Tandheelkunde Stichting PVP

Klachtmeldingsformulier patiënten/cliënten ggz CentraalKlachtmeldingsformulier patiënten/cliënten ggz Centraal
Dit blok alleen invullen als de klacht namens de cliënt/patiënt, dus door een ander wordt ingediend. Stichting PVP
74.45 Kb. 1
lezen
Hoofdlijnen projectplan ernstige leerstoornissenHoofdlijnen projectplan ernstige leerstoornissen
Je moet dingen doen die je niet wilt. Vaak kun je met die vraag of klacht terecht bij de hulpverleners of groepsbegeleiders zelf. Maar misschien wil je dat niet altijd of kan het in sommige gevallen niet. Een vervelende en lastige situatie. Stichting PVP
37.84 Kb. 1
lezen
Een klacht…en dan? (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector)Een klacht…en dan? (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector)
Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die volgens u anders hadden moeten of kunnen verlopen. De aard en de ernst van de klachten kunnen dus zeer verschillend zijn. Stichting PVP
20.27 Kb. 1
lezen
Model-klachtenregeling leden ActiZModel-klachtenregeling leden ActiZ
De leden van ggz nederland willen goede zorg bieden die aansluit op de behoeften van de cliënt1 en diens naasten. Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met. Stichting PVP
153.42 Kb. 2
lezen
Inlichtingen bijInlichtingen bij
Met deze brief bied ik u het vastgestelde Toetsingskader Terugdringen Separeren en Afzonderen 2016 aan. Stichting PVP
50.89 Kb. 1
lezen
Familie en naasten verkrijgen invloed en een rechtspositieFamilie en naasten verkrijgen invloed en een rechtspositie
Wetsvoorstel Verplichte geestelijke gezondheidszorg. Graag informeren wij u over enkele aandachtspunten betreffende het voorliggende voorstel die van belang zijn voor de positie van familieleden in de zorg. Stichting PVP
45.48 Kb. 1
lezen
Als u niet tevreden bent Klachtenbrochure 2015Als u niet tevreden bent Klachtenbrochure 2015
We vormen samen een groep en niet zonder reden. We werken samen, delen kennis en vormen een keten. We leren van elkaar en versterken elkaar. Het geheel is meer dan de som der delen. Bij de stichtingen van de Dimence Groep werken ruim 400 medewerkers voor. Stichting PVP
117.37 Kb. 2
lezen
Tot nu toe geven acht pvp’en aan te werken op een afdeling waar sprake is van omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die opTot nu toe geven acht pvp’en aan te werken op een afdeling waar sprake is van omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die op
Het overlijden van twee patiënten van de psychiatrische instelling spdc oost leidde tot veel publiciteit. Er bleek sprake van een tekort aan personeel en de cliënten klaagden over hun behandeling en over vrijheidsbeperkingen. Stichting PVP
22.33 Kb. 1
lezen
Vraag van de heer Van Gerven (SP) over stand van zaken igz en St. PatiëntvertrouwenspersonenVraag van de heer Van Gerven (SP) over stand van zaken igz en St. Patiëntvertrouwenspersonen
Antwoorden op de vragen van de Kamer tijdens de eerste termijn van de kant van de Kamer tijdens de behandeling van de Begroting vws 009, d d november 2008. Stichting PVP
110.46 Kb. 3
lezen
Robert-Fleury StichtingRobert-Fleury Stichting
Van mijn behandelend psychiater de heer / mevrouw heb ik te horen gekregen dat ik per (datum) met ontslag word gestuurd. Ik ben het hier niet mee eens en verzoek u om dit besluit tot ontslag ongedaan te maken. Stichting PVP
8.07 Kb. 1
lezen
Klachtenregeling voor hulp- en zorgvragers op Urtica de VijfsprongKlachtenregeling voor hulp- en zorgvragers op Urtica de Vijfsprong
De medewerkers streven ernaar zorg en begeleiding te geven, die zorg- en hulpvragers verder helpen kan. Toch kan er iets misgaan in het contact. Vind je dat een medeweker zich niet respectvol of zich zelfs intimiderend gedraagt. Stichting PVP
95.13 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina