Tandheelkunde Kinderconsument

Verslag mr vergadering pwa-dsbVerslag mr vergadering pwa-dsb
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd met een kleine aanpassing. Kinderconsument
9.05 Kb. 1
lezen
Anti digitaal pestprotocol “Basisschool Het Bossche Broek” 2015-2016 Anti-digitaal pestprotocolAnti digitaal pestprotocol “Basisschool Het Bossche Broek” 2015-2016 Anti-digitaal pestprotocol
Dit protocol is onderdeel van het protocol “Anti-pesten” en heeft betrekking op digitaal pesten. In dit protocol staat beschreven wat we onder digitaal pesten verstaan en hoe wij als school zowel preventief als curatief optreden wanneer er sprake is van. Kinderconsument
0.64 Mb. 7
lezen
PestprotocolPestprotocol
Dit protocol geeft informatie over wat pesten eigenlijk is (inclusief nieuwe vormen van pesten), over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding aan de verschillende partijen die bij het pesten zijn betrokken. Kinderconsument
162.19 Kb. 1
lezen
Porta Mosana College vmboPorta Mosana College vmbo
Pesten is van alle tijden. We moeten de ogen er zeker niet voor sluiten. Het leren omgaan met pestsituaties kan bewerkstelligen dat de betrokkenen er sterker uitkomen. Kinderconsument
82.19 Kb. 1
lezen
Beleidsplan Mediawijsheid De MorgensterBeleidsplan Mediawijsheid De Morgenster
In vers 9 en 10 staat het volgende: Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. 10 Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Kinderconsument
0.63 Mb. 7
lezen
Pestprotocol Judoklub tilburg InleidingPestprotocol Judoklub tilburg Inleiding
Naar een Veiliger Sportklimaat’ is het om resultaat te bereiken belangrijk om met elkaar afspraken te maken over de inhoud van zo’n beleid. Kinderconsument
46.57 Kb. 1
lezen
Richtlijnen ter voorkoming en bestrijding van pestsituaties op Basisschool “Klein-Heyendaal”Richtlijnen ter voorkoming en bestrijding van pestsituaties op Basisschool “Klein-Heyendaal”
Onze school hanteert bepaalde gedragsregels. Gedragsregels op het terrein van pesten maken daar deel van uit. Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen, als zich ongewenste situaties voordoen. Kinderconsument
102.48 Kb. 1
lezen
Inhoudsopgave Inleiding deel I: LiteratuurstudieInhoudsopgave Inleiding deel I: Literatuurstudie
Wat is cyberpesten?. Kinderconsument
0.76 Mb. 4
lezen
Kort allerleiKort allerlei
Drachten en op donderdag 21 februari jl was er een afscheidsreceptie op het azc. De burgemeester van Binnenmaas, dhr. Borgdorff, had in zijn toespraak lovende woorden voor onze school, de leerkrachten, de leerlingen en de ouders. Kinderconsument
2.5 Mb. 6
lezen
Betreft: uitnodiging tentoonstellingBetreft: uitnodiging tentoonstelling
Zieke kinderen met griepverschijnselen moeten thuis blijven tot ze geen klachten meer hebben. Als kinderen op school ziek worden belt de leerkracht de ouders. Zieke kinderen dienen direct opgehaald te worden van school. Kinderconsument
51.74 Kb. 1
lezen
Betreft: uitnodiging tentoonstellingBetreft: uitnodiging tentoonstelling
Op ‘n hoek of half op de weg, zodat anderen er last van hebben. Er kunnen hierdoor onveilige situaties ontstaan. Een vriendelijk verzoek aan iedereen die met de auto komt. Kinderconsument
51.58 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina