 Kb. 1
lezen
Aan de koninginAan de koningin
Het voorstel van wet geeft de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. Wet van het minimum
23.52 Kb. 1
lezen
Omzendbrief pvt 2017/1Omzendbrief pvt 2017/1
De tegemoetkoming van de Staat in de opnemingsprijs van psychiatrische verzorgingstehuizen. Wet van het minimum
33.71 Kb. 1
lezen
Verzoekschrift summiere rechtspleging om betaling te bevelenVerzoekschrift summiere rechtspleging om betaling te bevelen
Toepassing wordt gevorderd van de summiere rechtspleging om betaling te bevelen ten aanzien van volgende verwerende partij. Wet van het minimum
16.23 Kb. 1
lezen
Naam doc.: Wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek Vindplaats: B. S. 19 1975Naam doc.: Wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek Vindplaats: B. S. 19 1975
Art. Ten behoeve van de gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek, wordt door de bevoegde overheid slechts een bouwvergunning verleend mits die gebouwen voldoen aan de normen door de Koning vastgesteld terzake van hun toegankelijkheid. Wet van het minimum
33.84 Kb. 1
lezen
Afschaffing van het klein gewaarborgd minimumAfschaffing van het klein gewaarborgd minimum
Wetgevende Kamer advies uit te brengen over de tot de bevoegdheid van de federale overheid behorende aangelegenheden met betrekking tot de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie en de bestrijding van de kansarmoede. Wet van het minimum
17.78 Kb. 1
lezen
Wet op het statuut van de vrijwilligersWet op het statuut van de vrijwilligers
De vrijwilligerswet1 maakt wat betreft aansprakelijkheid en verzekeringen een onderscheid tussen drie soorten vrijwilligersorganisaties. Wet van het minimum
40.37 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina