Tandheelkunde Verpleegkunde

Stageverslag jaar 4Stageverslag jaar 4
In het vierde jaar heb ik stage gelopen op de afdeling vaatchirurgie van het olvg. Dit heb ik als een leerzame en leuke periode ervaren en heeft mij meer inzicht gegeven in waar ik heen wil als verpleegkundige. Verpleegkunde
40.58 Kb. 1
lezen
Competentie 9: de hbo-verpleegkundige geeft (werk) begeleiding aan collega’s en collega’s in opleidingCompetentie 9: de hbo-verpleegkundige geeft (werk) begeleiding aan collega’s en collega’s in opleiding
Verder staat mijn personalia vermeld, een stukje over mijn eerdere stage-ervaringen en mijn motivatie voor deze stage, wat informatie over de stageafdeling en tot slot het tijdspad waarin ik mijn doelen voor deze stage vermeld. Verpleegkunde
65.94 Kb. 1
lezen
Han verpleegkunde Selectie & Plaatsing 2017-2018, voorbereidingsopdracht InleidingHan verpleegkunde Selectie & Plaatsing 2017-2018, voorbereidingsopdracht Inleiding
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor de opleiding Verpleegkunde (hbo-v). Om daadwerkelijk toegelaten te worden moet je eerst nog meedoen aan de ‘Selectie & Plaatsing’. Verpleegkunde
12.95 Kb. 1
lezen
Klas: lv14 – 4amc3 Nummer: 500634805 Studiegids nummerKlas: lv14 – 4amc3 Nummer: 500634805 Studiegids nummer
Analyse en conclusie, positieve en negatieve factoren op uitvoering en behaalde resultaten 11. Verpleegkunde
0.79 Mb. 11
lezen
StagewerkplanStagewerkplan
Ikzelf en overige geïnteresseerden inzien welke doelen ik wil halen binnen de komende 20 weken waarin ik stage ga lopen. Verpleegkunde
87.04 Kb. 1
lezen
Stageovereenkomst hbo verpleegkunde Onderstaande partijenStageovereenkomst hbo verpleegkunde Onderstaande partijen
Stages zijn 0 uur per week, waarvan uur niet ingeroosterde uren, die bedoeld zijn voor het maken van opdrachten. Uitzondering hierop zijn de beroeps-oriënterende stage (bos) en de differentiatielintstage 1. Verpleegkunde
62.17 Kb. 1
lezen
Hz university of applied sciencesHz university of applied sciences
Bijlage 2: Competentieprofiel vaz: Operationalisatie van deeltaken naar waarneembaar gedrag 27. Verpleegkunde
468.65 Kb. 8
lezen
Format onderwijsmoduleFormat onderwijsmodule
Mbo verpleegkundige worden in een topklinisch ziekenhuis in Amsterdam. Werken en leren tegelijk. Misschien is dit wat voor jou?. Verpleegkunde
281.17 Kb. 2
lezen
De spagaat van de verpleegkundeDe spagaat van de verpleegkunde
Daar zit spanning tussen. Enerzijds is er efficiency- en productiedwang, anderzijds mag de goede zorg er niet bij inschieten. Tussen die twee vuren bevindt zich de verpleegkundige. Die klaagt: ik heb geen tijd meer voor de patiënt. Verpleegkunde
13.88 Kb. 1
lezen
Gedifferentieerde certificering na zorgportaal en module verpleegkundige basiszorg hbo verpleegkundeGedifferentieerde certificering na zorgportaal en module verpleegkundige basiszorg hbo verpleegkunde
Ibo op basis van evc/verworven competenties: bepalen van opleidingsinhouden ibo op basis van vergelijking van het attest van verworven competenties met het profiel van logistiek assistent/opleiding logistiek assistent ism een cvo op basis van een. Verpleegkunde
147.3 Kb. 2
lezen
Uitleg reflectiemodel starrt-methodeUitleg reflectiemodel starrt-methode
De starrt methode is een methode die helpt bij reflecteren, en staat achtereenvolgens voor: Situatie, Taak, Actie, Resultaat, Reflectie, Transfer. Verpleegkunde
19.44 Kb. 1
lezen
Persoonlijke ontwikkeling’s planPersoonlijke ontwikkeling’s plan
Doel Ik heb na week drie een professionele houding tegenover de cliënten tijdens de stage dat wil zeggen dat ik met respect om ga met mensen met een psychiatrische stoornis. Verpleegkunde
120.28 Kb. 1
lezen
Door: Marissa DamDoor: Marissa Dam
Competentie 2 De hbo-verpleegkundige verleent preventieve zorg aan groepen en individuen. Verpleegkunde
56.79 Kb. 1
lezen
St age Werk PlanSt age Werk Plan
Inleiding Blz. 3 & 4. Verpleegkunde
189.79 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina