Tandheelkunde Kinderbijslag

Verhoogd kindergeld: een opdracht voor het clb? Enkele reflecties van vclb-kansenbevordering!Verhoogd kindergeld: een opdracht voor het clb? Enkele reflecties van vclb-kansenbevordering!
Ondanks het feit dat dit in sommige centra een alsmaar grotere tijdsinvestering vraagt, vinden ze het toch passend binnen de kb aanpak. Maar hoelang kan men hier omwille van de alsmaar zwaardere werkdruk blijven in investeren?. Kinderbijslag
12.34 Kb. 1
lezen
KinderbijslagKinderbijslag
Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower – Kruidtuinlaan 50 bus 135 – 1000 brussel. Kinderbijslag
81.3 Kb. 1
lezen
Knelpuntennota Kinderbijslag, Studentenvoorzieningen Hoger OnderwijsKnelpuntennota Kinderbijslag, Studentenvoorzieningen Hoger Onderwijs
Deze nota bevat enkele knelpunten betreffende de regelgeving op de kinderbijslag die worden gesignaleerd door de Studentenvoorzieningen van de instellingen hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Kinderbijslag
56.53 Kb. 1
lezen
Beschrijving van de algoritmen die gebruikt worden om knipperlichten te generenBeschrijving van de algoritmen die gebruikt worden om knipperlichten te generen
Deze toepassing voorziet voor elke aanvraag leefloon en steun in het kader van de wet 02/04/65 een kruising met de gegevensstromen ksz. Kinderbijslag
229.68 Kb. 5
lezen
Het regeerakkoordHet regeerakkoord
Europese armoededrempel. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de uitkeringen voor personen met het hoogste armoederisico. De sociale voordelen die met sommige sociale uitkeringen gepaard gaan. Kinderbijslag
34.71 Kb. 1
lezen
Persbericht maart 2018 Kind en Gezin vergunt private uitbetalers GroeipakketPersbericht maart 2018 Kind en Gezin vergunt private uitbetalers Groeipakket
Vandaag besliste Kind en Gezin om 4 private uitbetalers te vergunnen voor de uitbetaling van het Groeipakket. Het gaat om: Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily en Parentia. Kinderbijslag
12.48 Kb. 1
lezen
Verder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandigeVerder studeren in België Verder studeren in het buitenland Studeren in combinatie met werk Werkzoekend Werken in loondienst Werken als zelfstandige
Met dank aan de Sociale Dienst K. U. Leuven, de Sociale Dienst hub en de Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. Veel succes er mee. Kinderbijslag
467.62 Kb. 6
lezen
2000 antwerpen2000 antwerpen
Voor de betaling van uw kinderbijslag kunt u kiezen tussen storting op een bankrekening of betaling per circulaire cheque. Kinderbijslag
55.25 Kb. 1
lezen
Intercommunautaire verschillenIntercommunautaire verschillen
Hoofdstuk De omvang van de intercommunautaire verschillen inzake uitkeringen en bijdragen 4. Kinderbijslag
0.73 Mb. 13
lezen
Article 2,al n°Article 2,al n°
Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower – Kruidtuinlaan 50 bus 135 – 1000 brussel. Kinderbijslag
65.23 Kb. 1
lezen
Bedragen van de kinderbijslagen voor loontrekkendenBedragen van de kinderbijslagen voor loontrekkenden
Berekenen van de uit te betalen kinderbijslag is door de complexiteit van de reglementering echt specialistenwerk geworden. Dit neemt niet weg dat de sociaal verzekerde graag controleert of hij de juiste bedragen uitbetaald krijgt. Kinderbijslag
16.53 Kb. 1
lezen
Toelichtende notaToelichtende nota
Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Filipijnen inzake de export van sociale verzekeringsuitkeringen; Filipijnen, Manilla, 21 april 2015. Kinderbijslag
13.3 Kb. 1
lezen
1. Algemene Kinderbijslagwet1. Algemene Kinderbijslagwet
Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders. Kinderbijslag
29.2 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina