Tandheelkunde Ouderlijk gezag

Uw Kind en abc-advisering Informatie voor gescheiden oudersUw Kind en abc-advisering Informatie voor gescheiden ouders
Deze bijlage is bedoeld om te informeren over wettelijk vastgelegde rechten en plichten van (gescheiden) ouders. Hierin staat ook hoe abc onderwijsadviseurs moeten handelen als ouders van het. Ouderlijk gezag
30.9 Kb. 1
lezen
Bijlage inzage in mdd: ouderlijk gezag/ wettelijke vertegenwoordiger Wie oefent het ouderlijk gezag uit?Bijlage inzage in mdd: ouderlijk gezag/ wettelijke vertegenwoordiger Wie oefent het ouderlijk gezag uit?
Bij gebreke van instemming kan één van beide ouders de zaak bij de jeugdrechtbank aanhangig maken. De rechtbank kan één van de ouders toestemming verlenen alleen op te treden voor één of meer bepaalde handelingen. Ouderlijk gezag
46.81 Kb. 1
lezen
Vrije Basisschool \"De Knipoog\"Vrije Basisschool "De Knipoog"
Ondergetekende(n), ouders(s) (1) van. Ouderlijk gezag
37.25 Kb. 1
lezen
Protocol informatieplicht gescheiden ouders rvko. InleidingProtocol informatieplicht gescheiden ouders rvko. Inleiding
Alle ouders hebben in principe recht op informatie van de school over hun kind. Dit geldt ook voor ouders die gescheiden zijn. Ouderlijk gezag
17.72 Kb. 1
lezen
Hr 3 mei 2013, nr. 12/00989 (Salamat/Nabi) NootHr 3 mei 2013, nr. 12/00989 (Salamat/Nabi) Noot
Kort daarna vraagt de vader van het kind de Rb. Den Haag hem te belasten met het gezag op de voet van art. 1: 253g bw. De grootouders, bij wie het kind nog steeds verblijft. Ouderlijk gezag
13.31 Kb. 1
lezen
Protocol school en scheidingProtocol school en scheiding
In dit protocol wordt over ouders gesproken die volgens de wet vader of moeder zijn. Ouderlijk gezag
38.53 Kb. 1
lezen
Protocol informatievoorziening gescheiden ouders September 2017Protocol informatievoorziening gescheiden ouders September 2017
Dit protocol geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en personeel van het sivog (het Sint-Vituscollege, de Sint-Vitusmavo en het Willem de Zwijgercollege) en aan ouders inzake het informeren van gescheiden ouders. Ouderlijk gezag
37.26 Kb. 1
lezen
Pagina niet gevonden – sbo van Heuven GoedhartPagina niet gevonden – sbo van Heuven Goedhart
Het lijkt erop dat er niets is gevonden op deze plek. Probeer de zoekfunctie hieronder. Ouderlijk gezag
10.67 Kb. 1
lezen
Gezamenlijk gezag aanvragen, hoe doe je datGezamenlijk gezag aanvragen, hoe doe je dat
Alle minderjarigen, dus iedereen jonger dan 18 jaar, staan onder het gezag van één of meer. Ouderlijk gezag
18.55 Kb. 1
lezen
Verzoekschrift tot het bekomen van een bijzondere machtiging – ouderlijk gezagVerzoekschrift tot het bekomen van een bijzondere machtiging – ouderlijk gezag
Art. 378 (ouders), Art. 410 (voogd) artikel 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Ouderlijk gezag
39.04 Kb. 1
lezen
Toelichting bij aanvraag formulier/application formToelichting bij aanvraag formulier/application form
Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Nadere informatie over de vraag of het land waarheen uw kind is overgebracht of waar het is achtergehouden, is aangesloten bij het genoemde Haagse Verdrag kunt u vinden op. Ouderlijk gezag
19.69 Kb. 1
lezen
Adres afzender Geachte heer/mevrouwAdres afzender Geachte heer/mevrouw
Mijn zoon / dochter …(naam) werd ingeschreven als leerling in uw school. Haar mama en ik (of papa en ik) leven gescheiden. Beiden hebben wij evenwel het ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag
5.9 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina