Tandheelkunde LOC Zeggenschap in Zorg

Adviesvangers voor cliëntenAdviesvangers voor cliënten
Er wordt veel voor cliënten besloten. Wat vinden zij zelf eigenlijk belangrijk? Wat willen ze anders en wat moet blijven? Het is niet altijd gemakkelijk om deze informatie boven tafel te krijgen. LOC Zeggenschap in Zorg
193 Kb. 2
lezen
Persbericht – 3 maart 2016Persbericht – 3 maart 2016
Nederland. Dat betekent dat goede kwaliteit van omgaan met levensvragen integraal onderdeel is geworden van goede kwaliteit van (ouderen). LOC Zeggenschap in Zorg
35.97 Kb. 1
lezen
Persbericht – 1 februari 2016 Thema Welbevinden en levensvragenPersbericht – 1 februari 2016 Thema Welbevinden en levensvragen
Op Zorg voor Beter is nu ook uitgebreide informatie te vinden over het bespreekbaar maken van levensvragen bij ouderen. De website van het Expertisenetwerk Levensvragen is vandaag overgegaan naar het Kennisplein Zorg voor Beter. LOC Zeggenschap in Zorg
29.67 Kb. 1
lezen
Cliëntenraden in gesprek met zorgverzekeraarsCliëntenraden in gesprek met zorgverzekeraars
Mede op initiatief van de cliëntenraad van Tergooi organiseert het Netwerk Cliëntenraden in de Zorg (ncz) samen met loc-zeggenschap in Zorg, Zorgbelang Gelderland en andere partijen op 30 september het symposium. LOC Zeggenschap in Zorg
3.86 Kb. 1
lezen
Voorjaarsbijeenkomst loc zeggenschap in zorgVoorjaarsbijeenkomst loc zeggenschap in zorg
In de afgelopen periode is er veel aandacht voor de eigen regie van cliënten geweest. Maar gaat dat altijd goed ? Werken de regels als vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg wel in de praktijk ?. LOC Zeggenschap in Zorg
68.41 Kb. 1
lezen
Model behandelingsovereenkomst Ondergetekenden: Naam zorgaanbieder: Naam patiëntModel behandelingsovereenkomst Ondergetekenden: Naam zorgaanbieder: Naam patiënt
De zorgaanbieder aan de patiënt de benodigde behandeling of begeleiding biedt, zoals in het behandelplan zal worden/is verwoord. Indien van toepassing wordt er conform de indicatie behandeld. LOC Zeggenschap in Zorg
20.55 Kb. 1
lezen
Betere en efficiëntere zorg met 2,1 miljard minder kostenBetere en efficiëntere zorg met 2,1 miljard minder kosten
Deze organisaties pleiten er voor de zorg werkelijk toekomstbestendig te maken. De organisaties hebben al eerder een prachtig plan gepresenteerd hoe de (langdurende) zorg beter, duurzamer en cliëntgerichter te maken. LOC Zeggenschap in Zorg
11.32 Kb. 1
lezen
Tekst publieksfolderTekst publieksfolder
Deze algemene voorwaarden regelen uw rechten als klant. Maar ook wat uw plichten zijn. We noemen ze ook wel de kleine lettertjes. Er zijn nu ook algemene voorwaarden voor verpleging, verzorging en thuiszorg. LOC Zeggenschap in Zorg
21.16 Kb. 1
lezen
Spelregels voor cliëntenraadSpelregels voor cliëntenraad
Wmcz. In de wmcz staan veel ‘open normen’ die per instelling geconcretiseerd moeten worden. Een voorbeeld daarvan is de norm dat de cliëntenraad ‘representatief’ moet zijn voor de cliënten in de instelling. LOC Zeggenschap in Zorg
69.16 Kb. 1
lezen
Reactie zorgkantoren op het rapportReactie zorgkantoren op het rapport
In de regio zijn er ontwikkelafspraken op maat gemaakt met de zorgaanbieders over de verbetering van de kwaliteit van leven voor de cliënt. LOC Zeggenschap in Zorg
51.94 Kb. 1
lezen
Goedemorgen dames en herenGoedemorgen dames en heren
Mijn naam is Willy Meijnhardt en ik maak deel uit van het team van Kerk in Actie binnenlands diaconaat. LOC Zeggenschap in Zorg
9.17 Kb. 1
lezen
14 november 2013 Versterking regie voor inwoners Gooi en Vechtstreek14 november 2013 Versterking regie voor inwoners Gooi en Vechtstreek
Vechtstreek. Het doel van deze projecten is om inwoners zoveel mogelijk zelf aan het roer te laten staan op het gebied van hun gezondheid, welzijn en participatie. LOC Zeggenschap in Zorg
45.82 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina