Tandheelkunde Somatische mutatie

Ontrafeling van de genetische basis van congenitale cardiopathieënOntrafeling van de genetische basis van congenitale cardiopathieën
Deze fout in het genetisch materiaal kan in alle cellen van het lichaam aanwezig zijn (dit noemen we een ‘kiembaandefect of kiembaanmutatie’) of enkel in het hart en/of de grote bloedvaten zelf. Somatische mutatie
70.9 Kb. 1
lezen
Kunnen genetische mutaties positieveKunnen genetische mutaties positieve
Zijn betoog echter, gerelateerd aan biochemische genetica, bevat theoretische modellen die van weinig relevantie getuigen voor de werkelijke wereld. Somatische mutatie
79.16 Kb. 2
lezen
Een van de best onderzochte ontwikkelingssequentie van een neoplasie is wel die van het spijsverteringskanaalEen van de best onderzochte ontwikkelingssequentie van een neoplasie is wel die van het spijsverteringskanaal
In de colorectale carcinogenese speelt tzowel het activeren van oncogenen, als het functieverlies van tumor supressor genen een rol. Somatische mutatie
13.68 Kb. 1
lezen
Eindexamen biologie havo 2003 – IEindexamen biologie havo 2003 – I
Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te behalen; het examen bestaat uit 52 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Somatische mutatie
493.46 Kb. 3
lezen
Handleiding bij het methodisch werkenHandleiding bij het methodisch werken
Alleen medewerkers van de afdeling en anderen die een functionele relatie hebben met een bewoner hebben inzage in het dossier. Hulpverleners die niet direct bij de zorg betrokken zijn hebben geen inzage in het dossier (WR). Somatische mutatie
101.23 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina