Tandheelkunde Rectificatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente BeemsterBurgemeester en wethouders van de gemeente Beemster
T a. V. (als u alleen rectificatie wilt van persoonsgegevens die zich bij een specifiek team bevinden, dan dit team hier noemen). Rectificatie
7.32 Kb. 1
lezen
Copernicusstraat 8 6003 de weertCopernicusstraat 8 6003 de weert
U verwerkt mijn persoonsgegevens. Met deze brief verzoek ik u om mijn gegevens [te rectificeren/ aan te vullen]. [+ motivering waarom uw persoonsgegevens naar uw mening gerectificeerd of aangevuld moeten worden. Rectificatie
5.13 Kb. 1
lezen
Formulier verzoek betrokkene tot inzage/rectificatie/correctie/verwijdering of dataportabiliteitFormulier verzoek betrokkene tot inzage/rectificatie/correctie/verwijdering of dataportabiliteit
Rectificatie
5.96 Kb. 1
lezen
Formulier uitoefening rechten betrokkeneFormulier uitoefening rechten betrokkene
De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt door bil. Rectificatie
93.05 Kb. 1
lezen
Rectificatie en aanvulling op Aanbestedingsdocument kantoor- en facilitaire arikelenRectificatie en aanvulling op Aanbestedingsdocument kantoor- en facilitaire arikelen
Alle combinanten afzonderlijk leveren de Eigen Verklaring in. Rectificatie
4.84 Kb. 1
lezen
RectificatieRectificatie
Het ontwerp bestemmingsplan “Assen -ter Aardseweg ” ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel juncto art van de Wet ruimtelijke ordening vanaf 10 juni 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Rectificatie
10.33 Kb. 1
lezen
A clerical error-akteA clerical error-akte
Na de inschrijving van het afschrift/uittreksel is gebleken dat die akte een onjuistheid/onvolledigheid bevat. Bij deze proces-verbaalakte wordt door mij, notaris. Rectificatie
7.43 Kb. 1
lezen
RectificatieRectificatie
In feite wordt er een gespiegelde noshi beenslag afgebeeld, terwijl dit een normale noshi beenslag dient te zijn. In de afbeelding hieronder is te zien hoe de beenslag moet worden uitgevoerd. Rectificatie
128.62 Kb. 1
lezen
Annulering en regularisatie van Douane- en Accijnsaangiften I. Toepasselijke omzendbrief Circulaire 530. 11-273. 416 dd. 12/07/07Annulering en regularisatie van Douane- en Accijnsaangiften I. Toepasselijke omzendbrief Circulaire 530. 11-273. 416 dd. 12/07/07
In geval van een positieve beslissing wordt de aangifte ingetrokken en de eventueel betaalde sommen worden terugbetaald of de rekening ad hoc wordt gecrediteerd door het team uitgaven van het enig kantoor. Rectificatie
43.59 Kb. 1
lezen
Ontwerp internet 2. 2007 – Bijvoegsel cOntwerp internet 2. 2007 – Bijvoegsel c
Rectificatie
0.99 Mb. 20
lezen
Rectificatie van Richtlijn 2004/48/eg van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechtenRectificatie van Richtlijn 2004/48/eg van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten
Rectificatie
64.52 Kb. 1
lezen
Tariefbericht 25Tariefbericht 25
Staven voor betonwapening, gemaakt van ijzer of niet-gelegeerd staal, niet verder bewerkt dan gesmeed, warm gewalst, warm getrokken of warm geëxtrudeerd, ook indien na het walsen getordeerd, voorzien van inkepingen, verdikkingen. Rectificatie
58.72 Kb. 1
lezen
Tariefbericht 25Tariefbericht 25
L, 316Ti, 321 en 321H en de equivalenten daarvan in de andere normen, met een grootste uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm en een wanddikte van 16 mm of minder, met een gemiddelde oppervlakteruwheid (Ra). Rectificatie
57.92 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina