Tandheelkunde Lokaal anestheticum

Nevenwerkingen van nsaid\Nevenwerkingen van nsaid's die rechtstreeks het gevolg zijn van de werking ervan
Rves, op de x-as: log van de concentratie, y-as: relatieve effectiviteit. Welke cruve heeft de grootste potentie? Welke de grootste effectiviteit? Welke is een partiële agonist? Welke heeft grootste intrinsieke activiteit?. Lokaal anestheticum
32.64 Kb. 1
lezen
1 Bespreek de indicaties en contraindicaties van alfa en beta blokkers1 Bespreek de indicaties en contraindicaties van alfa en beta blokkers
Een tekst over cyp's die geïnactiveerd zijn door macroliden, waardoor calciumkanaalblokkers voor hypotensie zorgden, uitleggen. Lokaal anestheticum
16.22 Kb. 1
lezen
Formulier l-form-i-01 Notificatie voor het bekomen van een tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de kosten van een lumbale discusprotheseFormulier l-form-i-01 Notificatie voor het bekomen van een tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de kosten van een lumbale discusprothese
Notificatie voor het bekomen van een tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de kosten van een lumbale discusprothese. Lokaal anestheticum
16.02 Kb. 1
lezen
De weledelgeleerde heerDe weledelgeleerde heer
Het programma belicht een aantal aspecten van de locoregionale anesthesie die niet alledaags zijn. Updates omtrent standaardisatie, praktische overwegingen omtrent anticoagulatie. Lokaal anestheticum
0.7 Mb. 2
lezen
A° 2017 N° 18 publicatiebladA° 2017 N° 18 publicatieblad
Caribisch gebied, de modernisering van de voorschriften betreffende de medische uitrusting aan boord van schepen, alsmede enige andere aanpassingen. Lokaal anestheticum
4.7 Mb. 11
lezen
College Fysiologie van de pijn 13-04-2012 Welke soort prikkels veroorzaken pijn?College Fysiologie van de pijn 13-04-2012 Welke soort prikkels veroorzaken pijn?
Uit beschadigd weefsel komen bepaalde stoffen vrij welke de lokale pijndrempel verlagen. Pijnmediatoren zijn stoffen die binden aan receptoren op het celmembraam van de nociceptor, zo ontstaat er een actiepotentiaal. Lokaal anestheticum
24.19 Kb. 1
lezen
& 22. lokale en regionale spasticiteitsbehandeling& 22. lokale en regionale spasticiteitsbehandeling
Nb. Deze epa beschrijft zowel een ‘Verbreding epa’ (zwarte tekst) als een ‘verdieping epa’ (rode tekst) voor deze beroepsactiviteit. De verbreding epa geldt voor alle aios en de verdieping epa is bedoeld voor aios die zich verder willen. Lokaal anestheticum
22.3 Kb. 1
lezen
Lpric/ Standaardhandeling: centraal veneuze catheter, assisteren bij inbrengenLpric/ Standaardhandeling: centraal veneuze catheter, assisteren bij inbrengen
Assisteren bij het inbrengen van een catheter in de vena jugularis interna, vena subclavia, vena femoralis of vena brachialis. Lokaal anestheticum
21.17 Kb. 1
lezen
Locregionale anesthesieLocregionale anesthesie
Een centrale geleidingsanesthesie die wordt toegediend in de epidurale ruimte op basis van het blokkeren van de Natrium kanaaltjes in het celmembraan waardoor de prikkeldrempel wordt verlaagd en er uiteindelijk geen actiepotentiaal meer bereikt wordt en daardoor. Lokaal anestheticum
15.75 Kb. 1
lezen
Spinale anesthesie: Wat is spinale anesthesie?Spinale anesthesie: Wat is spinale anesthesie?
Dit houdt in dat de patiënt tijdens de operatie wakker en aanspreekbaar is. De patiënt blijft de slik en hoest reflex behouden. Lokaal anestheticum
12.94 Kb. 1
lezen
Fascia Iliaca Compartiment Blok (ficb)Fascia Iliaca Compartiment Blok (ficb)
Fascia iliaca compartiment blok als pijnstilling bij patiënten met een heup-/ femurschachtfractuur op de spoedeisende hulp van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis: een pilot studie. Lokaal anestheticum
1.53 Mb. 4
lezen
Examenvragen JorisExamenvragen Joris
Bespreek 3 fenomenen waarvoor neurale beïnvloeding (het was anders geformuleerd ) verantwoordelijk voor is. Lokaal anestheticum
36.29 Kb. 1
lezen
Verordening (EU) Nr. …/ van de commissie van XXX tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1950/2006 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2001/82/eg van het Verordening (EU) Nr. …/ van de commissie van XXX tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1950/2006 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2001/82/eg van het
Eg nr. 1950/2006 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2001/82/eg van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. Lokaal anestheticum
174.35 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina