Tandheelkunde Raad voor de Kinderbescherming

Algemeen OverlegAlgemeen Overleg
Hebben wij op het moment van het verstrijken van de correctietermijn geen reactie ontvangen, dan gaan wij ervan uit dat u instemt met de weergave van uw woorden. Let op!. Raad voor de Kinderbescherming
254.05 Kb. 8
lezen
De Amsterdamse thuiszittersaanpak: de aanpak van niet-schoolgaandeDe Amsterdamse thuiszittersaanpak: de aanpak van niet-schoolgaande
Op 13 juni 2016 ondertekenden de ministeries van ocw, vws en V en j met de po-raad, vo-raad en vng een thuiszitterspact. Dit pact heeft de ambitie dat in 2020 geen kind meer langer dan drie maanden thuiszit zonder een passend onderwijs. Raad voor de Kinderbescherming
40.44 Kb. 1
lezen
De Staatssecretaris van Veiligheid en JustitieDe Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Advies op het conceptwetsvoorstel inzake de wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van het recht op contact of omgang na partnerdoding. Raad voor de Kinderbescherming
41.04 Kb. 1
lezen
Vertrouwenspersoon hccVertrouwenspersoon hcc
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Mijn naam is Adrianne Wijffels en sinds de laatste alv d d. 14 januari 2015 ben ik door de alv benoemd tot vertrouwenspersoon (VP)bij hcc. Raad voor de Kinderbescherming
4.81 Kb. 1
lezen
Hr 2 november 2012, nr. 11/03153 (Van Beek/Raad voor de Kinderbescherming), red nrHr 2 november 2012, nr. 11/03153 (Van Beek/Raad voor de Kinderbescherming), red nr
Raad voor de Kinderbescherming
13.02 Kb. 1
lezen
Aan de Raad voor de KinderbeschermingAan de Raad voor de Kinderbescherming
Hierbij verzoekt (naam melder, functie & instantie) u onderzoek te doen naar de opvoedingssituatie van (naam jeugdige(n),voornamen en familienaam), geboren (geboortedatum jeugdige(n), (dd maand jjjj), wonende te. Raad voor de Kinderbescherming
33.79 Kb. 1
lezen
Aan de Raad voor de KinderbeschermingAan de Raad voor de Kinderbescherming
Zie je nog mogelijkheden in het drangkader. Raad voor de Kinderbescherming
9.69 Kb. 1
lezen
Algemene informatie InleidingAlgemene informatie Inleiding
Dit zijn hulpmiddelen. Er is goed over de inhoud nagedacht, maar regionale situaties kunnen ertoe leiden gebruik en teksten te wijzigen. Dit kan: gebruik ze naar eigen inzicht. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de regio’s. Raad voor de Kinderbescherming
54.37 Kb. 1
lezen
De Raad voor de Kinderbescherming(RvdK) regio Midden Nederland heeft per 1 september 2015 een stageplaats beschikbaar in het adviesteam, 28 tot 36 uur per weekDe Raad voor de Kinderbescherming(RvdK) regio Midden Nederland heeft per 1 september 2015 een stageplaats beschikbaar in het adviesteam, 28 tot 36 uur per week
Voorheen front office is een stap gezet richting de installatie van onze nieuwe dienst in het professionele jeugdveld, vanaf januari 2015. Hiermee bewegen we mee met de vernieuwingen in het veld. Raad voor de Kinderbescherming
6.63 Kb. 1
lezen
De maatregelen van kinderbescherming zijn voor de overheid het belangrijkste instrumentarium om kinderen in nood te beschermen door middel van gedwongen interventie in het gezinslevenDe maatregelen van kinderbescherming zijn voor de overheid het belangrijkste instrumentarium om kinderen in nood te beschermen door middel van gedwongen interventie in het gezinsleven
De schrijvers belichten vanuit diverse invalshoeken het ontwerp-wetsvoorstel herziening kinderbeschermingsmaatregelen. Raad voor de Kinderbescherming
3.12 Kb. 1
lezen
Gedragsdeskundige (2 vacatures)Gedragsdeskundige (2 vacatures)
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Raad voor de Kinderbescherming in Amsterdam en Alkmaar, zoekt gedragsdeskundigen. Raad voor de Kinderbescherming
6.96 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina