Tandheelkunde Psycho-educatie

Vaak voorkomende, maar goed behandelbareVaak voorkomende, maar goed behandelbare
De meeste personen met een depressie kunnen zich beter beginnen voelen in enkele weken wanneer ze effectief behandeld worden voor hun depressie. Praten met een hulpverlener over hoe men zich voelt. Psycho-educatie
1.32 Mb. 1
lezen
Lezen? Ja, leuk! Onl psycho educatie verbetert de motivatie, het plezier en het vertrouwen in het lezen bij kinderen met ernstige dyslexieLezen? Ja, leuk! Onl psycho educatie verbetert de motivatie, het plezier en het vertrouwen in het lezen bij kinderen met ernstige dyslexie
Onl psycho educatie verbetert de motivatie, het plezier en het vertrouwen in het lezen bij kinderen met ernstige dyslexie. Psycho-educatie
62.54 Kb. 1
lezen
Gezocht: uitvoerder voor het aanbieden van een psycho-educatief aanbod in groepsverbandGezocht: uitvoerder voor het aanbieden van een psycho-educatief aanbod in groepsverband
De stad Antwerpen wil een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden op maat van haar burgers. Daarvoor werkt de stad graag samen met de meest competente en geschikte partners. Psycho-educatie
3.74 Kb. 1
lezen
Psychologisch Centrum ThujaparkPsychologisch Centrum Thujapark
Drie soorten adhd: overwegend onoplettendheid, overwegend hyperactief en gecombineerd type. Psycho-educatie
57.34 Kb. 1
lezen
Een Hoog Sensitief Persoon of hspEen Hoog Sensitief Persoon of hsp
Praktijk voor advies en psychologische begeleiding bij faalangst, stressbeheersing, hoogsensitiviteit en burn-out. Psycho-educatie
111.99 Kb. 1
lezen
RouwverwerkingRouwverwerking
Als het lichamelijke functioneren en de gedachten, gevoelens of gedragingen daarmee niet overeenstemmen, kan de rouwreactie door de persoon zelf of zijn omgeving. Psycho-educatie
20.45 Kb. 1
lezen
ChecklistChecklist
Methodische handvaten voor de begeleiding van motivatieproblemen van mensen met ass. Psycho-educatie
6.68 Kb. 1
lezen
Formulier ‘Accreditatie Cursus’ Register SchematherapieFormulier ‘Accreditatie Cursus’ Register Schematherapie
In te vullen door de hoofddocent, tevens aanvrager van de accreditatie, toe te voegen aan het draaiboek en de evaluatiegegevens van de cursus. Aanbevolen wordt het ‘Reglement Cursussen Register Schematherapie’ bij de hand te hebben bij het invullen van. Psycho-educatie
45.17 Kb. 1
lezen
Verwerkingsopdrachten mz specifieke doelgroepen saw4Verwerkingsopdrachten mz specifieke doelgroepen saw4
Het doel van deze opdracht is dat je je voorkennis over maatschappelijke opvang en asielzoekers opfrist. Psycho-educatie
360.7 Kb. 3
lezen
AdviesopdrachtAdviesopdracht
De problematiek van geestelijke gezondheid sluit nauw aan bij de leefwereld van de meeste mensen. Ook zij spreken over stress, seksualiteit en relaties, onzekerheid over de toekomst, werkdruk,…. Psycho-educatie
67.39 Kb. 1
lezen
Angststoornissen bij ouderenAngststoornissen bij ouderen
Zij durven bijvoorbeeld het huis niet uit omdat zij bang zijn om te vallen. Zij gaan niet meer naar verjaardagen uit angst om in paniek te raken. Veel ouderen tobben en piekeren vaak. Psycho-educatie
61.44 Kb. 1
lezen
Kind tussen twee vuren Preventie- en hulpprogramma’s voor kinderen die getuige zijnKind tussen twee vuren Preventie- en hulpprogramma’s voor kinderen die getuige zijn
Wendela Wentzel in samenwerking met Annemiek Haalboom, Nonja Meintser en Anne-Marie de Ruiter. Psycho-educatie
237.33 Kb. 8
lezen
Praktijkopdracht 2Praktijkopdracht 2
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. Psycho-educatie
173.33 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina