Tandheelkunde Persoonlijke beschermingsmiddelen

Model pbm verklaringModel pbm verklaring
Ter naleving van de Arbowetgeving en voor uw persoonlijke veiligheid verplichten wij u als werkgever tot de volgende zaken. Persoonlijke beschermingsmiddelen
7.94 Kb. 1
lezen
Uittreksel ai-blad 18: Laboratoria ai-bladenUittreksel ai-blad 18: Laboratoria ai-bladen
Ze hebben een adviserende en voorlichtende functie en hebben geen formele status (de Arbeidsinspectie kan niet op de inhoud ervan handhaven). De bladen verschijnen onder toezicht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Persoonlijke beschermingsmiddelen
6.49 Kb. 1
lezen
Opzoekvragen arbo catalogusOpzoekvragen arbo catalogus
Maak deze zin af : Voor het besturen van een heftruck moet een 16- en 17- jarige een opleiding heftruckchauffeur hebben gevolgd. Persoonlijke beschermingsmiddelen
456.56 Kb. 1
lezen
 [] []
De persoonlijke beschermingsmiddelen die ik nodig heb voor mijn werk zijn makkelijk beschikbaar in dit bedrijf?. Persoonlijke beschermingsmiddelen
33.18 Kb. 1
lezen
Voorbeeld Voorschriften voor bezoekers en medewerkers van derdenVoorbeeld Voorschriften voor bezoekers en medewerkers van derden
Daarbij dienen de namen van de bezoekers of het bedrijf, het tijdstip van aankomst en de ontvanger van het bezoek gemeld te worden. Persoonlijke beschermingsmiddelen
18.74 Kb. 1
lezen
Persoonlijke beschermings-middelenPersoonlijke beschermings-middelen
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen moet als laatste redmiddel gezien worden, alleen te gebruiken wanneer technische en organisatorische maatregelen toegepast werden en onvoldoende zijn om de blootstelling afdoende te. Persoonlijke beschermingsmiddelen
23.74 Kb. 1
lezen
Verklaring persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm)Verklaring persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm)
Ondergetekende verklaart middels deze / / (dag / maand / jaar) voor zijn persoonlijk welzijn en functioneren als vloerenlegger, in dienst van gevestigd te in goede orde te hebben ontvangen. Persoonlijke beschermingsmiddelen
5.94 Kb. 1
lezen
Vca-handboekVca-handboek
Bedrijfsnaam ontvangt gratis persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) tegen gevaren tijdens het werk. In geval van (niet-moedwillige) beschadiging en verlies, slijtage en veroudering, kunt u deze gratis laten vervangen. Persoonlijke beschermingsmiddelen
35.07 Kb. 1
lezen
Werken met persoonlijke beschermingsmiddelen, Veiligheids- en gezondheidssignaleringWerken met persoonlijke beschermingsmiddelen, Veiligheids- en gezondheidssignalering
Brillen ter bescherming tegen röntgenstraling, laserstraling, ultraviolette, infrarode en zichtbare straling. Persoonlijke beschermingsmiddelen
70.38 Kb. 1
lezen
Werken met persoonlijke beschermingsmiddelen, Veiligheids- en gezondheidssignaleringWerken met persoonlijke beschermingsmiddelen, Veiligheids- en gezondheidssignalering
Een persoonlijk beschermingsmiddel moet in overeenstemming zijn met de desbetreffende communautaire bepalingen inzake ontwerp en constructie op het gebied van veiligheid en gezondheid. Persoonlijke beschermingsmiddelen
4.08 Kb. 1
lezen
Wettelijk kaderWettelijk kader
Bij het nemen van preventiemaatregelen dient men rekening te houden met de volgende volgorde. Persoonlijke beschermingsmiddelen
1.36 Mb. 11
lezen
OogbeschermingOogbescherming
Maar wat is ‘goed’? Het gebeurt vaak dat werknemers wel persoonlijke voorzorgsmaatregelen nemen, maar toch onvoldoende beschermd aan de slag gaan. Half werk is ook bij het kiezen van persoonlijke beschermingsmiddelen niet genoeg. Persoonlijke beschermingsmiddelen
17.68 Kb. 1
lezen
Voorkómen van beroepsslechthorendheid Checklist uitvoeringVoorkómen van beroepsslechthorendheid Checklist uitvoering
Het moet aantoonbaar zijn dat de bedrijfsarts (of de daartoe aangestelde andere professional) de desbetreffende stap heeft gevolgd, bijvoorbeeld doordat het in het dossier is genoteerd. Persoonlijke beschermingsmiddelen
224.06 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina