Tandheelkunde Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek

05 Samengevoegde vragen van de heer Werner Janssen aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, kmo\05 Samengevoegde vragen van de heer Werner Janssen aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, kmo's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "het verbod op de onkruidverdelger Roundup"
Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, de vorige spreker heeft al heel wat elementen aangehaald en een duidelijk standpunt weergegeven. Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek
14.31 Kb. 1
lezen
Mv 10989 de heer Werner Janssen aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, kmo\Mv 10989 de heer Werner Janssen aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, kmo's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "glyfosaathoudende producten"
Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, het verhaal over glyfosaat werd door de vorige spreker reeds uitgebreid naar voren gebracht. Ik zal daarom niet meer in herhaling vallen, maar tot mijn vragen overgaan. Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek
5.06 Kb. 1
lezen
Vragenuur Aan de orde is het mondelinge vragenuurVragenuur Aan de orde is het mondelinge vragenuur
Aan de orde is het mondelinge vragenuur, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van Orde. Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek
68.53 Kb. 1
lezen
Debat over het middel Roundup en over bijengifDebat over het middel Roundup en over bijengif
Ik heet de leden van harte welkom, evenals de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu, en degenen die dit debat op de publieke tribune dan wel thuis volgen. Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek
238.7 Kb. 6
lezen
Februari 2011 Nieuwsbrief kp7 en EurekaFebruari 2011 Nieuwsbrief kp7 en Eureka
Internationaal Innoveren. Deze afdeling informeert en adviseert bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen over diverse initiatieven die internationale R&D stimuleren en de mogelijkheden van Internationaal samenwerken. Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek
70.12 Kb. 1
lezen
De ZonnebankDe Zonnebank
Ik schrijf dit stuk in de tuin bij mijn ouderlijk huis. Een stapel boeken siert de tuintafel. Het is middag, de zon schijnt, het zal een graad of 21 zijn. Ik schenk een glas ijsthee in en draai mijn stoel richting de zon. Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek
382.36 Kb. 3
lezen
Waar zit het risico van bruinen zonder natuurlijk zonlichtWaar zit het risico van bruinen zonder natuurlijk zonlicht
Het iarc, het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, plaatst uv-straling zelfs in categorie 1 van kankerverwekkende stoffen, naast bijvoorbeeld asbest en tabak. Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek
7.08 Kb. 1
lezen
De Duitsers hebben Nederland de garantie gegeven dat zij geen baggerspecie zullen gebruiken die meer is vervuild met hexachlooDe Duitsers hebben Nederland de garantie gegeven dat zij geen baggerspecie zullen gebruiken die meer is vervuild met hexachloo
Deze toestemming druist in tegen de verschillende verdragen die Nederland heeft ondertekend en geratificeerd om verontreiniging van rivieren en zeeën terug te dringen en het ecosysteem te herstellen. Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek
15.32 Kb. 1
lezen
Vergelijking arbeidsreglementen diensten van de Vlaamse overheidVergelijking arbeidsreglementen diensten van de Vlaamse overheid
Mogelijkheid voor het personeelslid om verlof voortijdig te beëindigen of op te zeggen 21. Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek
0.49 Mb. 2
lezen
Vlaamse overheid beleidsrapportVlaamse overheid beleidsrapport
Als voorzitter van het college van secretarissen-generaal heb ik de eer u – wellicht voor de laatste keer – het beleidsrapport Personeel & Organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor te stellen. Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek
0.77 Mb. 13
lezen
Inhoudsopgave nieuwsbrief 167 – 11. 12. 2012Inhoudsopgave nieuwsbrief 167 – 11. 12. 2012
Proof of Heaven’ legt bestaan van leven na de dood, multiversum, intelligent leven buiten de aarde, multidimensionale werkelijkheden vast 3. Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek
4.63 Mb. 38
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina