Tandheelkunde Stage

Informatie stageInformatie stage
De opleiding International Lifestyle Studies is een inspirerende en creatieve opleiding die studenten inzicht geeft in de Lifestyle van verschillende groepen in de samenleving. Een student wordt opgeleid tot Lifestyle Professional en richt zich op de. Stage
2.15 Mb. 2
lezen
Stage-evaluatie bedrijfsbegeleiderStage-evaluatie bedrijfsbegeleider
Ter voorbereiding op tussentijds evaluatiegesprek bedrijfsbegeleider en stagiair. Stage
38.57 Kb. 1
lezen
Criteria voor stage/werkplekken voor 3e jaars be studenten van het imeCriteria voor stage/werkplekken voor 3e jaars be studenten van het ime
Dit formulier dient na 10 en 20 weken door de bedrijfsbegeleider ingevuld te worden en daarna besproken te worden met de student. Dit heeft als doel de voortgang in kaart te brengen en de ontwikkeldoelen helder te maken. Stage
139.07 Kb. 1
lezen
Competenties voorafgaand stageCompetenties voorafgaand stage
Om een specifieke reflectie op de stage periode van semester zes te ontwikkelen is gekozen voor het gebruik van de competentie scan. Op deze wijze kan op overzichtelijke wijze de ontwikkeling van de competenties in kaart worden gebracht. Stage
0.57 Mb. 3
lezen
Opstarten van duostagesOpstarten van duostages
Na analyse van beschreven ervaringen van studenten, mentoren en lectoren met duo-stages, kwamen twee positieve punten duidelijk naar voren. Stage
24.37 Kb. 1
lezen
Stagebegeleiding vibam en vzw montageStagebegeleiding vibam en vzw montage
Stage wordt door de vdab beschouwd als een volwaardige leervorm die door de vdab-competentiecentra wordt toegepast in combinatie met andere leervormen met als oogmerk het realiteitsgehalte van de opleidingen te vergroten en de aansluiting van de opleiding met. Stage
50.25 Kb. 1
lezen
Voorbeeld stagecontractVoorbeeld stagecontract
De stage vindt plaats te De stageperiode loopt van tot met uitzondering van de dagen of gedeelten van dagen dat er bij stagegever niet wordt gewerkt. Stage
17.8 Kb. 1
lezen
Beoordelingsformulier zelfstandige binnenlandse stage 3Bako afsluitend driehoeksgesprekBeoordelingsformulier zelfstandige binnenlandse stage 3Bako afsluitend driehoeksgesprek
Onderstaande rubrieken worden besproken om een zo volledig mogelijk beeld te bekomen. Deze rubrieken zijn ontleend aan de basiscompetenties en attitudes van de lerarenopleiding ‘professionele bachelor in het lager onderwijs’. Stage
95.11 Kb. 1
lezen
Handleiding Internationale Stage 5tvwo broklede Schooljaar 2015/2016Handleiding Internationale Stage 5tvwo broklede Schooljaar 2015/2016
De enige eis die we aan de stageplaats stellen is dat de voertaal Engels is of eventueel een derde taal. In het laatste geval gaan we ervan uit dat de stagiair het Engels als voertaal zal gebruiken. Stage
78.37 Kb. 1
lezen
Zelfevaluatie bij mijn stageZelfevaluatie bij mijn stage
Heb ik een bijdrage geleverd voor het in stand houden of bevorderen van het bedrijf? Welke?. Stage
9.4 Kb. 1
lezen
Model Stageovereenkomst OndergetekendenModel Stageovereenkomst Ondergetekenden
De stage beoogt de stagiair die leeractiviteiten te laten ontplooien die in het stageplan zijn opgenomen. De stagegever draagt de stagiair slechts taken op die passen in het stageprogramma. Stage
151.63 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina