Tandheelkunde Inademing

Ademhaling verbranding. Vuur in je lichaam?Ademhaling verbranding. Vuur in je lichaam?
Inademing
254.68 Kb. 2
lezen
Overzicht waarschuwingszinnen en veiligheidsaanbevelingen eu-ghs (clp) h-zinnenOverzicht waarschuwingszinnen en veiligheidsaanbevelingen eu-ghs (clp) h-zinnen
H260 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden. Inademing
44.4 Kb. 1
lezen
Mestgassen GevaarMestgassen Gevaar
Algemeen: het gas is zwaarder dan lucht en verspreidt zich over de grond met kans op ontsteking op afstand. Het gas heeft een typerende geur bij lage concentraties. Inademing
17.39 Kb. 1
lezen
Formaldehyde ch2O 35 %Formaldehyde ch2O 35 %
H 351-331-311-301-314-317-335 Verdacht van het veroorzaken van kanker. Giftig bij inademing. Giftig bij contact met de huid. Giftig bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Inademing
128.81 Kb. 5
lezen
EtikettenvorlageEtikettenvorlage
Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Inademing
36.13 Kb. 1
lezen
EtikettenvorlageEtikettenvorlage
Kan de vruchtbaarheid schaden. Schadelijk bij inslikken. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Inademing
22.39 Kb. 1
lezen
De egyptische zonnegroetDe egyptische zonnegroet
Uitademend buig je voorover, de armen gaan zijwaarts omlaag, breng de buik op de bovenbenen. Inademing
92.98 Kb. 2
lezen
Mindful MovementsMindful Movements
Inademing
204.4 Kb. 4
lezen
Halamid [veiligh]Halamid [veiligh]
Telefoonnummer voor noodgevallen: Akzo Nobel Chemicals Deventer: 0570 679211. Inademing
78.07 Kb. 1
lezen
De manier waarop je ademhaalt geeft het stressniveau van je lichaam aanDe manier waarop je ademhaalt geeft het stressniveau van je lichaam aan
Wanneer je gespannen bent, is je ademhaling snel en oppervlakkig. Men zegt ook wel dat de ademhaling ‘hoog’ zit. Dat wil zeggen dat je met je borst ademhaalt. Inademing
15.39 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina