Tandheelkunde Re-integratie

Motivatieverslag indien geen re-integratieplan kan uitgewerkt worden Algemene infoMotivatieverslag indien geen re-integratieplan kan uitgewerkt worden Algemene info
Na ontvangst van het Formulier voor re-integratiebeoordeling (frib) maakt de werkgever op grond van de beslissing van de arbeidsgeneesheer een re-integratieplan op in overleg met de werknemer. Re-integratie
54.64 Kb. 1
lezen
Re-integratie van langdurig zieke werknemers: wat houdt de nieuwe regeling in?Re-integratie van langdurig zieke werknemers: wat houdt de nieuwe regeling in?
Op 1 december 2016 trad het kb in werking dat de re-integratie van langdurig zieken op de werkvloer moet vergemakkelijken. Dat was nodig, want langdurig zieken kosten de maatschappij en de bedrijven veel geld. Re-integratie
9.83 Kb. 1
lezen
Re-integratiekundeRe-integratiekunde
Zo langzamerhand wordt in de markt zichtbaar dat bedrijven en individuele professionals, die zich hebben gespecialiseerd in re-integratie, steeds vaker het gat mogen vullen dat door arbodiensten en bedrijfsartsen wordt open gelaten. Re-integratie
9.14 Kb. 1
lezen
Pilootproject in Antwerpen op te starten rond “disability case management” of re-integratiebegeleidingPilootproject in Antwerpen op te starten rond “disability case management” of re-integratiebegeleiding
Uitgangspunt: de hoge afwezigheidscijfers in 2005 bij de Vlaamse overheid en bij vdab in het bijzonder (7,6%) waarbij 20 wegens psychosociale redenen. Re-integratie
8.29 Kb. 1
lezen
Werkgerichte Begeleiding – kosten werkgeverWerkgerichte Begeleiding – kosten werkgever
Het Quickscanonderzoek wordt in zijn geheel door de zorgverzekeraar van betrokkene bekostigd. Dit geldt ook voor de functionele revalidatietraining die hieruit kan voortvloeien. Wel kan het eigen risico van belanghebbende worden. Re-integratie
11.04 Kb. 1
lezen
Re-integratietrajectRe-integratietraject
An het re-integratietraject is het bevorderen van de re-integratie of wedertewerkstelling van u die het overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen. Re-integratie
51.2 Kb. 1
lezen
Re-integratietrajectRe-integratietraject
Et bevorderen van de re-integratie of wedertewerkstelling van de werknemer die zijn overeengekomen werk tijdelijk of definitief niet kan uitoefenen. Re-integratie
49.87 Kb. 1
lezen
Gespreksnotitie t b. V de rondetafelbijeenkomst van de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid inzake de re-integratie van (ex-)gedetineerden op 7 december 2017Gespreksnotitie t b. V de rondetafelbijeenkomst van de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid inzake de re-integratie van (ex-)gedetineerden op 7 december 2017
Re-integratie
22.62 Kb. 1
lezen
Begeleidingstraject reintegratieBegeleidingstraject reintegratie
Nevendoel: het reduceren van ziekte of uitval en het voorkomen van instroom in de wao. Re-integratie
7.89 Kb. 1
lezen
Checklist externe reïntegratie en keuze voor een reïntegratiebedrijfChecklist externe reïntegratie en keuze voor een reïntegratiebedrijf
Hrm-afdeling is er ook een checklist om de vraag op belangrijke doelgroepkenmerken op organisatieniveau. Re-integratie
35.48 Kb. 1
lezen
Concept overeenkomstConcept overeenkomst
De rechtspersoon naar de wet Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (uwv), gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Timmermans, Directeur uwv werkbedrijf. Re-integratie
173.99 Kb. 2
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina