Tandheelkunde Ronald Plasterk

Verslag van werkbezoek aan Denemarken door staatssecretaris Martin van Rijn (hoofd van de delegatie), minister Ronald Plasterk en staatssecretaris Fred TeevenVerslag van werkbezoek aan Denemarken door staatssecretaris Martin van Rijn (hoofd van de delegatie), minister Ronald Plasterk en staatssecretaris Fred Teeven
Martin van Rijn (hoofd van de delegatie), minister Ronald Plasterk en staatssecretaris Fred Teeven, Kinderombudsman Marc Dullaert en vng directieraad voorzitter Jantine Kriens op en september 2014. Ronald Plasterk
21.45 Kb. 1
lezen
Huiswerk bij de cursus \Huiswerk bij de cursus 'argumenteren en discussiëren' Bijeenkomst 2
YouTube het fragment uit dwdd waarin Helen de Hoop en Ronald Plasterk spreken over het gebruik van "hun" in het Nederlands. Je vindt het fragment op. Ronald Plasterk
13.68 Kb. 1
lezen
Argumenteren, huiswerk bij les 1Argumenteren, huiswerk bij les 1
Bekijk de discussie tussen Helen de Hoop en Ronald Plasterk nog eens. Beantwoord dan de volgende vragen in goed lopende Nederlandse volzinnen. Ronald Plasterk
3.75 Kb. 1
lezen
Op 6 sep. 2017 om 11: 50 heeft nico roosnek het volgende geschrevenOp 6 sep. 2017 om 11: 50 heeft nico roosnek het volgende geschreven
Schiphol. Bijgesloten brief laat zien hoe de (semi-)overheid met deze problematiek omgegaan is in het verleden en hoe betrouwbaar zij nog steeds is. Ik mag u erop wijzen dat de gezondheidsrisico's als gevolg van geluidsoverlast reëel zijn. Ronald Plasterk
13.59 Kb. 1
lezen
Mister Veiligheid neemt alle ruimte bylineMister Veiligheid neemt alle ruimte byline
Profiel Dick Schoof Hij is ambitieus, heeft een groot netwerk, maar weinig vrienden. Hij heeft het oor van het kabinet en zoekt de publiciteit. Wie is de man die het gezicht werd van het veiligheidsbeleid?. Ronald Plasterk
32.33 Kb. 1
lezen
De opmars van lokale fondsen in Nederland De lokale fondsen zijn duidelijk in opkomst: in één jaar groeiden het aantal plaatsen in Nederland waarin lokale fondsen actief zijn van 5 naar 37. En die opwaartse beweging zet gestaag doorDe opmars van lokale fondsen in Nederland De lokale fondsen zijn duidelijk in opkomst: in één jaar groeiden het aantal plaatsen in Nederland waarin lokale fondsen actief zijn van 5 naar 37. En die opwaartse beweging zet gestaag door
En die opwaartse beweging zet gestaag door. Het nieuwste lokale fonds gaat woensdag aanstaande in Kampen van start. Een lokaal fonds is een fonds voor financiering van plaatselijke activiteiten en initiatieven. Ronald Plasterk
34.75 Kb. 1
lezen
Je brein de baasJe brein de baas
Veel collega’s van hen zijn van mening dat hun opstelling veel te absoluut is. Toch ontbrak het tot nog toe aan een wetenschappelijk onderbouwd boek dat de tegenovergestelde positie verdedigt, namelijk dat we wel echt kunnen kiezen. Ronald Plasterk
72.09 Kb. 1
lezen
Plasterk in Interview: ‘We verspelen talent door te vroege selectie’Plasterk in Interview: ‘We verspelen talent door te vroege selectie’
Cultuur en Wetenschap. In die tijd kwam er 1 miljard euro voor de lerarensalarissen bij, wordt er gehamerd op beter reken- en taalonderwijs. Ronald Plasterk
16.29 Kb. 1
lezen
Ik ben een ietsistIk ben een ietsist
Ik geloof dat er wel ‘iets’ meer is tussen hemel en aarde, maar doe er verder niets mee. Ik geloof iedere dag wat anders en verander mijn geloof zoals mij dat het beste uitkomt. En met mij zijn er velen die zo geloven. Ronald Plasterk
4.82 Kb. 1
lezen
Plasterk zet vrouwen aan het werk in emancipatienota Alex VeldhuijsenPlasterk zet vrouwen aan het werk in emancipatienota Alex Veldhuijsen
Vrouwen moeten langer werken. Ze moeten niet meer meteen een deeltijdbaantje nemen als ze kinderen krijgen. Deeltijdwerk biedt. Ronald Plasterk
2.68 Kb. 1
lezen
God of DarwinGod of Darwin
Tegenover zich trof hij bisschop Everard de Jong, die de religieuze zienswijze vertolkte. Een zaal vol mensen was getuige van deze ontmoeting. Ronald Plasterk
460.39 Kb. 2
lezen
Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het Kamerlid Koşer Kaya van uw Kamer inzake de stagnatie van het aantal vrouwen aan de topHierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het Kamerlid Koşer Kaya van uw Kamer inzake de stagnatie van het aantal vrouwen aan de top
Ronald Plasterk
32.18 Kb. 1
lezen
Hierbij zend ik u de reactie op de brief van lto noord, inzake compensatie van kosten aan een agrarisch bedrijf als gevolg van archeologisch vooronderzoek, aan zowel de Vaste Commissie voor LandbouwHierbij zend ik u de reactie op de brief van lto noord, inzake compensatie van kosten aan een agrarisch bedrijf als gevolg van archeologisch vooronderzoek, aan zowel de Vaste Commissie voor Landbouw
Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, antwoorden op de vragen gesteld door het lid Thieme (PvdD). Ronald Plasterk
34.76 Kb. 1
lezen
Amsterdam de top van de Joodse muziekwereld strijkt van donderdag 28 tot en met zondag 31 oktober neer in Amsterdam voor hetAmsterdam de top van de Joodse muziekwereld strijkt van donderdag 28 tot en met zondag 31 oktober neer in Amsterdam voor het
Ronald Plasterk
1.64 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina