Tandheelkunde Prevalentie

Stel: Uit een diagnostische studie blijkt dat een bepaalde diagnostische test een sensitiviteit van 90% en een specificiteit van 70% heeft. StelStel: Uit een diagnostische studie blijkt dat een bepaalde diagnostische test een sensitiviteit van 90% en een specificiteit van 70% heeft. Stel
Stel: De onderzoekers includeerden 000 patiënten en de prevalentie van de aandoening bedroeg 1% of op 100 of 10 op 1000. Prevalentie
23.6 Kb. 1
lezen
Patients’ Academy voor Therapeutische InnovatiePatients’ Academy voor Therapeutische Innovatie
Gezondheidsgebeurtenis: Een bepaalde ziekte, een bepaald letsel, een ander gezondheidsprobleem of -kenmerk. Prevalentie
150.36 Kb. 1
lezen
InleidingInleiding
De sensitiviteit is een maat voor de "gevoeligheid" van de test, de specificiteit bepaalt hoe "specifiek" de test is. De sensitiviteit en de specificiteit worden beide uitgedrukt als fractie, of in procenten, bijvoorbeeld 0,90 of 90%. Prevalentie
79.79 Kb. 1
lezen
De trend in de prevalentie van diabetes mellitus in Nederland onderzoeken voor de periode 1999-2014De trend in de prevalentie van diabetes mellitus in Nederland onderzoeken voor de periode 1999-2014
Prevalentie
315.01 Kb. 2
lezen
Bereikte resultatenBereikte resultaten
Nederland is ongemerkt draagster van de gbs-bacterie. Jaarlijks worden ongeveer 50 300 kinderen ziek door gbs. De vroege vorm van neonatale sepsis door gbs, optredend binnen dagen na de geboorte. Prevalentie
4.64 Kb. 1
lezen
RookgedragRookgedrag
Bovendien is de leeftijd waarop voor het eerst gerookt wordt van significant belang, in die zin dat de kans op verslaving toeneemt naarmate de leeftijd waarop men voor het eerst rookt, afneemt. Prevalentie
159.44 Kb. 4
lezen
Protocol Bloeddruk metenProtocol Bloeddruk meten
Doel: vastleggen van een betrouwbare uitwendige bloeddrukmeting in de spreekkamer. Prevalentie
32.39 Kb. 1
lezen
De incidentie van een nieuwe episode van gonartrose in Nederland bedraagt 1,9De incidentie van een nieuwe episode van gonartrose in Nederland bedraagt 1,9
Bij gonartrose kunnen een of meer compartimenten aangedaan zijn (patellofemoraal en mediaal of lateraal tibiofemoraal). Gonartrose is vooral een klinische diagnose. Prevalentie
15.03 Kb. 1
lezen
Nvog chronische hypertensie in de zwangerschapNvog chronische hypertensie in de zwangerschap
Chronische hypertensie kan, afhankelijk van de ernst en vrijwel altijd in associatie met een gesuperponeerde pre-eclampsie, een cardiovasculaire aandoening of een nierziekte. Prevalentie
120.19 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina