Tandheelkunde Medisch dossier

Aanvraagformulier digitale kopie medisch dossier Graag aankruisen/invullen wat van toepassing isAanvraagformulier digitale kopie medisch dossier Graag aankruisen/invullen wat van toepassing is
Ik verzoek u mij een digitale kopie van mijn medisch dossier te verstrekken. Specificeer op de ommezijde van dit formulier welke informatie u wilt ontvangen. Medisch dossier
28.43 Kb. 1
lezen
Voorbeeldbrief opvragen medisch dossierVoorbeeldbrief opvragen medisch dossier
Graag zou ik het medisch dossier van mijn *zoon/dochter/mijzelf* willen hebben. Mijn *zoon/dochter* is te vroeg geboren en ik zou graag alle gegevens met betrekking tot het medisch handelen van mijn zwangerschap en de zorg voor mijn *zoon/dochter* in mijn bezit. Medisch dossier
6.5 Kb. 1
lezen
Toestemmingsformulier verzenden medische gegevensToestemmingsformulier verzenden medische gegevens
Voor het verzenden van gegevens van minderjarige patiënten onder de 12 jaar en wilsonbekwame patiënten moet de toestemming worden gevraagd aan de. Medisch dossier
13.92 Kb. 1
lezen
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk AlgemeenUw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk Algemeen
Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (wgbo). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de avg en de wgbo. Medisch dossier
44.28 Kb. 1
lezen
Voorbeeldbrief Schriftelijk verzoek tot inzage in het medisch dossierVoorbeeldbrief Schriftelijk verzoek tot inzage in het medisch dossier
Naar aanleiding van de behandeling/het onderzoek bij u vanwege (beschrijving aandoening) verzoek ik u mij inzage te verlenen in mijn medisch dossier. Hierbij verwijs ik naar onder andere art. Medisch dossier
12.81 Kb. 1
lezen
Voorbeeldbrief Schriftelijk verzoek om verwijdering van gegevens in uw medisch dossierVoorbeeldbrief Schriftelijk verzoek om verwijdering van gegevens in uw medisch dossier
Medisch dossier
11.84 Kb. 1
lezen
Voorbeeldbrief opvragen eigen medisch dossierVoorbeeldbrief opvragen eigen medisch dossier
Van [datum] tot [datum] heeft u mij behandeld voor [beschrijving van de aandoeningen]. Medisch dossier
5.79 Kb. 1
lezen
Standaardtekst voor het submenu Medisch dossier op uw praktijkwebsiteStandaardtekst voor het submenu Medisch dossier op uw praktijkwebsite
De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie knmg. Medisch dossier
8.35 Kb. 1
lezen
Zorgvuldig omgaan met patiëntgegevensZorgvuldig omgaan met patiëntgegevens
Elke medewerker is verplicht persoonsgegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze te verwerken 8. Medisch dossier
77.34 Kb. 1
lezen
Voorbeeldbrief Machtiging aan derde(n) tot inzage in uw medisch dossier na uw overlijdenVoorbeeldbrief Machtiging aan derde(n) tot inzage in uw medisch dossier na uw overlijden
Medisch dossier
13.15 Kb. 1
lezen
Voorbeeldbrief Schriftelijk verzoek om een kopie van (een deel van) het dossier van degene die u vertegenwoordigdVoorbeeldbrief Schriftelijk verzoek om een kopie van (een deel van) het dossier van degene die u vertegenwoordigd
Voorbeeldbrief Schriftelijk verzoek om een kopie van (een deel van) het dossier van degene waarvan u vertegenwoordiger bent. Medisch dossier
12.63 Kb. 1
lezen
Aanvraagformulier tot het bekomenAanvraagformulier tot het bekomen
Meerderjarig is, maar valt onder het statuut van de verlengde minderjarigheid of onbekwaam verklaring. Medisch dossier
119.93 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina