Tandheelkunde Stichting De Einder

Levenstestament of euthanasieverklaring vanLevenstestament of euthanasieverklaring van
Na grondige overweging, uit vrije wil en in bezit van mijn volle verstand, verklaar ik het volgende. Stichting De Einder
13.82 Kb. 1
lezen
Prijs léon Favyts en Hugo Van den EndenPrijs léon Favyts en Hugo Van den Enden
Een bachelor- of master thesis/eindwerk met als breed onderwerp "Het maatschappelijk aanvaard waardig sterven, levenseindebeslissingen en de relevantie naar de samenleving". Stichting De Einder
135.81 Kb. 2
lezen
Jaarverslag sv babylon 2014-2015 Inhoudsopgave DoelstellingenJaarverslag sv babylon 2014-2015 Inhoudsopgave Doelstellingen
Bovendien is geprobeerd de professionaliteit uit te stralen in de communicatiemiddelen die sv babylon hanteert. Ten slotte is getracht studenten te ondersteunen bij het succesvol doorlopen van hun studie- en loopbaan en ook hier een professionele weg in. Stichting De Einder
380.57 Kb. 2
lezen
Ontmoetingskerkbrief van de Protestantse gemeente te NieuwveenOntmoetingskerkbrief van de Protestantse gemeente te Nieuwveen
Wie de inhoud van het avondmaal tot zich wil laten doordringen, heeft daarbij de Evangeliegedeelten, die over het avondmaal vertellen, nodig!. Stichting De Einder
1.22 Mb. 3
lezen
Toelichting bij verklaringen op het gebied van het levenseindeToelichting bij verklaringen op het gebied van het levenseinde
Verklaringen op het gebied van het levenseinde, zoals euthanasieverklaringen en niet-behandelverklaringen, zijn vormvrij. Stichting De Einder
18.38 Kb. 1
lezen
Nvve, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig LevenseindeNvve, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
Hieronder volgt een overzicht van Instellingen die in het model worden genoemd. De informatie over de instellingen en hoe ze te bereiken zijn staat hierin vermeld. Stichting De Einder
64.1 Kb. 1
lezen
Verslag Discussiegroep 1 over ZelfbeschikkingVerslag Discussiegroep 1 over Zelfbeschikking
Mensen die existentieel lijden/‘klaar zijn met het leven’ moeten ervoor kunnen en mogen kiezen hun leven te beëindigen. Daartoe moet de beschikbaar-stelling van een laatste–wil-pil wettelijk mogelijk gemaakt worden. Stichting De Einder
118.35 Kb. 5
lezen
Het kranskarweiHet kranskarwei
Stichting De Einder
108.78 Kb. 1
lezen
De website noordseliteratuur is nog in ontwikkeling en bevat lang niet alle vertaalde schrijversDe website noordseliteratuur is nog in ontwikkeling en bevat lang niet alle vertaalde schrijvers
Noordseliteratuur nl bevat inmiddels zo’n 270 auteurs maar blijft in ontwikkeling. Een overzicht van schrijvers die nog op de site ontbreken. Stichting De Einder
21.66 Kb. 1
lezen
Toelichting (Persbericht)Toelichting (Persbericht)
Het doet bovendien geen recht aan het zelfbeschikkingsrecht van de Nederlandse burger. Buiten dat stelt het niet-medische helpers ten onrechte bloot aan rechtsvervolging en leidt in de praktijk tot onverkwikkelijke en mensonwaardige situaties. Stichting De Einder
111.01 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina