Tandheelkunde Kleuterschool

Wie kan inschrijven, wanneer je kan inschrijven, waarWie kan inschrijven, wanneer je kan inschrijven, waar
Broers of zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school, kunnen inschrijven. Kleuterschool
11.39 Kb. 1
lezen
Zorg in de kleuterschoolZorg in de kleuterschool
Hun welbevinden is dus van groot belang want alleen dan kunnen kleuters zich ontplooien. Kleuterschool
6.35 Kb. 1
lezen
Zorgvisie in de VlindersZorgvisie in de Vlinders
Dit is te wijten aan: kansarmoede, werkloosheid in het gezin, laaggeschoolde ouders, een andere thuistaal dan het Nederlands en specifieke problemen van de grootstad. Kleuterschool
323.25 Kb. 2
lezen
Rijke leeromgeving door onze klasdoorbrekende werkingRijke leeromgeving door onze klasdoorbrekende werking
Elk kind komt de kleuterschool binnen met een eigen rugzakje aan vaardigheden en mogelijkheden. We willen een omgeving creëren waar ruimte en tijd is om die vaardigheden te ontdekken en te ontplooien. Kleuterschool
16.91 Kb. 1
lezen
Kleuterschool “de vlindertuin”Kleuterschool “de vlindertuin”
Wij zijn een gemengde kleuterschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Kleuterschool
139.91 Kb. 1
lezen
Fladder Schooljaar 016 – 2017 nr. 22 juniFladder Schooljaar 016 – 2017 nr. 22 juni
Graag nodigen we op dinsdag 27 juni om 16. 00 uur onze oudste kleuters met hun ouders uit op de diploma-uitreiking en receptie op de speelplaats van de kleuterschool. Kleuterschool
1.81 Mb. 12
lezen
Beste oudersBeste ouders
Uw peuter/kleuter is ingeschreven in onze kleuterschool. Voor uw kind (en ook voor jezelf) is deze overgang naar school een belangrijke stap. Kleuterschool
1.11 Mb. 6
lezen
Zuster Francine Kogelman is op 7 september in Agnietenhove overleden. Haar gezondheidstoestand ging steeds meer achteruit. Er werd al een week bij haar gewaakt. Zondagmorgen riep Schepper God haar tot zichZuster Francine Kogelman is op 7 september in Agnietenhove overleden. Haar gezondheidstoestand ging steeds meer achteruit. Er werd al een week bij haar gewaakt. Zondagmorgen riep Schepper God haar tot zich
Er werd al een week bij haar gewaakt. Zondagmorgen riep Schepper God haar tot zich. Haar leven was voltooid hier bij ons. Zuster Francine stierf in het bijzijn van zuster Corrie Bartels die bij haar waakte en zuster Margaret Dekker die nog bij haar op. Kleuterschool
98.25 Kb. 1
lezen
KleuterschoolKleuterschool
Een engagementsverklaring is een geheel van wederzijdse afspraken tussen de school en de ouders met als doel de ouderbetrokkenheid bij het schoolgebeuren te vergroten zodat de leerkansen van de kinderen stijgen. Kleuterschool
55.72 Kb. 1
lezen
En nu naar de kleuterschoolEn nu naar de kleuterschool
Met dit leuke en leerzame prentenboek geef je ouders de mogelijkheid om hun peuter voor te bereiden op de eerste schooldag. Kleuterschool
36.86 Kb. 1
lezen
SnelberichtSnelbericht
Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden. Kleuterschool
1.23 Mb. 9
lezen
Kleuterschool ‘Ten Parke’Kleuterschool ‘Ten Parke’
Om de trein vlot te laten rijden op de vele sporen, de moeilijke wissels en langs verschillende stations staat een heel schoolteam klaar. Kleuterschool
345.82 Kb. 7
lezen
Vrije kleuterschoolVrije kleuterschool
Clb geeft datum voor afname door aan de zorgcoördinator die de klasjuf hiervan op de hoogte brengt. Kleuterschool
35.42 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina