Tandheelkunde Internationale Maritieme Organisatie

Internationale organisatie deel IIInternationale organisatie deel II
Internationale vluchtelingenwet vooral vn conventie in ’51 gerelateerd aan de vluchtelingenstatus en zijn protocol van ‘67. Internationale Maritieme Organisatie
167.2 Kb. 6
lezen
Datum: 4 december 2015Datum: 4 december 2015
Autonome voertuigen zijn de toekomst van onze mobiliteit en die toekomst begint nu. Internationale Maritieme Organisatie
148.22 Kb. 2
lezen
A° 2017 N° 30 publicatiebladA° 2017 N° 30 publicatieblad
Internationale Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, (solas-verdrag) vanwege de implementatie van de door de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie aangenomen Internationale Code voor schepen die in. Internationale Maritieme Organisatie
125.13 Kb. 2
lezen
A° 2018 N° 10 publicatiebladA° 2018 N° 10 publicatieblad
Bekendmaking en besluit tot inwerkingtreding, van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 september 2017, nr. Ienm/bsk-2017/222936. Internationale Maritieme Organisatie
58.64 Kb. 1
lezen
Verslag buitenlandse vergaderingVerslag buitenlandse vergadering
Danischa Ramdat (dgmi), Sibrand Hassing ( dgb), Willem Karsten. Internationale Maritieme Organisatie
55.37 Kb. 1
lezen
Scheepvaart: eerste stap richting vermindering co2-uitstootScheepvaart: eerste stap richting vermindering co2-uitstoot
Eu-havens aandoen, verplicht toezicht te houden op en verslag uit te brengen over de jaarlijkse co2-uitstoot van deze schepen. De Commissie heeft ook een mededeling gepubliceerd over haar strategie om deze emissies bij voorkeur op mondiaal niveau terug. Internationale Maritieme Organisatie
14.66 Kb. 1
lezen
Veiligheid in de zeevaart verbeterd, maar sommige eu-vlaggenstaten moeten meer doenVeiligheid in de zeevaart verbeterd, maar sommige eu-vlaggenstaten moeten meer doen
De Europese Commissie heeft een verslag over de naleving van vlaggenstaatverplichtingen1 gepubliceerd, waaruit blijkt dat een aantal eu-lidstaten nog niet heeft voldaan aan de verplichting om internationale maritieme verdragen te. Internationale Maritieme Organisatie
13.67 Kb. 1
lezen
Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, 004, met Bijlage en Aanhangsels; Londen, 13 februari 2004 (Trb. 2004, 256 en Trb. 2005, 44) Toelichtende nota Hoofdstuk AlgemeenInternationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, 004, met Bijlage en Aanhangsels; Londen, 13 februari 2004 (Trb. 2004, 256 en Trb. 2005, 44) Toelichtende nota Hoofdstuk Algemeen
Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, 2004, met Bijlage en Aanhangsels; Londen, 13 februari 2004. Internationale Maritieme Organisatie
40.32 Kb. 1
lezen
Fiche 7: Verordening inzake de Internationale Veiligheidsmanagementcode in de GemeenschapFiche 7: Verordening inzake de Internationale Veiligheidsmanagementcode in de Gemeenschap
Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de implementatie van de Internationale Veiligheidsmanagementcode in de Gemeenschap. Internationale Maritieme Organisatie
18.21 Kb. 1
lezen
Fiche 7: Richtlijn inzake klassenbureausFiche 7: Richtlijn inzake klassenbureaus
Voorstel voor een richtlijn …/…/eg van het Europees Parlement en de Raad van[…] inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van. Internationale Maritieme Organisatie
20.03 Kb. 1
lezen
Organisation 22 maiOrganisation 22 mai
De introductie van uitheemse soorten in het mariene milieu via ballastwater wordt aangepakt door een verbeterde omzetting van internationale regelgeving. Internationale Maritieme Organisatie
1.59 Mb. 1
lezen
Verslag buitenlandse vergaderingVerslag buitenlandse vergadering
Dsc 6 werd bijgewoond door vertegenwoordigers van 63 lidstaten, associate members, 1un agency. Internationale Maritieme Organisatie
161.73 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina