Tandheelkunde Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep

Parenting on the threshold of viabilityParenting on the threshold of viability
Vrijdag 4 september 2015, heeft Hannah Hoffenkamp bovengenoemd proefschrift verdedigd op Tilburg University. Vanuit de beoordelaars was er veel lof voor de hoge kwaliteit van het onderzoek. Beschreven zijn vier observationele studies. Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep
4.86 Kb. 1
lezen
Antwoordsleutel rct checklist behorende bij Van Wely 2014; extra informatie mbt scoringAntwoordsleutel rct checklist behorende bij Van Wely 2014; extra informatie mbt scoring
Antwoord  Ja, ieder kind heeft een even grote kans om in de controlegroep te komen of in de interventie-groep. Het toeval bepaalt de indeling, met een stratificatie op gmfcs niveau. Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep
0.68 Mb. 7
lezen
Historisch kader psychotherapie-onderzoekHistorisch kader psychotherapie-onderzoek
Psychodynamische consultatie – Les 8 – Onderzoek naar de effectiviteit van psychoanalyse. Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep
106.9 Kb. 1
lezen
Eenheden vormen het domein waarop een wetenschappelijke uitspraak betrekking heeft, bv patiënten, afdelingen, verpleegkundige, De variabelenEenheden vormen het domein waarop een wetenschappelijke uitspraak betrekking heeft, bv patiënten, afdelingen, verpleegkundige, De variabelen
De (waarnemings)eenheden vormen het domein waarop een wetenschappelijke uitspraak betrekking heeft, bv patiënten, afdelingen, verpleegkundige. Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep
227.95 Kb. 4
lezen
Takehome toets Kwalitatief onderzoekTakehome toets Kwalitatief onderzoek
Het leek mij toen interessant om uit te zoeken of het gebruik van een atypisch antipsychotica daadwerkelijk bijdraagt aan het toenemen van gewicht bij jongeren met anorexia nervosa. Het leek mij daarom interessant om dit te gaan. Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep
117.1 Kb. 3
lezen
Beoordelen van het artikelBeoordelen van het artikel
Randomised control trial of intensive cognitive behaviour therapie for patient with chronic schizophrenia”. Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep
18.55 Kb. 1
lezen
Oefeningen Deel 1 : meten van variabelenOefeningen Deel 1 : meten van variabelen
Op een posttest die wordt afgenomen 10 minuten nadat de film beëindigd werd, toonde de groep een gemiddelde stijging van 10 punten. Welk van onderstaand effect is hier het meest waarschijnlijk ?. Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep
19.61 Kb. 1
lezen
Formulier IIFormulier II
Dit formulier is bestemd voor het beoordelen van randomised controlled trials (rct’s). rct’s. Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep
125.98 Kb. 1
lezen
To pace or not to paceTo pace or not to pace
Een systematic review naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie mét en zonder pacing. Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep
252.75 Kb. 5
lezen
Een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek naar het effect van de nvab-richtlijn \Een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek naar het effect van de nvab-richtlijn 'Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met psychische klachten'
Vu medisch centrum, Afd. Sociale Geneeskunde, emgo-instituut, vd Boechorststraat 7, 1081 bt amsterdam. Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep
6.2 Kb. 1
lezen
Het effect van een bedrijfsbewegingsprogramma op lichamelijke activiteit, fitheid en gezondheid: een rctHet effect van een bedrijfsbewegingsprogramma op lichamelijke activiteit, fitheid en gezondheid: een rct
Het effect van een individu-gericht bedrijfsbewegingsprogramma op ziekteverzuim: resultaten van een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek. Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep
6.9 Kb. 1
lezen
Deelonderzoek naar de effecten van Touch Pro stoelmassageDeelonderzoek naar de effecten van Touch Pro stoelmassage
Effecten van stoelmassage, volgens de TouchPro Europe methode, op de ervaren gezondheid van werknemers. Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep
33.14 Kb. 1
lezen

  1


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©tand.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina