Tandheelkunde Inbewaringstelling

Gedwongen opname door middel van ibs/RMGedwongen opname door middel van ibs/RM
U bent tegen uw wil opgenomen in een psychiatrische ziekenhuis van ggz Centraal, locatie Rembrandthof. Inbewaringstelling
36.47 Kb. 1
lezen
Grenzen van ZorgGrenzen van Zorg
Met deze procedurebeschrijving wil Avondlicht sturing geven aan het proces om de grens van de zorgverlening vast te stellen teneinde kwaliteit en zorgvuldigheid te waarborgen. Inbewaringstelling
29.98 Kb. 1
lezen
Ontslagverzoek aan de geneesheer-directeurOntslagverzoek aan de geneesheer-directeur
Adres, postcode en plaatsnaam. Inbewaringstelling
7.54 Kb. 1
lezen
Afstemming en Vragenprocedure VerbredingAfstemming en Vragenprocedure Verbreding
In het adviesproces voor 16- en 17-jarigen verandert weinig na inwerkingtreding asr. Inbewaringstelling
289.14 Kb. 1
lezen
Raad van stateRaad van state
Uitspraak met toepassing van artikel 8: 54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van. Inbewaringstelling
22.54 Kb. 1
lezen
Jv 2012/312 RvS, 14-05-2012, 201200935/1/V3, ljn bw6197 Herziening, Vreemdelingenbewaring, schadevergoeding, Bevoegdheid, rechtelijke instantie, TerugkeerbesluitJv 2012/312 RvS, 14-05-2012, 201200935/1/V3, ljn bw6197 Herziening, Vreemdelingenbewaring, schadevergoeding, Bevoegdheid, rechtelijke instantie, Terugkeerbesluit
Herziening, Vreemdelingenbewaring, schadevergoeding, Bevoegdheid, rechtelijke instantie, Terugkeerbesluit. Inbewaringstelling
19.97 Kb. 1
lezen
\"Titel werkinstructie\""Titel werkinstructie"
Deze notitie heeft tot doel helderheid te verschaffen in de regeling Rechterlijke Machtiging, welke een belangrijk onderdeel vormt van de wet bopz. Inbewaringstelling
1.1 Mb. 1
lezen
Hoe zorgen we voor eerlijke, humane en doeltreffende terugkeerprocedures?Hoe zorgen we voor eerlijke, humane en doeltreffende terugkeerprocedures?
Eu. Met een vandaag goedgekeurde mededeling over het terugkeerbeleid van de eu, presenteert de Commissie de vooruitgang die op dit gebied is geboekt en de toekomstige ontwikkelingen en maatregelen die nodig zijn. Inbewaringstelling
13.91 Kb. 1
lezen
Edel(groot)achtbareEdel(groot)achtbare
Nvsa en de nvjsa. Door deze staking zullen rechtbanken en gerechtshoven in het hele land uiteraard de nodige hinder ondervinden. Dergelijke hinder is inherent aan een staking. Inbewaringstelling
4.49 Kb. 1
lezen
De Terugkeerrichtlijn (2008/115 /EG)De Terugkeerrichtlijn (2008/115 /EG)
In december 2008 is door de Raad van Europa en het Europees Parlement de Terugkeerrichtlijn vastgesteld. Er waren veel protesten tegen de totstandkoming van deze richtlijn uit met name de Latijns-Amerikaanse landen. Inbewaringstelling
65.32 Kb. 1
lezen
Brief versie 1Brief versie 1
Beantwoording Kamervragen van het lid Fritsma (pvv) aan de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het door Marokkanen plunderen van een supermarkt. Inbewaringstelling
28.87 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina