Tandheelkunde Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie

Bijlage: Overzicht pesco-projecten waar Nederland aan deelneemtBijlage: Overzicht pesco-projecten waar Nederland aan deelneemt
Rbz-defensie van 6 maart jongstleden (BS2018004926) zei ik uw Kamer toe een overzicht te sturen van de zeven pesco-projecten waar Nederland aan deelneemt, inclusief een toelichting per project, de verwachte kosten en de meerwaarde. Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
8.3 Kb. 1
lezen
Algemene verordening gegevensbeschermingAlgemene verordening gegevensbescherming
Woord van welkom aan de minister. Fijn dat u weer bij ons bent. Wij hebben voor dit debat zes sprekers van de zijde van de Kamer. De eerste spreker is mevrouw Buitenweg van de fractie van GroenLinks. Ik geef haar het woord. Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
251.17 Kb. 7
lezen
I instructiesysteemI instructiesysteem
In dit hoofdstuk Schoolondersteuningsprofiel worden alle vormen van begeleiding en ondersteuning beschreven die op het Altena College aan leerlingen worden geboden. Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
327.63 Kb. 5
lezen
Auteur: Douwine FokkingaAuteur: Douwine Fokkinga
Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
2.76 Mb. 10
lezen
Jeugdzorg 2017 – 2019Jeugdzorg 2017 – 2019
In dit document treft u het generieke functieboek aan, inclusief de bezwaarprocedure en de onderhoudsprocedure. Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
0.91 Mb. 6
lezen
Npv-buddyzorg handboekNpv-buddyzorg handboek
Npv. Hier hebben wij als npv-afdeling Zeist op gereageerd, omdat wij als afdeling daar graag aan mee wilden doen. In juni 2015 zijn wij benaderd door Freek van Holten van het landelijk bureau. Als de toekenning van de subsidie binnen was. Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
67.58 Kb. 1
lezen
Brief kamerBrief kamer
Hierbij zenden wij u de antwoorden van meer feitelijke aard, welke zijn gesteld tijdens de eerste termijn van de zijde van de Kamer bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2017 (34 550-xv). Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
170.81 Kb. 6
lezen
Schoolplan 2015 – 2019 InhoudsopgaveSchoolplan 2015 – 2019 Inhoudsopgave
Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
1.22 Mb. 10
lezen
Crisisplan vr zlCrisisplan vr zl
Veiligheidsregio voor de periode 2012-2015. Naast een opsomming van bestaand beleid met daaraan gekoppelde afspraken, bevat het beleidsplan ook richtinggevend (nieuw) beleid en het risicoprofiel voor het hele gebied van de Veiligheidsregio. Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
2.11 Mb. 15
lezen
#364334 collectieve arbeidsovereenkomst duyvis juli 2007 – juli 2009 inhoudsopgave#364334 collectieve arbeidsovereenkomst duyvis juli 2007 – juli 2009 inhoudsopgave
Artikel 30a pensioenregelingen voor medewerkers die op 1-1-2005 55 jaar of ouder zijn. Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
0.94 Mb. 20
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina