Tandheelkunde Ondersteunende begeleiding

Plaats in de organisatiePlaats in de organisatie
De organisatie is een betrouwbare en klantvriendelijke zorg- en dienstverlener. De ondernemingsprincipes van Organisatie zijn : Klantgericht, integer, maatschappelijk betrokken. Ondersteunende begeleiding
52.73 Kb. 1
lezen
Functieomschrijving en profiel van begeleiderFunctieomschrijving en profiel van begeleider
De begeleider heeft een zorgende begeleidende functie van de kinderen en jongeren uit P. O. S. en M. O. F. Ondersteunende begeleiding
8.66 Kb. 1
lezen
Salarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken ContextSalarisschaal 5 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Context
De werkzaamheden worden verricht in één of meerdere gebouwen van een onderwijsinstelling in het. Ondersteunende begeleiding
15.83 Kb. 1
lezen
Verwerkingsopdrachten Specifieke doelgroepen saw4Verwerkingsopdrachten Specifieke doelgroepen saw4
Het doel van deze opdracht is dat je je voorkennis over aspecten van begeleiden opfrist. Ondersteunende begeleiding
346.23 Kb. 3
lezen
Directie Langdurige Zorg Ons kenmerkDirectie Langdurige Zorg Ons kenmerk
Centrum Indicatiestelling Zorg en heeft u telefonisch contact gehad met mijn medewerker Jacco van Nieuwkoop. Ik ga in deze brief in op uw zorgen. Eerst licht ik graag toe waarom ik het noodzakelijk vond om de pakketmaatregelen awbz te. Ondersteunende begeleiding
13.61 Kb. 1
lezen
Praktijkopdracht 2Praktijkopdracht 2
Hoofdartikel Maatschappelijke ontwikkelingen en begeleiden in de maatschappelijke zorg 3. Ondersteunende begeleiding
174.23 Kb. 1
lezen
Praktijkopdracht 2Praktijkopdracht 2
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. Ondersteunende begeleiding
154.64 Kb. 1
lezen
Aanvullende informatie op informatiebrochure naar aanleiding van veelgestelde vragenAanvullende informatie op informatiebrochure naar aanleiding van veelgestelde vragen
In hoofdstuk 5 van de brochure staat dat het aan de gemeenten is om eerst een aantal keuzen te maken (zie schema) en daar vervolgens beleid op te maken. Daarna is het belangrijk om cliënten hierover te informeren. Ondersteunende begeleiding
7.36 Kb. 1
lezen
Zorgverleners gezochtZorgverleners gezocht
Faveo, een klein bureautje voor orthopedagogische ondersteuning en pgb-zorgbemiddeling zoekt mbo- en hbo afgestudeerden. Ondersteunende begeleiding
3.73 Kb. 1
lezen
Begeleiding etnisch-culturele minderhedenBegeleiding etnisch-culturele minderheden
Deze handleiding is bestemd voor activeringsconsulenten die ondersteunende begeleidingacties registreren in het vdab-dossier van klanten die behoren tot een etnisch-culturele minderheid. Ondersteunende begeleiding
265.19 Kb. 3
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina