Tandheelkunde Primaire preventie

Onderwerp: bevestiging afzien van ketenzorg voor hart- en vaatziektenOnderwerp: bevestiging afzien van ketenzorg voor hart- en vaatziekten
Voor patiënten met hart- en vaatziekten is het belangrijk om regelmatig bij de huisarts en praktijkondersteuner op controle te komen. Als hart en vaat patiënt wordt u daarom door uw huisarts uitgenodigd voor in ieder geval een aantal controles. Primaire preventie
13.88 Kb. 1
lezen
Preventieve zorg aan chronisch zieken met copd op het gebied van non-compliancePreventieve zorg aan chronisch zieken met copd op het gebied van non-compliance
Determinanten en risicofactoren t a. V. (non-)compliance bij de doelgroep. Primaire preventie
0.81 Mb. 5
lezen
Voorbeeld van een schoolveiligheidsplanVoorbeeld van een schoolveiligheidsplan
Deze coördinator adviseert gevraagd en ongevraagd de schooldirectie / algemeen directeur over alle zaken die met veiligheid te maken hebben en geeft hij voor een deel uitvoering aan het beleid. Primaire preventie
221.15 Kb. 2
lezen
Geïntegreerde zorg Pilootproject De BrugGeïntegreerde zorg Pilootproject De Brug
Preventieve zorgverstrekking (bij voorkeur binnen het kader van het concept “Huisapotheker”). Primaire preventie
0.53 Mb. 1
lezen
No show advies en voorbeeld brieven Wat te doen bij No showNo show advies en voorbeeld brieven Wat te doen bij No show
In dit document zijn voorbeelden opgenomen van brieven die aan een patiënt verstuurd kunnen worden op het moment dat de patiënt niet wil deelnemen aan het zorgprogramma of op het moment dat de patiënt niet op de controleafspraken komt. Primaire preventie
70.98 Kb. 1
lezen
Toelichting op invullen vraag over competentiesToelichting op invullen vraag over competenties
Aan het Ministerie wordt informatie verstrekt over specialismen; niet over individuele artsen. Deze afspraak is geaccordeerd door het Accreditatie Overleg van wetenschappelijke verenigingen. Primaire preventie
11.52 Kb. 1
lezen
Een systematisch overzicht van multifactoriële interventies ter primaire preventie van delier bij ouderenEen systematisch overzicht van multifactoriële interventies ter primaire preventie van delier bij ouderen
Kees Kalisvaart, Medisch Centrum Alkmaar, Afdeling Geriatrie (170), Postbus 501, 1800 am alkmaar, Tel: +31-72-5482380. Primaire preventie
143.54 Kb. 1
lezen
Nascholing Wenselijke preventie Provinciehuis Leuven, 13 november 2008Nascholing Wenselijke preventie Provinciehuis Leuven, 13 november 2008
Nicole Vettenburg is doctor in de criminologische wetenschappen en docent aan de Vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent. Zij geeft daar onder meer welzijnsbeleid, samenlevingsopbouw en de major preventie. Primaire preventie
37.66 Kb. 1
lezen
Preventie in de thuiszorg: ‘paits divers’Preventie in de thuiszorg: ‘paits divers’
We betreden een levendig ‘tableau vivant’ met veel spelers die al dan niet in samenwerking met elkaar, gestalte geven aan praktijk, beleid en onderzoek van de thuiszorggerelateerde preventie en gezondheidsbescherming. Primaire preventie
20.71 Kb. 1
lezen
Verwerkingsopdrachten De sportleider als trainer-coach; sb 3 & 4Verwerkingsopdrachten De sportleider als trainer-coach; sb 3 & 4
Het doel van deze opdracht is dat je de juiste betekenis van de begrippen uit dit thema kent. Primaire preventie
82.76 Kb. 1
lezen
Verwerkingsopdrachten Methodisch begeleiden; saw 3 & 4Verwerkingsopdrachten Methodisch begeleiden; saw 3 & 4
Het doel van deze opdracht is dat je je voorkennis over informeren en adviseren opfrist. Primaire preventie
381.03 Kb. 3
lezen
CriminologieCriminologie
Misdaad / criminaliteit (beschrijvende criminologie en etiologie zijn hierbinnen goed ontwikkelde terreinen). Primaire preventie
83.49 Kb. 1
lezen
1. De samenhang tussen Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (srgr) en hiv/aids1. De samenhang tussen Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (srgr) en hiv/aids
De samenhang tussen Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (srgr) en hiv/aids. Primaire preventie
46.3 Kb. 1
lezen
Kinderen en huiselijk geweldKinderen en huiselijk geweld
De Raad schept voorwaarden om die bedreiging op te heffen of te voorkomen. De Raad doet onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen of sancties voorstellen. De Raad werkt nauw samen met andere instanties. Primaire preventie
0.54 Mb. 13
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina