Tandheelkunde Medisch zelfzorgmiddel

Overeenkomst gebruik geneesmiddelen/ verrichten van medische handelingenOvereenkomst gebruik geneesmiddelen/ verrichten van medische handelingen
Het geneesmiddel wordt toegediend of de medische handeling wordt verricht conform het doktersvoorschrift, dan wel volgens de bijsluiter. Medisch zelfzorgmiddel
18.25 Kb. 1
lezen
Voor dag en Dou wil dat alle pedagogisch medewerkers zich houden aan dit protocol om eventuele problemen die zich kunnen voordoen uit de weg te gaanVoor dag en Dou wil dat alle pedagogisch medewerkers zich houden aan dit protocol om eventuele problemen die zich kunnen voordoen uit de weg te gaan
Door dit protocol weten de pedagogisch medewerkers wat zij wel en niet kunnen doen op het gebied van medicijnverstrekking en hoe zij dat moeten doen. Medisch zelfzorgmiddel
16.39 Kb. 1
lezen
Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelenGeneesmiddelenverstrekking en medisch handelen
Gebaseerd op: Gezondheidsrisico’s in een basisschool of buitenschoolse opvang juli-2011, rivm. Medisch zelfzorgmiddel
18.43 Kb. 1
lezen
Huisartsenpraktijk E. A. Oelen Veentuinen 26 9551 bz sellingen Tel 0599-322216 Fax 0599-323216 Welkom in onze praktijk!Huisartsenpraktijk E. A. Oelen Veentuinen 26 9551 bz sellingen Tel 0599-322216 Fax 0599-323216 Welkom in onze praktijk!
Wij verzoeken u vriendelijk onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Denkt u daarbij vooral ook aan uw medicatiegebruik (ook de zogenaamde zelfzorgmiddelen) en eventuele allergieën. Medisch zelfzorgmiddel
142.23 Kb. 1
lezen
Protocol medicijnvertrekking InhoudsopgavenProtocol medicijnvertrekking Inhoudsopgaven
Zij moeten daarbij over de vereiste bekwaamheid beschikken. Personeel, bestuur en schoolleiding realiseren zich dat wanneer zij fouten maken of zich vergissen zij voor deze handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden. Medisch zelfzorgmiddel
283.07 Kb. 1
lezen
Protocol voor geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen gastouderopvangProtocol voor geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen gastouderopvang
De gastouder wordt regelmatig door ouders de vraag gesteld of er geneesmiddelen toegediend kunnen worden aan hun kind. Medisch zelfzorgmiddel
27.3 Kb. 1
lezen
Verzoek tot MedicijntoedieningVerzoek tot Medicijntoediening
Het kan voorkomen dat uw kind medicijnen nodig heeft tijdens het verblijf bij skik. Onder medicijnen verstaan wij: medicijnen die door een (huis)arts aan uw kind zijn voorgeschreven en op recept verstrekt worden. Medisch zelfzorgmiddel
47.52 Kb. 1
lezen
Protocol medische handelingenProtocol medische handelingen
Begeleiden van een kind naar huisarts of ziekenhuis voor spoedeisende hulp indien ouders (nog) niet aanwezig zijn. Medisch zelfzorgmiddel
222.88 Kb. 2
lezen
De fiscus en de uitgaven voor specifieke zorgkosten in 2017. 1/6De fiscus en de uitgaven voor specifieke zorgkosten in 2017. 1/6
In 2018 zal de inspecteur de aangiftebrief voor de inkomstenbelasting (ook) digitaal naar u versturen. Dit is onderdeel van de digitalisering tussen de Belastingdienst en de belastingplichtigen. Medisch zelfzorgmiddel
51.05 Kb. 1
lezen
Protocol MedicijngebruikProtocol Medicijngebruik
Het vastleggen van afspraken op het gebied van de geneesmiddelenverstrekking en het verrichten van medische handelingen op basisschool Los Hoes. Medisch zelfzorgmiddel
442.58 Kb. 1
lezen
Wetenschapswinkel Geneesmiddelen november 2001Wetenschapswinkel Geneesmiddelen november 2001
Wetenschapswinkel Groningen het initiatief om dit in kaart te brengen. Het doel van dit onderzoek was om de problematiek omtrent de geneesmiddelenvoorlichting aan asielzoekers in kaart te brengen. Medisch zelfzorgmiddel
23.95 Kb. 1
lezen
 [] []
Het formulier medische zorg op school wordt alleen door ouders ingevuld als er sprake is van medische zorg op school. Medisch zelfzorgmiddel
177.72 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina