Tandheelkunde Verzekeringsarts

Brief kamerBrief kamer
Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid van Dijk (SP) over het afwijzen van een uitkering aan zwaar zieke jonge mensen in hun laatste levensjaren. Verzekeringsarts
48.75 Kb. 1
lezen
Voorstel voor een nieuwe vraagstelling voor de medisch deskundige in arbeidsongeschiktheidsgeschillen em-de-Be-eRVoorstel voor een nieuwe vraagstelling voor de medisch deskundige in arbeidsongeschiktheidsgeschillen em-de-Be-eR
A. Hoe luidt de anamnese voor wat betreft de aard en de ernst van de ziekte, het verloop van de klachten, de toegepaste behandelingen en het resultaat van deze behandelingen? Welke beperkingen op uw vakgebied geeft de onderzochte aan in relatie tot. Verzekeringsarts
16.86 Kb. 1
lezen
Uwv uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringenUwv uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën. Verzekeringsarts
49.81 Kb. 1
lezen
Overzicht onjuiste argumenten verzekeringsartsen mbOverzicht onjuiste argumenten verzekeringsartsen mb
H. Kroneman, medisch adviseur en waarnemend directeur sociaal-medische zaken van het uwv met Y. Jansen en G. de Meijer, respectievelijk voorzitter en coördinator van het Informatie- en Meldpunt Herkeuringen van de Steungroep me en. Verzekeringsarts
35.87 Kb. 1
lezen
Voorbeeldbrief aan uwvVoorbeeldbrief aan uwv
Ik ben op [datum] beoordeeld door verzekeringsarts [naam] in het kader van een wao-, wajong-, waz-, wia-(her)keuring.* Deze verzekeringsarts heeft echter geen / niet volledig* rekening gehouden met mijn gezondheidsproblemen en beperkingen. Verzekeringsarts
9.22 Kb. 1
lezen
Kan mijn keuring overKan mijn keuring over
Overname van de tekst van deze brochure of gedeeltes daarvan is alleen toegestaan met bronvermelding. Verzekeringsarts
181.29 Kb. 2
lezen
Uitwisseling gegevens bedrijfs- en verzekeringsartsen bij verzuim en reïntegratieUitwisseling gegevens bedrijfs- en verzekeringsartsen bij verzuim en reïntegratie
Ertrouwelijke gegevens niet doorgespeeld worden aan derden. Aan deze regels moeten bedrijfs- en verzekeringsartsen zich ook houden. Verzekeringsarts
10.82 Kb. 1
lezen
Uitleg producten uwvUitleg producten uwv
Zij hebben beperkingen door hun ziekte of handicap en zijn niet in staat om het minimumloon te verdienen. Verzekeringsarts
16.5 Kb. 1
lezen
Tuchtzaken InleidingTuchtzaken Inleiding
Hoe groot is de kans dat een bedrijfsarts of een verzekeringsarts te maken krijgt met een tuchtklacht?. Verzekeringsarts
80.02 Kb. 5
lezen
Secretariaat Bedrijfsartsen kring Oost en Verzekeringsartsen in de regioSecretariaat Bedrijfsartsen kring Oost en Verzekeringsartsen in de regio
De wetenschappelijke commissie van de bedrijfsartsenkring en verzekeringsartsen in de regio Oost heeft het genoegen u uit te nodigen voor de vierde kringbijeenkomst in 2014. Verzekeringsarts
16.76 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina