Tandheelkunde Stagiair

Stageovereenkomst conform cao ssfhStageovereenkomst conform cao ssfh
Naam Stagebieder], gevestigd te ([postcode]) [plaatsnaam], vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [voorletters + achternaam], hierna te noemen de stagebieder. Stagiair
23.72 Kb. 1
lezen
OndergetekendenOndergetekenden
De stage beoogt de stagiair die leeractiviteiten te laten ontplooien die in het stageplan zijn opgenomen. De stagegever draagt de stagiair slechts taken op die passen in het stageprogramma. Stagiair
39.14 Kb. 1
lezen
Deel I persoonlijke informatie student/StagiairDeel I persoonlijke informatie student/Stagiair
Erasmus Universiteit Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [titel, voorletters achternaam], [functie], gevestigd te Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam, hierna te noemen: “de Stageverlener”. Stagiair
89.61 Kb. 1
lezen
T zelfevaluatie door de stagiairT zelfevaluatie door de stagiair
Aan het einde van de opleiding wordt aan de student gevraagd om via het e-portfolio aan te tonen dat hij de vooropgestelde competenties bereikt heeft en hoe hij deze bereikt heeft. Stagiair
56.12 Kb. 1
lezen
Stageformulier 2Stageformulier 2
De stagebieder stelt de stagiair in de gelegenheid in het kader van zijn/haar opleiding een stage te. Stagiair
20.44 Kb. 1
lezen
Eindverslag van de stagiairEindverslag van de stagiair
Het eindverslag moet op het secretariaat van de Orde, ter attentie van de stagecommissie, worden aangeboden op het ogenblik dat de stagiair zijn inschrijving op het tableau aanvraagt. Stagiair
33.81 Kb. 1
lezen
Definitieve stageovereenkomst. PdfDefinitieve stageovereenkomst. Pdf
Tussen de Katholieke Universiteit te Leuven, met zetel te 3000 Leuven, Oude Markt 13, hierbij vertegenwoordigd door Prof. A. Verbruggen, Decaan Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, hierna genoemd “de K. U. Leuven”. Stagiair
22.62 Kb. 1
lezen
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale EconomieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Voornoemde werkgever wenst de voornoemde stagiair in zijn dienst te. Stagiair
51.28 Kb. 1
lezen
Voorbeeld stage overeenkomst OndergetekendenVoorbeeld stage overeenkomst Ondergetekenden
De stagegever stelt de stagiair in de gelegenheid om stage te lopen om de praktijk- of onderzoeksopdracht van de masteropleiding uit te voeren. Stagiair
28.05 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina