Tandheelkunde Maatgevend schip

Rijkswaterstaat Programma\Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud Datum
Dit document geeft de verschillen weer tussen de diverse versies van de Voorschriften voor mars. Maatgevend schip
27.53 Kb. 1
lezen
Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (rosr) Hoofdstuk 12 Verblijven Artikel 12. 01 – Algemene bepalingenReglement Onderzoek Schepen op de Rijn (rosr) Hoofdstuk 12 Verblijven Artikel 12. 01 – Algemene bepalingen
Schepen moeten voor de gewoonlijk aan boord verblijvende personen, althans ten minste voor de minimum bemanning, voorzien zijn van verblijven. Maatgevend schip
56.49 Kb. 1
lezen
Visie ruimte en mobiliteitVisie ruimte en mobiliteit
Koninklijk Besluit van 21 november 2015. Maatgevend schip
355.35 Kb. 15
lezen
Manifest over de versterking van de Nederlandse defensieManifest over de versterking van de Nederlandse defensie
De groep ondertekenaars bepleit met klem de noodzaak van visie op de veiligheidssituatie en daarbij passende aanpassing van het beleid. Maatgevend schip
10.62 Kb. 1
lezen
Model Algemene Plaatselijke Verordening Versie 02. 08. 2016 TitelModel Algemene Plaatselijke Verordening Versie 02. 08. 2016 Titel
Maatgevend schip
1.5 Mb. 32
lezen
Toelichting Model Algemene Plaatselijke Verordening ‘Zomeraanpassing 2017’Toelichting Model Algemene Plaatselijke Verordening ‘Zomeraanpassing 2017’
Aan de raad. Het is dus niet zo dat deze toelichting onderdeel (moet of kan) uitmaken van een door de raad vastgestelde apv. Uiteraard kunnen gedeelten van de toelichting bij deze model-apv wel gebruikt worden in de voordracht van het college aan. Maatgevend schip
0.76 Mb. 25
lezen
Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (rosr)Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (rosr)
Internationale Rijn bevaren. Een groot gedeelte van de Nederlandse schepen heeft een Rijncertificaat en moet dus voldoen aan de regels in het rosr. Een schip met een rosr is vrijgesteld van de regels zoals genoemd in de Binnenschepenwet. Maatgevend schip
33.63 Kb. 1
lezen
De europese commissieDe europese commissie
Richtlijn 2006/87/eg van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen. Maatgevend schip
1.59 Mb. 5
lezen
Ciw modelvergunning ten behoeve van op- en overslagbedrijvenCiw modelvergunning ten behoeve van op- en overslagbedrijven
Vergunning voor het op een andere wijze dan met behulp van een werk in het oppervlaktewater brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen op. Maatgevend schip
166.5 Kb. 1
lezen
Gent als toekomstige duurzame energiepoolGent als toekomstige duurzame energiepool
Oost-Vlaanderen is, geografisch gezien, een stukje Vlaanderen in het noordwesten van België. De noordgrens deelt onze provincie met Nederland, terwijl het zuidelijkste punt van de provincie tot de taalgrens reikt. Maatgevend schip
140.89 Kb. 3
lezen
Samenvatting studieboek HavoSamenvatting studieboek Havo
We kijken naar de kenmerken van de stroomgebieden van Rijn en Maas. Hoe beïnvloeden klimaatveranderingen de waterafvoer van deze rivieren en op welke manier kan de ruimtelijke inrichting de kans op overstromingen verkleinen?. Maatgevend schip
34.62 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina