Tandheelkunde Riagg

Hoofdstuk 11 Andere tweedelijns voorzieningen Casus 1Hoofdstuk 11 Andere tweedelijns voorzieningen Casus 1
Mevrouw de Vries redde zich altijd goed, echter de laatste tijd is ze slecht ter been. Ze heeft geen rollator maar kan zich alleen van de woonkamer naar de slaapkamer begeven. Riagg
7.49 Kb. 1
lezen
Hierbij verklaart de heer / mevrouwHierbij verklaart de heer / mevrouw
De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Riagg
18.12 Kb. 1
lezen
Gewoon verstandelijk beperkt Casus 1: het is 1983Gewoon verstandelijk beperkt Casus 1: het is 1983
Mede omdat we al de nodige ervaringen opgedaan hebben door het opnemen van weekend- en vakantiekinderen in ons gezin vanaf de leeftijd van 5 jaar. Riagg
16.18 Kb. 1
lezen
Nieuwsbrief decemberNieuwsbrief december
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Graag willen wij middels deze weg een aantal zaken met u delen. Riagg
52.86 Kb. 1
lezen
Protocol doorverwijzen naar riaggProtocol doorverwijzen naar riagg
Dit kan zijn in het kader van de werkbegeleiding van een stagiaire of behandelaar. Riagg
69.29 Kb. 1
lezen
De riagg maastricht is een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorgDe riagg maastricht is een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg
Met diverse aanbieders van zorg zijn samenwerkingsverbanden gesloten. Met de Universiteit Maastricht wordt samengewerkt op het gebied van onderzoek en onderwijs. Met de aan riagg gelieerde LavOri bv wordt samengewerkt op het gebied van niet collectief. Riagg
5.52 Kb. 1
lezen
De afdeling Persoonlijkheidsstoornissen van de Riagg Maastricht bestaat uit 45 mensen die een unieke bijdrage leveren aan de behandeling van mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiekDe afdeling Persoonlijkheidsstoornissen van de Riagg Maastricht bestaat uit 45 mensen die een unieke bijdrage leveren aan de behandeling van mensen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek
Eerste keus hierbij is een vorm van psychotherapie. Patiënten met ernstige, complexe problematiek krijgen twee sessies per week aangeboden. Riagg
4.13 Kb. 1
lezen
De kern is aandacht interview met Andries Baart over de presentiebenaderingDe kern is aandacht interview met Andries Baart over de presentiebenadering
Hij kwam tot de conclusie dat buurtbewoners zich heel goed geholpen voelen doordat pastores iets bieden wat zij in de reguliere zorg missen, namelijk aanwezig zijn. Riagg
23.16 Kb. 1
lezen
Sinds augustus 1998 is het onderwijsachterstandenbeleid gedecentraliseerd naar gemeentenSinds augustus 1998 is het onderwijsachterstandenbeleid gedecentraliseerd naar gemeenten
Voor 1998 werd binnen gemeenten al samengewerkt aan bestrijding van onderwijsachterstanden. Vaak was er dan sprake van partnerschappen tussen scholen en andere lokale instanties zoals consultatiebureaus, peuterwerk, jeugdhulpverlening. Riagg
14.37 Kb. 1
lezen
Scholenstichting Fectio en klachtenScholenstichting Fectio en klachten
Scholenstichting Fectio (in de toekomst kunnen) worden gebruikt. Mogelijk kan (een deel van) dit stuk worden gebruikt in schoolgids, of op de website of om nieuwe interne contactpersonen inzicht te geven in hun taak. Riagg
1.09 Mb. 4
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina