Tandheelkunde Kinderpsychiatrie

Toegangscriteria Karakteristieken van het kindToegangscriteria Karakteristieken van het kind
De algemene karakteristieken van de patiënten zijn: minderjarigen van 0 tot 18 jaar bij wie sprake is (sterk vermoeden) van een (ernstige) psychiatrische stoornis met de volgende kenmerken. Kinderpsychiatrie
59.62 Kb. 1
lezen
Hoofdstuk 5: geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en volwassenen met psychische problemenHoofdstuk 5: geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en volwassenen met psychische problemen
Qua geneesmiddelen betreft het vooral slaap- en kalmeringsmiddelen en antidepressiva. Psychofarmaca wordt daarenboven door vrouwen dubbel zo vaak gebruikt als door mannen én het gebruik ervan stijgt met de leeftijd. Kinderpsychiatrie
70.38 Kb. 1
lezen
Depressie bij kinderen (jongeren)Depressie bij kinderen (jongeren)
Referentie artikel: De Fever F., (1997). Depressie bij kinderen in de lagere school. Praktijkgids voor de basisschool, september 1999, 15-41. Kinderpsychiatrie
209.35 Kb. 5
lezen
Wat is Spurt? Spurt is een kleinschalige psychologiepraktijk voor basis ggz voor kinderen, hun ouders en scholen. Spurt werkt met effectieve en wetenschappelijk onderzochte methoden en technieken. Wat doet Spurt?Wat is Spurt? Spurt is een kleinschalige psychologiepraktijk voor basis ggz voor kinderen, hun ouders en scholen. Spurt werkt met effectieve en wetenschappelijk onderzochte methoden en technieken. Wat doet Spurt?
Spurt werkt met effectieve en wetenschappelijk onderzochte methoden en technieken. Kinderpsychiatrie
72.98 Kb. 1
lezen
Een gedecentraliseerde Jeugdwet: zegen of vloek? door: Han J. M. van Leeuwen ra 1 InleidingEen gedecentraliseerde Jeugdwet: zegen of vloek? door: Han J. M. van Leeuwen ra 1 Inleiding
Jeugdzorg is als een complex en versnipperde regeling te kenschetsen. De gemeenten zien zich geconfronteerd met de vraag op welke manier zij tot een effectieve en efficiënte uitvoering van de Jeugdwet kunnen komen. Kinderpsychiatrie
21.73 Kb. 1
lezen
Antwoorden op de stellingenAntwoorden op de stellingen
Hoofdkenmerken van ass zijn; aanhoudende problemen met de wederkerige sociale communicatie en sociale interactie, en beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses en activiteiten. Kinderpsychiatrie
21.76 Kb. 1
lezen
Voormiddag: oorzaken delirium en 3 hypotheses besprekenVoormiddag: oorzaken delirium en 3 hypotheses bespreken
Bespreek de nevenwerkingen van typische antipsychotica als gevolg van D2-receptor antagonisme. Kinderpsychiatrie
31 Kb. 1
lezen
Uw kenmerk ons kenmerkUw kenmerk ons kenmerk
Met deze brief willen wij u informeren over het huidige aanbod van de Reguliere Kinderpsychiatrie van de divisie Jongeren van het opz geel. We hopen dat deze brief een hulp kan zijn bij het doorverwijzen. Kinderpsychiatrie
13.18 Kb. 1
lezen
Omgaan met psychiatrische/ psychosociale problematiekOmgaan met psychiatrische/ psychosociale problematiek
In dit verslag is te lezen hoe de literatuur omgezet wordt in interventies en basishoudingen die wij hebben geoefend door middel van casussen. In het reflectie verslag is te lezen wat ik elke les heb geleerd en wat mijn leerdoelen zijn en hoe ik deze. Kinderpsychiatrie
39.85 Kb. 1
lezen
Centrum voor geestelijke gezondheidszorg vaggaCentrum voor geestelijke gezondheidszorg vagga
Basiswaarden in de relatie cliënt hulpverlener en kwaliteitsvolle hulpverlening 7. Kinderpsychiatrie
214.87 Kb. 2
lezen
Checklist for Autism in Toddlers (chat)Checklist for Autism in Toddlers (chat)
Operationalisering van het theoretisch construct “vroegkinderlijk autisme”. Dit construct omvat 6 constituerende begrippen. Kinderpsychiatrie
55.56 Kb. 1
lezen
Netoverschrijdende werkgroep faire diagnostiekNetoverschrijdende werkgroep faire diagnostiek
De Strenghts and Difficulties Questionaire, (sdq), vertaald als Sterke Kanten en Moeilijkheden Vragenlijst werd in 1997 ontwikkeld door R. Goodman. In 2003 werd de sdq vertaald naar het Nederlands door Van Widenfelt en collega’s. Kinderpsychiatrie
14.32 Kb. 1
lezen
Intelligentie-onderzoekIntelligentie-onderzoek
Jos Haartmans is gz-psycholoog big, Kinder- & Jeugdpsycholoog nip en Orthopedagoog. Hij bezit de registraties Psycholoog nip, Basisaantekening Psychodiagnostiek nip, Kinder-& Jeugdpsycholoog nip. Kinderpsychiatrie
93.11 Kb. 1
lezen
Jvt verslag G&O jaar 2Jvt verslag G&O jaar 2
De blokcoördinator was erg goed te bereiken en stond open voor op- en aanmerkingen van studenten en de jvt. Kinderpsychiatrie
43.59 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina