Tandheelkunde Sigmaplan

Scheldesymposium antwerpen – 20-11-2014 VerslagScheldesymposium antwerpen – 20-11-2014 Verslag
Nederland wordt concreet werk gemaakt van een robuust en duurzaam Schelde-estuarium. Dat was de hoofdboodschap van het Scheldesymposium ‘Leren van de uitvoering’ dat de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (vnsc). Sigmaplan
81.26 Kb. 1
lezen
Beeld van de Zeeschelde SitueringBeeld van de Zeeschelde Situering
Het Zeescheldebekken beslaat een oppervlakte van 1 705 km². Meer dan één derde van de oppervlakte is verstedelijkt, met een concentratie rond Antwerpen. Sigmaplan
15.71 Kb. 1
lezen
Grenzeloze Schelde vzw en De Milieuboot vzwGrenzeloze Schelde vzw en De Milieuboot vzw
Sinds 1994 ondersteunt Grenzeloze Schelde de visievorming en draagvlakvergroting voor integraal waterbeleid in het Scheldebekken met haar beleidsvoorstellen, educatieve activiteiten en informatieverspreiding. Sigmaplan
10.79 Kb. 1
lezen
Schelde en Durme: herstel van het ecosysteemSchelde en Durme: herstel van het ecosysteem
Beiden beïnvloeden sterk de ecologie en waterkwaliteit: bv via zoutgehalte, verblijftijd, zwevende stof in het water, lichtklimaat. Sigmaplan
4.02 Kb. 1
lezen
Verslaggever Stedelijke mina-raadVerslaggever Stedelijke mina-raad
Dauwe Louis, De Visscher Geert*, De Vriendt Marcel*, D’Hollander Annelies*, D’Hollander François*, Dilewyns Marc*, Geerts Marie José, Moens Lucienne, Roggeman Frans, Smekens Vera, Smolders Inge, Van Den Bossche Dirk, Van der Heyden. Sigmaplan
42.85 Kb. 1
lezen
Rapport ciwRapport ciw
Met dit rapport informeren we u over de stand van zaken van het integraal waterbeleid in het Benedenscheldebekken. Sigmaplan
471.39 Kb. 4
lezen
4. Het Sigmaplan Korte inhoud4. Het Sigmaplan Korte inhoud
Deltaplan en het Sigmaplan opgesteld. Het eerste Sigmaplan moest de veiligheid van het Zeescheldebekken garanderen door dijkverhogingen en het aanleggen van compartimenteringsdijken. Sigmaplan
2.7 Mb. 6
lezen
Sigmaplan geplande acties op terreinSigmaplan geplande acties op terrein
Het Schelde-estuarium is één van de belangrijkste getijdengebieden van Noordwest-Europa. Een fenomenaal natuurgebied boordevol dynamiek en diversiteit. Jammer genoeg staat de Schelde ook onder grote druk. Sigmaplan
52.79 Kb. 1
lezen
Antwoord op Schriftelijke VraagAntwoord op Schriftelijke Vraag
Sigmaplan voor de landbouw te beperken en dit zowel binnen het projectgebied als de ruimere omgeving. Verschillende instrumenten uit het flankerend beleid zijn actueel ingezet. Sigmaplan
8.89 Kb. 1
lezen
Vlaams parlementVlaams parlement
In de fasering van het geactualiseerde Sigmaplan behoort Bastenakkers bij de “Projecten op te starten niet later dan 2015” (Syntheserapport, p. 73). Afwijkingen van het mwa zijn wat Bastenakkers betreft dus mogelijk. Sigmaplan
11.56 Kb. 1
lezen
5. Functies van de waterloop Korte inhoud5. Functies van de waterloop Korte inhoud
De functies van de Zeeschelde zijn sterk uiteenlopend. De Schelde krijgt steeds meer een natuurlijke en recreatieve functie, maar ook de industrie en de scheepvaart komen in deze belangrijke waterloop aan bod. Sigmaplan
242.35 Kb. 2
lezen
Tussen Schelde, Rupel en Vlieten Overstromingsbescherming veegt kades, dijken, killen en zaten wegTussen Schelde, Rupel en Vlieten Overstromingsbescherming veegt kades, dijken, killen en zaten weg
Het veiligheidsaspect heeft er voor gezorgd dat de meeste sporen van de vroegere activiteiten langsheen de Rupel en de Vlieten onder de nieuwe dijkinfrastructuur verdwenen zijn. Sigmaplan
8.84 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina