Tandheelkunde Lijst van Belgische ziekenhuizen

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, kmo’s, Landbouw en Maatschappelijke IntegratieDe Minister van Middenstand, Zelfstandigen, kmo’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
Omzendbrief aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Lijst van Belgische ziekenhuizen
47 Kb. 1
lezen
PilootprojectenPilootprojecten
De artsensyndicaten zijn betrokken bij deze hervormingen en vertegenwoordigd in de daartoe opgerichte Overleggroep. Naast de artsensyndicaten zijn hierin de ziekenhuisbeheerders en de mutualiteiten vertegenwoordigd (3x5). Lijst van Belgische ziekenhuizen
14.59 Kb. 1
lezen
Behandeling van middelengebruikstoornis: Registratieprotocol van de Belgische Treatment Demand IndicatorBehandeling van middelengebruikstoornis: Registratieprotocol van de Belgische Treatment Demand Indicator
Lijst van Belgische ziekenhuizen
147.6 Kb. 1
lezen
Toelichting bij de opnameverklaring en de ziekenhuisfactuurToelichting bij de opnameverklaring en de ziekenhuisfactuur
Met dit document willen we u informeren over de kosten die u aangerekend kunnen worden. Het grootse deel van de kosten voor verblijf en verzorging in het ziekenhuis betaalt het ziekenfonds. Als patiënt betaalt u echter ook een gedeelte. Lijst van Belgische ziekenhuizen
336.53 Kb. 4
lezen
A. Personeelsbeleid in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: een overzicht Marijke De LangeA. Personeelsbeleid in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: een overzicht Marijke De Lange
Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 2007 voor igs, en op de draagwijdte van sectorale akkoorden die in het Vlaamse Comité C1 worden afgesloten. Lijst van Belgische ziekenhuizen
212 Kb. 3
lezen
Privé SectorPrivé Sector
Algemene categorie voor werkgevers van commerciële aard die de rsz geen enkele bijdrage voor bestaanszekerheid verschuldigd zijn voor een sociaal fonds en/of niet opgenomen zijn in een bijzondere categorie. Lijst van Belgische ziekenhuizen
480.98 Kb. 4
lezen
Ziekenhuisapothekers 2007-09-13 Administratieve verplichtingen en aanbevelingen Beroep van ziekenhuisapothekerZiekenhuisapothekers 2007-09-13 Administratieve verplichtingen en aanbevelingen Beroep van ziekenhuisapotheker
Om het beroep van ziekenhuisapotheker in België te mogen uitoefenen in een ziekenhuis dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen. Lijst van Belgische ziekenhuizen
1.45 Mb. 3
lezen
Aanbevelingen van het Platform aan de Algemene Ziekenhuizen en aan de Minister voor de implementatie van het zorgprogramma van de geriatrische patiëntAanbevelingen van het Platform aan de Algemene Ziekenhuizen en aan de Minister voor de implementatie van het zorgprogramma van de geriatrische patiënt
Het Federaal overleg platform voor het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt. Lijst van Belgische ziekenhuizen
380.62 Kb. 7
lezen
Hieronder genoemd \"de firma\"Hieronder genoemd "de firma"
Vertegenwoordigd door: Mr/Mevr. Lijst van Belgische ziekenhuizen
55.31 Kb. 1
lezen
«Standaard» ingrepen in het ziekenhuis straks overal in België op dezelfde manier vergoed«Standaard» ingrepen in het ziekenhuis straks overal in België op dezelfde manier vergoed
Algemene Raad van het Riziv. De overheid zal ingrepen die “standaard” zijn geworden, waarbij er met andere woorden weinig of geen variatie bestaat tussen patiënten, overal in België aan dezelfde prijs terugbetalen. Lijst van Belgische ziekenhuizen
48.13 Kb. 1
lezen
AanvraagformulierAanvraagformulier
Geldig bij indiening van studies bij de comités medische ethiek van alle sites waarvan u hierboven het logo alsook de contactgegevens vindt. Lijst van Belgische ziekenhuizen
160.47 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina