Tandheelkunde Type IV-secretie

MetformineMetformine
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Commissie Analyse en Toxicologie. Type IV-secretie
44.69 Kb. 1
lezen
Proost : 1 Leg uit hoe het komt dat we tegen alle antigenen, een specifieke antistof kunnen maken ook als is ons genoom beperktProost : 1 Leg uit hoe het komt dat we tegen alle antigenen, een specifieke antistof kunnen maken ook als is ons genoom beperkt
Antilichamen (immunoglobinen) binden aan epitopen op het micro-organisme. Het immunologische repertoire is ongelofelijk uitgebreid. Een noodzakelijk feit om te kunnen reageren te het hele scala aan mogelijke antigenen. Type IV-secretie
95.29 Kb. 1
lezen
Vraag 1: De acute ontstekingsreactie: cellen en moleculenVraag 1: De acute ontstekingsreactie: cellen en moleculen
Acute onstekingsreactie = reactie, door infectieuze agentia vd commensale flora id bindweefsels uitgelokt, wanneer het tegmentum of de slijmvliezen onderbroken zijn. Type IV-secretie
0.68 Mb. 8
lezen
Richtlijn dehydratie en vochttoedieningRichtlijn dehydratie en vochttoediening
In 2005 werd de richtlijn herschreven door E. de Nijs, A. de Graeff, M. B. Kuyper en R. J. A. Krol en opgenomen in de eerste druk van het vikc-richtlijnenboek. Type IV-secretie
144.15 Kb. 3
lezen
Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismenTenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen
Voor dit examen zijn maximaal 74 punten te behalen; het examen bestaat uit 40 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Type IV-secretie
321.41 Kb. 4
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina