Tandheelkunde Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

C4 certificat de travail NC4 certificat de travail N
C4-werkloosheidsbewijs heeft vermeld dat er onderbrekingen waren in een niet-aanvaard of nog niet-ingediende rsz-kwartaal. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
99.96 Kb. 1
lezen
Abortus: het kunstmatig onderbreken van een zwangerschap, vooraleer de foetus het stadium van levensvatbaarheid bereikt. Tot 12-14W= vrij makkelijke voorwaarden, na 12w tot 24w= moeilijke voorwaardenAbortus: het kunstmatig onderbreken van een zwangerschap, vooraleer de foetus het stadium van levensvatbaarheid bereikt. Tot 12-14W= vrij makkelijke voorwaarden, na 12w tot 24w= moeilijke voorwaarden
Criminele abortus: niet in overeenstemming met wet en zonder nodige medische zorgen. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
56.53 Kb. 1
lezen
De hoofdelijke aansprakelijkheidsreglementering anno 2010De hoofdelijke aansprakelijkheidsreglementering anno 2010
Deze aanpassing was nodig omdat België voor het koppelen van de hoofdelijke aansprakelijkheid aan het bezit van een registratienummer als aannemer veroordeeld werd door het Europees Hof van Justitie eind 2006. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
149.36 Kb. 1
lezen
Coördinatiecel Vlaams e-governmentCoördinatiecel Vlaams e-government
Dit document beschrijft het gebruik en de werking van de webservice GeefPCentw 02. 00 zoals deze door magda aangeboden wordt. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
373.54 Kb. 4
lezen
Beslissing in zake robby van der borgtBeslissing in zake robby van der borgt
De Kunstenaarscommissie oordeelt op grond van een geheel van elementen uit uw dossier. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
20.87 Kb. 1
lezen
Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdienstenRijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten
Verslag van de overlegvergadering in verband met de hulpverleningszone Midwest van 3 december 2014. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
46.69 Kb. 1
lezen
Afdeling Sociale Economie en Duurzaam OndernemenAfdeling Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen
Aanvraagformulier subsidieoproep ‘Investeringsprojecten 2017’ bij bestaande beschutte en sociale werkplaatsen. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
53.74 Kb. 1
lezen
Privé SectorPrivé Sector
Algemene categorie van werkgevers die voor hun bedienden niet bijdrageplichtig zijn voor het "Sociaal Fonds" van de onder het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden ressorterende werknemers. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
351.65 Kb. 4
lezen
Hoe de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bereikenHoe de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bereiken
Ondergrondse openbare parking (Q-park): daar kan u tijdens uw bezoek aan de rsz gratis parkeren op de voor u voorbehouden plaatsen. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
343.97 Kb. 1
lezen
Tussen de rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en dib-ethias lokale contractantenTussen de rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en dib-ethias lokale contractanten
Jksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, hierna rszppo genoemd, gevestigd in Jozef ii-straat 47, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heer François Florizoone, administrateur-generaal. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
43.33 Kb. 1
lezen
Je krijgt van de rsz een vervangings inkomen wanneer het normale gezinsinkomen is weggevallenJe krijgt van de rsz een vervangings inkomen wanneer het normale gezinsinkomen is weggevallen
Andere sociale vergoedingen worden naast het normale inkomen uitgekeerd, omdat je bepaalde "sociale lasten" moet dragen. Deze noemen we de aanvullende inkomens. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
75.03 Kb. 1
lezen
Sociale zekerheid (SZ)Sociale zekerheid (SZ)
Bismarck: bij Beveridge mag je iets uit de pot nemen zonder dat je er iets ingestoken hebt. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
227.25 Kb. 1
lezen
Examenvragen + oplossing Recht 3FMExamenvragen + oplossing Recht 3FM
Gewaarborgd loon na een ongeval: hoe lang moet men terug werken om terug recht te hebben op gewaarborgd loon?. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
8.23 Kb. 1
lezen
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale EconomieVlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
In deze infobundel wordt de regelgeving rond de erkenning en financiering van invoegbedrijven weergegeven. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
152.97 Kb. 2
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina