Tandheelkunde Werktijd

Omkleedtijd is werktijd! Bron, Nieuwsbrief blg abvakabo fnv radboud Universiteit Nijmegen & umc st Radboud, 2006Omkleedtijd is werktijd! Bron, Nieuwsbrief blg abvakabo fnv radboud Universiteit Nijmegen & umc st Radboud, 2006
Wanneer het omkleden gerelateerd is aan het uitvoeren van de werkzaamheden geldt. Werktijd
16.39 Kb. 1
lezen
Vte-berekening voor een pep definities personeelseffectieven Vlaamse OverheidVte-berekening voor een pep definities personeelseffectieven Vlaamse Overheid
Volgende fiches en het totaaloverzicht in Excel geven bulletgewijs een inzicht in wat wel en wat niet meegeteld wordt. Werktijd
96.33 Kb. 1
lezen
Klachtenreglement Werktijd bv algemeenKlachtenreglement Werktijd bv algemeen
Als een opdrachtgever (inlener), uitzendkracht of andere betrokken partij het niet eens is met de wijze waarop hij/zij is behandeld, of met de wijze waarop een beslissing tot stand is gekomen, kan hij/zij een klacht indienen. Werktijd
17.36 Kb. 1
lezen
Arbeidsreglementen in gemeenten en ocmw’sArbeidsreglementen in gemeenten en ocmw’s
Deze synthesenota is een poging om conclusies te trekken uit de studienamiddag1 I s m. Uams van 25. 03. 2003, n a. V de recente wetswijziging aan de W. 08. 04. 1965. Werktijd
172.68 Kb. 6
lezen
Beleidsverklaring. Ondergetekende, de directie vanBeleidsverklaring. Ondergetekende, de directie van
De afspraken over de systematische zorg met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu zijn vastgelegd in dit veiligheidshandboek. Genoemde doelstellingen worden jaarlijks geëvalueerd middels een Plan van Aanpak. Werktijd
8.79 Kb. 1
lezen
Een weloverwogen keuzeEen weloverwogen keuze
Wel wordt er een overeenkomst afgesloten voor langere termijn, vaak zelfs voor onbepaalde duur. Werktijd
116.81 Kb. 2
lezen
Bouwend Nederland-Aanpassingen model overeenkomsten Min-max arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd 211015Bouwend Nederland-Aanpassingen model overeenkomsten Min-max arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd 211015
De werknemer treedt met ingang van (datum) in dienst van de werkgever in de functie van (omschrijving functie) functiegroep/functieniveau. Werktijd
47.23 Kb. 1
lezen
Berekening minimale tijdsbesteding or-werkBerekening minimale tijdsbesteding or-werk
De hoeveelheid tijd dat het or-werk vergt, is afhankelijk van een aantal factoren. Werktijd
64.59 Kb. 1
lezen
Aandachtspunten bij het aannemen van een vakantiekrachtAandachtspunten bij het aannemen van een vakantiekracht
Vakantiekrachten zijn scholieren en studenten die, in aansluiting op het volgen van onderwijs, gedurende de (zomer)vakantie werkzaamheden verrichten, en die niet aansluitend werkzaamheden blijven verrichten in dienst van de werkgever. Werktijd
70.61 Kb. 1
lezen
Social Media ProtocolSocial Media Protocol
Het delen van kennis en informatie met mensen waarmee op traditionele wijze nauwelijks communicatie mogelijk was kan leiden tot een beter beeld van de omgeving waarin de organisatie zich bevindt. De service aan klanten en de relatie met klanten kan. Werktijd
52.3 Kb. 1
lezen
Schriftelijke waarschuwing privé telefonerenSchriftelijke waarschuwing privé telefoneren
Hierbij bevestig ik het gesprek dat ik op met je voerde over je functioneren. Werktijd
9.85 Kb. 1
lezen
Ik zie wel eens gedragscodes waarin staat dat het bedrijf alle gegevens mag controlerenIk zie wel eens gedragscodes waarin staat dat het bedrijf alle gegevens mag controleren
Advocaat ict-recht Jeroen Koëter: “Ik zie wel eens gedragscodes waarin staat dat het bedrijf alle gegevens mag controleren”. Werktijd
18.72 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina