Tandheelkunde Verzuimperiode

Algemene inschrijfvoorwaarden Blokfluitles DeventerAlgemene inschrijfvoorwaarden Blokfluitles Deventer
Inschrijving geldt voor de duur van het gehele cursusjaar en bij tussentijdse aanmelding voor het resterende deel van het cursusjaar. Verzuimperiode
6.56 Kb. 1
lezen
Hulp bij Verzuimbegeleiding Verplichtingen vanuit de ArbowetHulp bij Verzuimbegeleiding Verplichtingen vanuit de Arbowet
Opstellen van een verzuimbeleid, waarin beschreven wordt wat werknemer en werkgever moeten doen als een werknemer ziek wordt. Verzuimperiode
32.21 Kb. 1
lezen
LesovereenkomstLesovereenkomst
Partijen verklaren hierdoor met elkaar een overeenkomst te hebben gesloten overeenkomstig de aan ommezijde vermelde voorwaarden. Verzuimperiode
14.61 Kb. 1
lezen
Verzuimprotocol Connexxion ovVerzuimprotocol Connexxion ov
Dit verzuimprotocol is een uitwerking van het verzuimbeleid van [Naam bedrijf] en gebaseerd op wet- en regelgeving zoals Wet Verbetering Poortwachter en cao [bedrijfstak]. Het doel van het verzuimprotocol is. Verzuimperiode
65.23 Kb. 1
lezen
Model verzuimreglementModel verzuimreglement
Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (wvp) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte. Verzuimperiode
39.7 Kb. 1
lezen
Hardenberg, seizoen 2015/2016 Geachte belangstellendeHardenberg, seizoen 2015/2016 Geachte belangstellende
Zodra wij van u bericht hebben dat u graag les van ons wilt ontvangen dan is er een. Verzuimperiode
0.6 Mb. 3
lezen
Verslag kennisnetwerkbijeenkomst 28 November 2017Verslag kennisnetwerkbijeenkomst 28 November 2017
Doel: Het bevorderen van hoogwaardige fysiotherapeutische zorg in de regio voor mensen met een oncologische aandoening en/of de gevolgen hiervan. Verzuimperiode
21.99 Kb. 1
lezen
Ziek- en herstelmeldingZiek- en herstelmelding
Dit protocol is van toepassing vanaf (datum invullen) en is tot stand gekomen na overleg met de Ondernemingsraad (of Personeelsvertegenwoordiging) en maakt onderdeel uit van het Arbeidsreglement, hetzij integraal, hetzij als bijlage. Verzuimperiode
242.32 Kb. 1
lezen
VerzuimreglementVerzuimreglement
Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 00 uur ’s ochtends telefonisch ziek bij je direct leidinggevende. In geval van diens afwezigheid bij de directie. Verzuimperiode
34.35 Kb. 1
lezen
Handleiding verzuimcalculator webdocumenten verzuimbeheersingHandleiding verzuimcalculator webdocumenten verzuimbeheersing
Dit document is opgesteld als een Praktische handleiding voor gebruik van de VerzuimCalculator van het A+O fonds Gemeenten. Het instrument legt grotendeels zichzelf uit met duidelijk invoervelden en bijpassende helpteksten. Verzuimperiode
1.64 Mb. 7
lezen
Toelichting verzuimcalculator webdocumenten verzuimbeheersingToelichting verzuimcalculator webdocumenten verzuimbeheersing
Veel gemeenten constateren ook een stijging van het verzuim. Dit vraagt om een actief personeelsbeleid met aandacht voor verzuim. De VerzuimCalculator op de website van het A+O fonds schat snel en eenvoudig de kosten van verzuim en. Verzuimperiode
122.12 Kb. 1
lezen
Huishoudelijk reglementHuishoudelijk reglement
Als aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst en de cao vind je in dit Huishoudelijk Reglement de nodige informatie over de dagelijkse gang van zaken binnen [bedrijf]. Verzuimperiode
49.5 Kb. 1
lezen
Inleiding Gezond TransportInleiding Gezond Transport
Dit is een voorbeeld chauffeurshandboek, bedoeld als handreiking voor bedrijven die nog niet met een chauffeurshandboek werken of bedrijven die hun huidige handboek willen uitbreiden. Verzuimperiode
340.09 Kb. 3
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina