Tandheelkunde Toediening

Protocol toedienen medicatieProtocol toedienen medicatie
In de kinderopvang komen situaties voor waarbij de pedagogisch medewerkers gevraagd wordt medicijnen toe te dienen. Peuterspeelzaal Jip en Janneke en nso de Vriendjes voeren op het gebied van medicijntoediening een terughoudend beleid. Toediening
59.36 Kb. 1
lezen
Beste oudersBeste ouders
Gelieve hier dan ook rekening mee te houden( zie kopie). In uitzonderlijke gevallen kan dit wel, liefst met doktersbewijs of minstens met schriftelijk bewijs van de ouders en liefst door de ouders zelf afgegeven. Toediening
5.2 Kb. 1
lezen
Inbrengen vleugelnaald voor intermitterende toediening van medicatieInbrengen vleugelnaald voor intermitterende toediening van medicatie
Inbrengen van een subcutane vleugelnaald voor intermitterende toediening van medicatie. Toediening
34.68 Kb. 1
lezen
AnamneseformulierAnamneseformulier
Uitvoeringsverzoek / opdracht tot een voorbehouden, risicovolle of overige handeling van de arts aan de medewerker Zorgbalans omtrent een bepaalde cliënt in het kader van de Wet big of anderszins. Toediening
15.81 Kb. 1
lezen
Concept protocol medicijn toedieningConcept protocol medicijn toediening
Dit betekent dat de gast de eigen medicijnen beheert, tot zich neemt en aangeeft of er nieuwe dan wel andere medicijnen nodig zijn. Toediening
10.7 Kb. 1
lezen
Toestemmingsverklaring gebruik medicatie en zelfzorgmiddelenToestemmingsverklaring gebruik medicatie en zelfzorgmiddelen
Hierbij geeft de ouder toestemming om aan bovengenoemd kind tijdens het verblijf op deze locatie van Horizon Kinderopvang het genoemde medicijn/zelfzorgmiddel toe te dienen. Toediening
29.15 Kb. 1
lezen
Protocol Geneesmiddelenverstrekking I nleidingProtocol Geneesmiddelenverstrekking I nleiding
Ouders mogen allerlei geneesmiddelen aan hun kinderen toedienen. Als het kind deze middelen ook nodig heeft gedurende het verblijf op het kindercentrum zullen de ouders hun ‘zeggenschap’ over deze toediening over willen dragen aan de. Toediening
29.92 Kb. 1
lezen
Concept beleidsstuk Medicijn toedieningConcept beleidsstuk Medicijn toediening
Dit protocol is opgesteld om duidelijkheid te bieden over het beleid van de spgh in deze gevallen. Centrale vraag is of wij als spgh leidsters toestaan om medische handelingen te verrichten en medicijnen toe te dienen bij kinderen die de peuterspeelzaal. Toediening
418.96 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina