Tandheelkunde Kwantitatieve analyse

InhoudsanalyseInhoudsanalyse
Het is natuurlijk materiaal, totstand gebracht volgens doelstellingen en criteria die men in die betreffende productiesituatie belangrijk vindt onderzoeker geen invloed op de vorm en inhoud van het materiaal. Kwantitatieve analyse
78.33 Kb. 1
lezen
Online colleges docxOnline colleges docx
Hier vind je de omschrijvingen en links naar de opnames van de inspiratiecolleges onderzoek. Kwantitatieve analyse
34.57 Kb. 1
lezen
De woorden die schuin gedrukt staan zijn begrippen. De omschrijving staat erbij. 1 BegripsbepalingDe woorden die schuin gedrukt staan zijn begrippen. De omschrijving staat erbij. 1 Begripsbepaling
Evaluatie: Het verzamelen en interpreteren van gegevens over het leerproces met oog op te. Kwantitatieve analyse
28.25 Kb. 1
lezen
Begrippenlijst statistiek AggregatieniveauBegrippenlijst statistiek Aggregatieniveau
Descriptieve statistiek = wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de ontwikkeling en het gebruik van geschikte presentatievormen om relatief grote hoeveelheden ruwe gegevens op een overzichtelijke wijze weer te geven. Kwantitatieve analyse
13.03 Kb. 1
lezen
Dit hoofdstuk buigt zich over de vraag aan welke specifieke eisen een kwalitatieve analyse van onderzoeksresultaten moet voldoDit hoofdstuk buigt zich over de vraag aan welke specifieke eisen een kwalitatieve analyse van onderzoeksresultaten moet voldo
Gepubliceerd in: M. Foets, J. Schuster & K. Stronks (red) Gezondheids(zorg)onderzoek onder allochtone bevolkingsgroepen. Amsterdam: Aksant, pp. 108-121. Kwantitatieve analyse
74.21 Kb. 1
lezen
Promovendus Kwantitatieve Psychologie of StatistiekPromovendus Kwantitatieve Psychologie of Statistiek
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Heymans Instituut voor Psychologie, onderzoeksprogramma Psychometrie en Statistiek. Binnen het programma wordt hoogwaardig onderzoek verricht naar kwantitatieve technieken voor empirische data analyse. Kwantitatieve analyse
7.53 Kb. 1
lezen
Tussentijds rapport / EindrapportTussentijds rapport / Eindrapport
Voorliggend document is het projectvoorstel van idea consult in samenwerking met ecorys nederland en 3E naar aanleiding van de viona-oproep van 9/03/2009 “Klimaat en werkgelegenheid”. Kwantitatieve analyse
451.09 Kb. 3
lezen
Eyetracking onderzoek op straat: afhaakmomenten op telecomsitesEyetracking onderzoek op straat: afhaakmomenten op telecomsites
Websites testen ‘op straat’ lijkt haast een trend te worden. [link naar artikel op Frankwatching van Rob Punselie?  liever dan gelijk naar MarketigFacts en cc;- ] Zowel Marketing Facts als Contentkings kwamen hier onlangs mee naar buiten. Kwantitatieve analyse
24.73 Kb. 1
lezen
Uruzgan: realiteit of rookgordijn?Uruzgan: realiteit of rookgordijn?
Een onderzoek naar de berichtgeving in drie dagbladen over de Nederlandse missie in Afghanistan. Kwantitatieve analyse
23.83 Kb. 1
lezen
Personeelsbehoefte (vraag) en personeelsbeschikbaarheid (aanbod)Personeelsbehoefte (vraag) en personeelsbeschikbaarheid (aanbod)
In dit document worden de benaderingen “personeelsbehoefte” en “personeelsbeschikbaarheid” van personeelsplanning uitgelegd. Ook wordt aangegeven hoe de vraag en aanbod het beste op elkaar kunnen worden afgestemd. Kwantitatieve analyse
46.38 Kb. 1
lezen
Het mkvs bevat een nieuw onderdeel waarmee een analyse over de registraties gemaakt kan wordenHet mkvs bevat een nieuw onderdeel waarmee een analyse over de registraties gemaakt kan worden
U vindt deze functie via het menu mkvs kind Registratie analyse. Deze analyse geeft inzicht of alle ontwikkelingsgebieden en onderliggende categorieën voldoende in beeld zijn bij de leraren. Dit wordt in percentages uitgedrukt. Kwantitatieve analyse
50.62 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina