Tandheelkunde Medisch adviseur

Medische volmachtMedische volmacht
Het doel is om zicht te krijgen op de toedracht van de gebeurtenis, de aard en omvang van het letsel, de diagnose, de behandeling en het verloop van mijn genezingsproces. Medisch adviseur
53.59 Kb. 1
lezen
Heeft een schadebehandelaar recht op inzage in een (concept) expertiserapport?Heeft een schadebehandelaar recht op inzage in een (concept) expertiserapport?
Die door de schaderegelaar gevoelde behoefte om aanvullende vragen te stellen verdwijnt daarmee immers niet. De schaderegeling kan daarmee stagneren. Medisch adviseur
46.44 Kb. 1
lezen
Toelichting Stappenplan Medisch Traject 2013 InleidingToelichting Stappenplan Medisch Traject 2013 Inleiding
Ook waren de implicaties van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor de afwikkeling van personenschades inmiddels ‘ontdekt’ en werden er nieuwe vragen opgeworpen omtrent de omgang met medische gegevens. Medisch adviseur
39.61 Kb. 1
lezen
 [] []
Mocht de vragende instantie toch medische informatie nodig hebben, dan kunnen zij. Medisch adviseur
186.07 Kb. 1
lezen
ArbeidsongevallenArbeidsongevallen
Het consolidatieverslag dient niet enkel voor de schaderegeling bij consolidatie, maar ook als basisgegeven voor de regeling van elke aanvraag tot vergoeding van gezondheidszorgen na consolidatie en elke aanvraag voor een herziening of een. Medisch adviseur
37.76 Kb. 1
lezen
Medisch Adviseur (M/V) Uw functieMedisch Adviseur (M/V) Uw functie
Damiaanactie vzw, ngo gespecialiseerd in de strijd tegen lepra en tuberculose, werft voor het hoofdkantoor in Brussel een Medisch Adviseur aan ter versterking van het team en ter voorbereiding van de toekomstige uitdagingen. Medisch adviseur
6.4 Kb. 1
lezen
Vragen aan de medisch adviseurVragen aan de medisch adviseur
Inleiding met kerngegevens cliënt/verzekering, toedracht, geclaimde schadeposten, geschilpunten. Medisch adviseur
9.34 Kb. 1
lezen
Aanvragen van een medisch onderzoek of medisch advies bij ExperconsultAanvragen van een medisch onderzoek of medisch advies bij Experconsult
Deze handleiding is bestemd voor trajectbegeleiders die een medisch onderzoek of een medisch advies willen aanvragen bij Experconsult. Medisch adviseur
19.96 Kb. 1
lezen
Uitvoeren van een medisch onderzoek of medisch advies door ExperconsultUitvoeren van een medisch onderzoek of medisch advies door Experconsult
Deze handleiding is bestemd voor de medewerkers van Experconsult die de aanvragen voor medisch onderzoek en de vragen om medisch advies van de vdab en haar partners registratie-technisch dienen af te werken. Medisch adviseur
359.68 Kb. 3
lezen
Notulen Werkgroep ‘Vraagstelling en rapportageformat medisch adviseur’Notulen Werkgroep ‘Vraagstelling en rapportageformat medisch adviseur’
Joke Schreuder merkt op dat het aan de verzekeraar is om te besluiten of hij zaken al dan niet aan de medisch adviseur voorlegt. Je kunt een medisch adviseur niet verplichten om kennis te nemen van stukken die niet aan hem worden. Medisch adviseur
62.93 Kb. 1
lezen
Notulen Werkgroep ‘Vraagstelling en rapportageformat medisch adviseur’Notulen Werkgroep ‘Vraagstelling en rapportageformat medisch adviseur’
Marcel Ooms deze gelegenheid nogmaals zal worden geboden op het moment dat iedereen voor de tweede keer het concept voor het format voor medische advisering kan becommentariëren. Medisch adviseur
54.82 Kb. 1
lezen
Notulen Werkgroep ‘Vraagstelling en rapportageformat medisch adviseur’Notulen Werkgroep ‘Vraagstelling en rapportageformat medisch adviseur’
We besluiten objectief te vervangen door feitelijk en subjectief door beoordeling/interpretatie. Het idee is in ieder geval een duidelijke scheiding tussen de feitelijke weergave van de (medische). Medisch adviseur
59.62 Kb. 1
lezen
Uitspraak Centraal Tuchtcollege voor de GezondheidszorgUitspraak Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Medisch adviseur
98.1 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina