Tandheelkunde Medische ethiek

Adviesaanvraag bij de commissie medische ethiekAdviesaanvraag bij de commissie medische ethiek
Noteer tevens de eventuele tot op heden (niet-)erkende indicatie(s) van de gebruikte producten. Medische ethiek
230.76 Kb. 3
lezen
Geachte collegaeGeachte collegae
Het was onvermijdelijk dat het mogelijk maken van euthanasie onder bepaalde voorwaarden binnen de medische praktijk ontwikkelingen op gang zou brengen die nog lang niet tot stilstand zijn gekomen. Medische ethiek
7.32 Kb. 1
lezen
IndieningsbriefIndieningsbrief
Indienen met het aanvraagformulier van studies bij de commissies medische ethiek van bovengenoemde sites. Medische ethiek
424.72 Kb. 4
lezen
Aanvraagformulier Advies voor een experiment op de menselijke persoonAanvraagformulier Advies voor een experiment op de menselijke persoon
Nodig bij de indiening van studies bij de comités medische ethiek van alle betrokken sites waarvan u hierboven het logo alsook de contactgegevens vindt. Medische ethiek
356.15 Kb. 3
lezen
Invoice detailsInvoice details
Medische ethiek
28.75 Kb. 1
lezen
Faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen afdeling pedokFaculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen afdeling pedok
Juist onderzoek waarbij kinderen betrokken zijn, vraagt om een zeer zorgvuldige afweging en toets of voldaan wordt aan de ethische eisen die hieraan gesteld moeten worden. Medische ethiek
126.23 Kb. 1
lezen
Aanvraagformulier ethisch adviesAanvraagformulier ethisch advies
Voor alle andere onderzoeken (masterproef, doctoraat of multicentrisch onderzoek) dient de aanvraag tot goedkeuring van het onderzoek ook te worden gericht aan een cme met volledige erkenning. Medische ethiek
137 Kb. 2
lezen
Document c prospectief observationeel onderzoekDocument c prospectief observationeel onderzoek
Verzoek tot advies van het ethisch comite over een prospectief observationeel onderzoeksproject op gezondheidsgegevens. Medische ethiek
43.26 Kb. 1
lezen
Adviesaanvraag aan de commissie medische ethiekAdviesaanvraag aan de commissie medische ethiek
Medische ethiek
92.06 Kb. 1
lezen
Standpunt van de commissie voor medische ethiek inzake het debat over euthanasieStandpunt van de commissie voor medische ethiek inzake het debat over euthanasie
Advies van de commissie voor medische ethiek van de faculteit geneeskunde ku leuven (juli 2008). Medische ethiek
37.31 Kb. 1
lezen
Ethisch comiteEthisch comite
N de standaarddiagnostiek, of waarbij van de patiënt een bijkomende medische act of een andere persoonlijke inspanning wordt gevraagd. Medische ethiek
66.75 Kb. 1
lezen
Ethisch comité Genk, 20 januari 1998Ethisch comité Genk, 20 januari 1998
Geldig bij indiening van studies bij de comité’s medische ethiek van uhasselt, Jessa Ziekenhuis en Ziekenhuis Oost-Limburg. Medische ethiek
148.78 Kb. 2
lezen
De erkenningscriteria inzake Ethiek & EconomieDe erkenningscriteria inzake Ethiek & Economie
De seminaries ethiek en economie willen de arts doen nadenken over de aspecten van de medische ethiek en/of over de economische aspecten in zijn praktijk en/of over het adequaat gebruik van verzorging en de kwaliteit ervan. Medische ethiek
6.33 Kb. 1
lezen
Aanvraagformulier ethisch advies voor onderzoeken/scriptiesAanvraagformulier ethisch advies voor onderzoeken/scripties
Opdrachtgever en onderzoeker dienen de aanvraag tot goedkeuring van het onderzoek te richten tot een cme met volledige erkenning. Medische ethiek
61.17 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina