Tandheelkunde Preventorium

Terugbetaling van niet-dringend ziekenvervoer door Vlaams en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen April 2017Terugbetaling van niet-dringend ziekenvervoer door Vlaams en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen April 2017
Het Vlaams Patiëntenplatform maakte een overzicht van de terugbetaling van het ziekenvervoer per ziekenfonds. Het overzicht werd gebaseerd op de informatie op de websites van de ziekenfondsen. Preventorium
57.08 Kb. 1
lezen
Aan de directeur Aan het secretariaatAan de directeur Aan het secretariaat
Eén van uw leerlingen werd opgenomen in het ziekenhuis en krijgt les in de ziekenhuisschool. Preventorium
45.68 Kb. 1
lezen
Hoofdstuk 3: Onderwijs voor personen met specifieke onderwijsbehoeftenHoofdstuk 3: Onderwijs voor personen met specifieke onderwijsbehoeften
Getuigenis mama Lander de laatste jaren heeft een verschuiving plaats gevonden, van stoornis- naar diversiteitsdenken. Hoe we omgaan met personen met specifieke noden hangt samen met hoe we denken over en kijken naar hen. Preventorium
50.68 Kb. 1
lezen
Algemeen Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouwAlgemeen Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw
Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie. De statistiek wordt maandelijks bijgewerkt. Preventorium
11.06 Kb. 1
lezen
Ma. 1 mei jklj + okljMa. 1 mei jklj + oklj
Jklj + oklj: Zoals al vermeld op de vorige circulair is het vandaag weer tijd voor een gewestactiviteit. Er stond dat het volleybaltoernooi was, maar dit is gewijzigd naar een basketbaltoernooi!. Preventorium
88.38 Kb. 2
lezen
Model van schoolreglement voor het buitengewoon basisonderwijsModel van schoolreglement voor het buitengewoon basisonderwijs
Opdrachten inzake verslaggeving voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet) 58. Preventorium
0.89 Mb. 2
lezen
Wijzigingen in decreet basisonderwijsWijzigingen in decreet basisonderwijs
B. S. 8-8-2014; Art. II. 12° differentiërende maatregelen: maatregelen waarbij de school, binnen het gemeenschappelijk curriculum. Preventorium
43.33 Kb. 1
lezen
Schoolreglement Middenschool Den brandt 2016 2017 InhoudstafelSchoolreglement Middenschool Den brandt 2016 2017 Inhoudstafel
Voorrangsregeling voor broers en zussen. Preventorium
391.53 Kb. 2
lezen
Schoolreglement 2017-2018Schoolreglement 2017-2018
Voorzitter: Mevrouw Martine Fremaut Raadsleden: Mevrouw Sybil Saelens, de heren Robert Ghysel, Brent Schillewaert, Geert Steenkiste, Bart Vander Stichele, Dirk Demeyer, Maurits De Picker en Johan Prie. Preventorium
0.54 Mb. 9
lezen
Uitbouw van een onderwijscontinuüm voorUitbouw van een onderwijscontinuüm voor
Zo wil ik mee bouwen aan een samenleving waarin elke mens een betekenisvolle plaats krijgt. Via het onderwijs wil ik ervoor zorgen dat elk kind in zijn of haar groei tot volwassene zoveel mogelijk kansen krijgt om te leren en zichzelf te. Preventorium
436.77 Kb. 4
lezen
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Zending Onderwijs aan huis Secundair onderwijs Geldig vanaf schooljaar 2012-2013Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Zending Onderwijs aan huis Secundair onderwijs Geldig vanaf schooljaar 2012-2013
Deze handleiding is een technische hand­leiding die voor ontwikkelaars bestemd is. Ze bevat alle specificaties die nodig zijn om voor het secundair onderwijs. Preventorium
188.65 Kb. 1
lezen
Memorie van toelichtingMemorie van toelichting
Decreet betreffende belangrijke en noodzakelijke maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Preventorium
188.29 Kb. 3
lezen
Hof ter Beuken: ZandhovenHof ter Beuken: Zandhoven
E34 Antwerpen-Eindhoven, uitrit Ranst. Neem de richting Zandhoven tot je aan je rechterkant café Zandkwartier tegenkomt. Sla daar rechtsaf. De eerste straat links is de Antwerpsebaan. Het eerste huis aan je linkerkant is Hof ter Beuken. Preventorium
22.89 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina