Tandheelkunde Letterkaart

Achtergrondinformatie over onze leesmethodiek ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’ en staalAchtergrondinformatie over onze leesmethodiek ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’ en staal
De leesinstructie middels deze methodiek gestart in groep Onze collega Maud Koopman begeleidt dit traject, zorgt voor de materialen en coacht de leerkrachten. Letterkaart
1.03 Mb. 3
lezen
Tips per leergebied om de beginsituatie te onderzoekenTips per leergebied om de beginsituatie te onderzoeken
Het tijdstip waarop de student observeert en de klasmentor bevraagt, hangt samen met het moment waarop de vakdidactiek wordt behandeld. De docenten zullen de opdrachten nader toelichten en meedelen wanneer de opdrachten worden uitgevoerd. Letterkaart
116.88 Kb. 1
lezen
Specifieke aandachtspunten praktijk 1 bij het voorbereiden en realiseren van de activiteitenSpecifieke aandachtspunten praktijk 1 bij het voorbereiden en realiseren van de activiteiten
Noteer elke instructie in spreektaal. Schrijf je richtvragen en mogelijke antwoorden neer. Letterkaart
57.56 Kb. 1
lezen
Aanbevelingen voor auteurs/uitgevers schrijfmethodenAanbevelingen voor auteurs/uitgevers schrijfmethoden
Omdat deze “kinderkrabbels” nog ruw en ongedifferentieerd zijn, zal een methode die krabbels ontwikkelen en daarna zoveel mogelijk gebruiken bij de opbouw van lettervormen.” Ben Engelhart & Chris Brand. Letterkaart
29.95 Kb. 1
lezen
DyslexieprotocolDyslexieprotocol
Begeleidingsdienst van vrijescholen en het protocol leesproblemen en dyslexie door H. Wentink en L. Verhoeven, een uitgave van Procesmanagement Primair Onderwijs en door het ministerie van oc&W die aan alle lagere scholen is verstrekt. Letterkaart
441.81 Kb. 7
lezen
Oogonderzoek bij cliënten met dementie en andere hersenaandoeningenOogonderzoek bij cliënten met dementie en andere hersenaandoeningen
Om te horen hoe zo’n onderzoek dan in zijn werk gaat praten we met Ryszard Chmielowski, optometrist en low-visionspecialist bij Visio in Breda. Letterkaart
12.88 Kb. 1
lezen
Onderdeel instructie materiaalOnderdeel instructie materiaal
Lkr:”Ik zeg de woorden. Jullie wijzen voor elke klank een hokje aan op de hakkaart. Daarna zeg je wat de eerste klank is”. Letterkaart
26.06 Kb. 1
lezen
Opwarmen en oriënteren Opdracht 1Opwarmen en oriënteren Opdracht 1
Het doel van deze opdracht is dat je de juiste betekenis van de begrippen uit dit hoofdstuk kent. Letterkaart
312.02 Kb. 3
lezen
Stage1V1 Specifieke AandachtspuntenStage1V1 Specifieke Aandachtspunten
We geven per activiteit een overzicht van de punten waar de student extra aandacht moet aan besteden. Letterkaart
96.78 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina