Tandheelkunde Wet milieugevaarlijke stoffen

Ilt rail en Wegvervoer Europalaan 40 Utrecht Postbus 1511 ContactpersoonIlt rail en Wegvervoer Europalaan 40 Utrecht Postbus 1511 Contactpersoon
Bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ilt) zijn signalen binnengekomen omtrent het openen van collo door bestuurders/bijrijders. Met name doet dit zich voor in specifieke gevallen zoals hieronder omschreven. Wet milieugevaarlijke stoffen
147.12 Kb. 1
lezen
Meld- en rapportageplicht ongevallen en voorvallen vervoer gevaarlijke stoffenMeld- en rapportageplicht ongevallen en voorvallen vervoer gevaarlijke stoffen
Inspectie Leefomgeving en Transport (ilt). Hiervoor gelden (inter)nationale regels. Het melden en rapporteren gebeurt nu nog onvoldoende. Het niet melden en rapporteren van dergelijke incidenten is een overtreding ingevolge de Wet Economische Delicten en. Wet milieugevaarlijke stoffen
6.94 Kb. 1
lezen
Introductie: Het ingeperkt gebruik met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) valt onder de volgende wettelijke regelsIntroductie: Het ingeperkt gebruik met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) valt onder de volgende wettelijke regels
Op grond van het Besluit en de Ministeriële Regeling dient een kennisgeving gedaan te worden bij het Ministerie van I&M. Volgens het Inrichtingen -en vergunningenbesluit dienen de ruimten waarin gewerkt wordt met ggo's opgeno­men te zijn in de Wet. Wet milieugevaarlijke stoffen
32.64 Kb. 1
lezen
AanvraagformulierAanvraagformulier
Hierbij verzoekt ondergetekende de directeur van Omgevingsdienst ijmond ontheffing te verlenen op grond van artikel 29, eerste lid Wet vervoer gevaarlijke stoffen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de vastgestelde routering. Wet milieugevaarlijke stoffen
272.83 Kb. 3
lezen
Advies onderdeel milieuAdvies onderdeel milieu
Onderstaand advies heeft betrekking op de vergunbaarheid van de aanvraag omgevingsvergunning onderdeel milieu. Tevens zijn de overwegingen en de voorschriften voor dit onderdeel van de omgevingsvergunning opgenomen. Wet milieugevaarlijke stoffen
2.32 Mb. 10
lezen
Gevaarlijke stoffen en de ArbowetgevingGevaarlijke stoffen en de Arbowetgeving
Elke gevaarlijke stof brengt een ander risico met zich mee. Het Arbobesluit bespreekt de gevaren en risico's dan ook apart. Niet alleen het Arbobesluit staat uitgebreid stil bij gevaarlijke stoffen. Ook andere wet- en regelgeving noemt. Wet milieugevaarlijke stoffen
68.06 Kb. 1
lezen
December 2008 scope en visie goederenvervoer over de wegDecember 2008 scope en visie goederenvervoer over de weg
Het is de verwoording van een trendbreuk die overigens al gedurende de afgelopen twee jaren is ingezet. De gekozen richting is in overeenstemming met de inzichten die in de sector zijn gegroeid en waarover van de kant van de Inspectie met betrokkenen. Wet milieugevaarlijke stoffen
93.77 Kb. 1
lezen
Aangevraagde activiteitAangevraagde activiteit
Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Wet milieugevaarlijke stoffen
106.49 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina